Polityka prywatności

Oświadczenie o ochronie prywatności
Spółka Ivanti zobowiązuje się chronić dane osobowe użytkowników we wszystkich wiadomościach dotyczących produktów i usług. Niniejsza polityka określa zasady przetwarzania informacji w spółce Ivanti. Jeśli otrzymamy informacje od użytkownika, będą one traktowane zgodnie z niniejszą polityką. Zapisując jakiekolwiek materiały ze strony internetowej Ivanti lub przekazując spółce Ivanti swoje dane osobowe używając stron spółki lub adresów e-mail, użytkownik akceptuje niniejsze warunki. W przypadku braku akceptacji warunków, prosimy nie korzystać ze strony spółki Ivanti, nie zapisywać z niej żadnych materiałów ani nie przekazywać spółce lub jej spółkom powiązanym żadnych informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny sposób.

Niniejsza polityka dotyczy wszystkich stron spółki i wiadomości przesyłanych do klientów, jak również danych osobowych, które użytkownicy przekazują do Działu Obsługi Ivanti. Niektóre spółki zależne lub programy i partnerzy dostarczający Ivanti odpowiednie rozwiązania mogą posiadać własną, potencjalnie różną politykę. Spółka Ivanti zachęca do zapoznania się z treścią niniejszej polityki prywatności, jak również z politykami wszelkich odwiedzanych stron i/lub spółek, które wysyłają użytkownikom wiadomości.

Zbieranie danych
Spółka Ivanti zapisuje nazwę domeny osób odwiedzających naszą stroną, adresy e-mail osób, które piszą wiadomości na naszych forach, zagregowane dane dotyczące dostępu do strony, informacje o użytkownikach na odwiedzanych stronach, jak również informacje przekazywane dobrowolnie przez użytkowników, takie jak adres e-mail, informacje zawarte w kwestionariuszu i/lub dane podane podczas rejestracji, imię, nazwisko i adres, numer telefonu i numer faksu.

Informacje zbierane przez Ivanti są wykorzystywane w celu ulepszenia treści zawartych na stronach spółki, indywidualnego dopasowania treści i/lub wyglądu stron dla poszczególnych odwiedzających/grup odwiedzających, aby móc ich informować o aktualizacji strony, dzielić się z przedstawicielami lub wykonawcami, którzy wspierali spółkę w jej działaniach wewnętrznych, kontaktować się z odwiedzającymi w celach marketingowych, ujawniać treści, gdy wymaga tego prawo, na prośbę organów rządowych prowadzących dochodzenie, sprawdzić lub wyegzekwować zgodność z polityką stron spółki i obowiązującymi przepisami prawa lub aby zapobiec niewłaściwemu bądź nieupoważnionemu użytkowaniu stron spółki. Informacje mogą być przekazywane podmiotowi będącemu następcą w związku z fuzją, konsolidacją, sprzedażą aktywów lub inną zmianą korporacyjną dotyczącą Stron.

Rodzaje i wykorzystanie danych osobowych
Spółka Ivanti może wykorzystać dane osobowe użytkownika w następujący sposób:

 • ID i hasła użytkownika - bezpieczny dostęp w rozsądnym zakresie do obszaru profili i chronionych treści.
 • Informacje o koncie - informacje o użytkowniku, sposobie kontaktu z użytkownikiem, wysyłce i fakturze, jeśli dotyczy. Ponadto, przetrzymuje wszelkie wprowadzone ustawienia użytkownika, takie jak język, format e-mail i zainteresowania.
 • Informacje zwrotne i wsparcie - mechanizm wysyłający prośbę o przekazanie spółce Ivanti informacji zwrotnych. Funkcja umożliwia spółce ulepszanie swoich produktów, usług, komunikacji i wyglądu strony.
 • Korespondencja e-mail - wysyłanie zapytań i odpowiedzi wszelkiego rodzaju. Funkcja wykorzystywana także do rozpowszechniania wymaganych informacji o spółce Ivanti, jej produktach i usługach.
 • Transakcje - wykaz produktów i usług żądanych przez użytkownika.

