Lumension Security

Osiągnij optymalne bezpieczeństwo i zapewnij sukces IT

Jako globalny lider w zarządzaniu punktami końcowymi i bezpieczeństwem, firma Lumension Security, Inc. Rozwija, integruje i wypuszcza na rynek oprogramowanie zabezpieczające, które pomaga firmom: 1) zapobiegać utracie i kradzieżom danych poprzez wymuszenie stosowania zasad szyfrowania w urządzeniach przenośnych; 2) identyfikować i usuwać słabe punkty w heterogenicznym środowisku systemów operacyjnych; 3) zapewnić zaufane środowisko punktów kontrolnych dzięki ochronie przed złośliwym oprogramowaniem i nieautoryzowanymi aplikacjami; 4) zmniejszyć łączny koszt zapewniania zgodności i zarządzania ryzykiem IT, co jest najważniejsze; oraz 5) wykrywać wszystkie aplikacje uruchomione w sieci.
 
W latach 2010-2014 firma Lumension była pozycjonowana w diagramie Magic Quadrant firmy Gartner jako wizjoner w obszarze platform ochrony punktów końcowych.
 
W roku 2015 firmy Lumension i FrontRange połączyły się i powstała firma HEAT Software, kierowana przez prywatną firmę kapitałową Clearlake Capital. W styczniu 2017 r. w ramach zakupu przez Clearlake firmy LANDESK grupa Clearlake wniosła firmę HEAT Software do nowej platformy w LANDESK. W ten sposób powstała nowa firma o nazwie Ivanti.

Rozwiązania firmy Lumension

Portofolio rozwiązań firmy Lumension obejmuje szerokie spektrum, od centrów danych poprzez komputery biurowe do urządzeń mobilnych. Umożliwia to poprawę bezpieczeństwa, zmniejszenie ryzyka i większą przejrzystość kontroli przy mniejszym zapotrzebowaniu na zasoby operacyjne, czas i pieniądze.

Bezpieczeństwo punktów końcowych
Poprawki dla systemów Linux, UNIX, Mac
Poprawka dla MEM

Zostajemy z tobą również po sprzedaży

Nie opowiadamy o naszych technologiach, aby zamilknąć, gdy nasi klienci potrzebują wsparcia.

Nasi technicy i inżynierowie zawsze są gotowi pomóc wykorzystać nasze rozwiązania do zwiększenia produktywności użytkowników końcowych i dostarczania informacji ułatwiających szybkie znajdowanie odpowiedzi na często zadawane pytania.

Rejestruj problemy wymagające wsparcia, korzystając z samoobsługi, kontaktuj się z naszym lokalnym zespołem wsparcia, aby uzyskać bezpośrednią pomoc, współpracuj z ekspertami, wyszukuj artykuły w bazie wiedzy, uczestnicz w forach dyskujsyjnych.

Odsyłacze do pomocnych informacji