Zaangażowanie w sprawy społeczności

Wspieramy społeczności, wśród których działamy

Ivanti Cares

Tworzymy najwyższej klasy oprogramowanie dla działów IT, które pozwala organizacjom zwiększyć bezpieczeństwo i efektywność. Jesteśmy również przekonani, że biznes powinien przyczyniać się do tego, by świat stawał się lepszy. Zatrudniamy 1 600 pracowników, którzy pochodzą z różnych środowisk i mają unikalne talenty oraz wielkie serca. Chcemy, by mogli dać z siebie jak najwięcej.

Na początku 2019 roku firma Ivanti ogłosiła inicjatywę Ivanti Cares, w ramach której każdy pracownik może otrzymać nieograniczoną liczbę płatnych dni wolnych (VTO) i poświęcić je dla dobra dowolnie wybranego regionu. Co roku nasi pracownicy pracują około 16 000 godzin na rzecz lokalnych społeczności, wspierając m.in. wiele szkół, szpitali i organizacji non-profit.

Robimy to razem

Jednolite rozwiązania IT i zjednoczeni ludzie

Firma Ivanti zachęca do działań wolontariackich również całe działy. Nasze zespoły pracowały społecznie w bankach żywnościowych, współpracowały w pozyskiwaniu artykułów zwiększających komfort dla szpitala dziecięcego, zbudowały boisko dla lokalnego centrum opieki i brały udział w wielu innych inicjatywach wolontariackich.

Co więcej firma Ivanti wsparła organizację charytatywną Five for the Fight, która zbiera fundusze na walkę z rakiem. W ramach tego programu każdy pracownik może przekazać 5 USD (lub więcej) ze swojej wypłaty na rzecz centrum badań nad rakiem, a firma Ivanti zobowiązała się przekazać na ten sam cel drugie tyle.

Gdy tylko możemy, wspieramy lokalne społeczności zarówno przez działania poszczególnych pracowników, jak i jako firma.

#STEM — angażujmy się

Oficjalnie jako firma uczestniczymy w działaniach związanych z edukacją STEM. W 2016 roku firma Ivanti została nawet uznana za firmę roku przez stowarzyszenie Utah Association for Career and Technical Education (UACTE). Co ważniejsze, chcemy, aby nasi pracownicy angażowali się w działania związane z edukacją STEM w swoich regionach. Zachęcamy pracowników, by działali społecznie w miejscowych szkołach lub klubach, na przykład nad rozwijaniem umiejętności, które pozwolą uniknąć wykluczenia technologicznego członków biedniejszych społeczności.

Jeśli masz już doświadczenie w działaniach związanych z edukacją STEM, kliknij poniższy przycisk i opowiedz nam o tym!

Prawa autorskie do filmu — Copyright 2016 Sinclair Broadcast Group

Dopiero zaczynamy

Nie tylko STEM — będziemy wszędzie wspierać lokalne społeczności.