Jeśli użytkownik przekaże spółce Ivanti swój adres pocztowy, adres e-mail lub numer telefonu, spółka lub jej partnerzy będzie mogła wysyłać specjalne wiadomości za pośrednictwem ww. środków dotyczące promocji, nowych produktów i usług lub nadchodzących wydarzeń. Jeśli użytkownik nie życzy sobie otrzymywać takich wiadomości, może wypisać się z listy dzwoniąc do nas pod podany numer lub wysyłając pismo pocztą elektroniczną lub tradycyjną na podany adres. Prosimy podać dokładne imię i nazwisko, adres, adres e-mail i/lub numer telefonu oraz poinformować nas o preferowanym sposobie kontaktu lub braku kontaktu przez spółkę bądź jej partnerów, w którym to przypadku spółka Ivanti dopilnuje, by dane użytkownika zostały usunięte z list(-y). Jeśli dane użytkownika zostały wcześniej przekazane partnerowi spółki Ivanti, prosimy skontaktować się z nim bezpośrednio w sprawie usunięcia swoich danych z listy.

Upoważnieni przedstawiciele stron trzecich również mogą potrzebować niektórych informacji o użytkownikach. Na przykład, jeśli spółka Ivanti chce nadać przesyłkę do użytkownika musi przekazać firmie przewozowej jego imię i nazwisko oraz adres. Przekazujemy przedstawicielom stron trzecich jedynie te informacje, które są konieczne do realizacji żądnej usługi bądź transakcji. W innym przypadku, spółka nie przekazuje danych osobowych użytkowników stronom trzecim, chyba że użytkownicy wyrazili na to zgodę. Spółka ma obowiązek przekazać takie dane w związku z wezwaniem, nakazem lub postępowaniem sądowym. Ponadto, spółka może również wykorzystać dane osobowe użytkowników do ustanowienia lub wykonania swoich praw lub też w celu obrony przed roszczeniami. Możemy także gromadzić i ewentualnie przekazywać informacje na potrzeby sprawdzenia, zapobiegania lub podjęcia odpowiednich kroków w związku z zabronionymi przez prawo działaniami, podejrzewanym oszustwem, potencjalnymi zagrożeniami fizycznymi bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby oraz naruszeniem warunków użytkowania Ivanti lub gdy wymaga tego prawo.

Na prośbę, spółka Ivanti udostępnia użytkownikom specjalne informacje identyfikacyjne (np. numer klient lub hasło) i/lub kontaktowe (np. imię i nazwisko, adres, numer telefonu), które są dla nich przechowywane. Klienci mogą uzyskać dostęp do tych informacji na podstawie prośby przesłanej pocztą elektroniczną na podany przez spółkę adres e-mail, pocztą tradycyjną lub drogą telefoniczną.

Środki bezpieczeństwa
Spółka Ivanti podejmuje starania w rozsądnym zakresie, mające na celu zabezpieczenie danych osobowych przekazywanych spółce przez użytkowników.

Odnośniki do innych stron internetowych
Strona Ivanti i/lub przesyłane wiadomości e-mail mogą zawierać odnośniki do stron osób trzecich. Jako że spółka Ivanti nie ma kontroli nad takimi stronami prowadzonymi przez strony trzecie, użytkownicy są proszeni o zapoznanie się z ich polityką prywatności.

Pliki cookies
Większość Stron Ivanti wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookies zapewniają komfort użytkowania dzięki pomiarom, która zawartość serwisu cieszy się największym zainteresowaniem. Spółka Ivanti korzysta także z plików cookies, gdy użytkownik rejestruje się do któregoś z naszych programów na stronie. W takim przypadku, pliki cookies przechowują użyteczne informacje, które umożliwiają stronie zapamiętanie ustawień danego użytkownika. Spółka Ivanti może odczytywać pliki cookies tylko ze swoich stron internetowych. Nawet jeśli użytkownik postanowi wyłączyć pliki cookies w swojej przeglądarce, w dalszym ciągu będzie miał dostęp do większości treści na stronach spółki Ivanti. Jednak niektóre z nich wymagają dodatkowych czynności w przypadku wyłączenia plików cookies. Spółka Ivanti może korzystać z usług stron trzecich w celu sprawdzania ruchu na stronie, statystyk, kliknięć w reklamy i innych operacji wykonywanych na swoich witrynach. Jeśli strony trzecie zostaną upoważnione przez spółkę Ivanti mogą korzystać z plików cookies, logów ze strony spółki, znaczników akcji (web beacons) i innych technologii monitoringu, aby uzyskać anonimowe zbiorcze statystyki na temat osób odwiedzających stronę Ivanti.

Obecna wersja przeglądarek internetowych pozwala użytkownikom lepiej kontrolować użycie i czas przechowywania plików cookies bezpośrednio związanych ze witryną i stron trzecich. Więcej informacji na temat funkcji zarządzania plikami cookies znajduje się w menu "Pomoc" przeglądarki internetowej użytkownika.

Dostęp do i aktualizacja informacji
Spółka Ivanti prosi użytkowników o sprawdzenie, czy zawarte w systemie informacje są poprawne. Prosimy o kontakt drogą telefoniczną, elektroniczną lub pocztową w przypadku zmiany imienia lub nazwiska, adresu, tytułu, numeru telefonu lub adresu e-mail. Niektóre strony Ivanti umożliwiają użytkownikom samodzielne wprowadzanie aktualizacji danych na stronie profilowej.

Anulowanie subskrypcji
Każdy newsletter wysyłany przez spółkę Ivanti pocztą elektroniczną zawiera opcję anulowania subskrypcji. Użytkownik może także wypisać się z poszczególnych newsletterów bezpośrednio poprzez stronę spółki Ivanti, wysyłając wiadomość drogą elektroniczną, pocztą lub dzwoniąc do nas pod podany numer.

Grupy dyskusyjne/Fora
Fora Ivanti są ogólnodostępne. Prosimy mieć to na uwadze przed umieszczeniem tam jakichkolwiek informacji.

Przekazywanie danych osobowych do Stanów Zjednoczonych
Spółka Ivanti może przetwarzać lub przechowywać informacje od klientów w Stanach Zjednoczonych i innych państwach, korzystając z baz danych znajdujących się w jednym z jej amerykańskich biur.

Ochrona danych osobowych osób nieletnich
Spółka Ivanti nie gromadzi świadomie danych osobowych od osób poniżej 13 roku życia. W przypadku nieumyślnego zgromadzenia danych umożliwiających identyfikację dziecka w wieku poniżej 13 lat, spółka podejmie stosowne procedury w celu ich usunięcia ze swojej bazy danych. Spółka Ivanti zachęca rodziców do wspólnego korzystania z internetu wraz z dziećmi. Poniżej znajduje się kilka wskazówek, dzięki którym korzystanie z internetu przez dzieci będzie bezpieczniejsze:

 • Należy nauczyć dzieci, by nigdy nie podawały w internecie swoich danych osobowych, takich jak imię, nazwisko, adres, numer telefonu, nazwa szkoły, itp., chyba że poprosi ich o to rodzic bądź inna odpowiedzialna osoba dorosła.
 • Rodzice muszą znać strony internetowe, na które wchodzą ich dzieci, oraz umieć ocenić, które strony są dla nich odpowiednie.
 • Należy zapoznać się z polityką prywatności uruchamianych stron internetowych, aby wiedzieć, w jaki sposób będą wykorzystywane dane osobowe dziecka.

Aktualizacja polityki
Spółka Ivanti zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian i dokonywania aktualizacji niniejszej polityki w dowolnym czasie. Wszelkie aktualizacje niniejszej polityki prywatności, jak również zmiany procedur ochrony danych osobowych będą tutaj publikowane. Jeśli użytkownik ma jakiekolwiek wątpliwości dotyczące wykorzystywania przez spółkę swoich danych osobowych, zachęcamy do regularnego przeglądania niniejszej polityki prywatności. Ostatnia aktualizacja: 23 września 2013 r.

Zgodność
Jeśli użytkownik uważa, że niniejsza strona nie spełnia wymogów określonych w jej polityce informacyjnej, może skontaktować się ze spółką drogą elektroniczną, pocztową lub telefoniczną.

Potrzebna pomoc z aktualizacją, dostępem lub anulowaniem subskrypcji?
Skontaktuj się z Ivanti pod adresem email: [email protected]. Aby prośba użytkownika została szybciej zrealizowana, prosimy o podanie następujących informacji:

 • Dane kontaktowe: spółka, nazwa, adres, adres e-mail, itp.
 • