Concorde Solutions

Dostarczanie nowoczesnych rozwiązań SAM

W przeciwieństwie do tradycyjnych rozwiązań SAM (Software Asset Management, zarządzanie zasobami oprogramowania), w których trzeba kupować drogie moduły dla różnych dostawców lub platform, Concorde pomaga lepiej rozumieć i wykorzystywać złożone, oparte na serwerach produkty klasy korporacyjnej oferowane przez Oracle, Microsoft, VMware czy IBM.  

Dotychczasowy partner w programie Ivanti One, Concorde Solutions, został nabyty przez firmę Ivanti (wspieraną przez Clearlake Capital) w kwietniu 2017 r. Udział firmy Concorde w programie partnerskim umożliwił Ivanti dokładne sprawdzenie oferowanych przez nią technologii i ocenę jej wartości dla swoich klientów przed dokonaniem transakcji.

Wspólnie z zespołem Concorde, głównie z Reading w Wielkiej Brytanii, Ivanti planuje inwestowanie w dotychczasowy rozwój i integrację. Będziemy w dalszym ciągu pomagać organizacjom optymalizować wydatki na aplikacje klienckie i centra przetwarzania danych, minimalizować koszty i czas trwania kontroli oraz sprawiać, aby cykle budżetowe były bardziej przewidywalne.

Poprawa widoczności i kontroli zasobów oprogramowania

Z jednego miejsca zarządzaj licencjami oprogramowania i umowami subskrypcji w całym hybrydowym środowisku IT. Centra przetwarzania danych firmy IBM, oprogramowanie VMware do wirtualizacji, Office 365 na komputerach biurowych, AWS w chmurze – całe oprogramowanie widzisz w jednym miejscu, możesz zarządzać jego kosztami i obciążeniem, wyszukiwać oszczędności i zapewnić zgodność.

Pakiet do zarządzania zasobami IT
Menedżer zasobów dla punktów końcowych
Optymalizator licencji dla klientów
Optymalizator licencji dla serwerów

Zostajemy z tobą również po sprzedaży

Nie opowiadamy o naszych technologiach, aby zamilknąć, gdy nasi klienci potrzebują wsparcia.

Nasi technicy i inżynierowie zawsze są gotowi pomóc wykorzystać nasze rozwiązania do zwiększenia produktywności użytkowników końcowych i dostarczania informacji ułatwiających szybkie znajdowanie odpowiedzi na często zadawane pytania.

Rejestruj problemy wymagające wsparcia, korzystając z samoobsługi, kontaktuj się z naszym lokalnym zespołem wsparcia, aby uzyskać bezpośrednią pomoc, współpracuj z ekspertami, wyszukuj artykuły w bazie wiedzy, uczestnicz w forach dyskujsyjnych.

Odsyłacze do pomocnych informacji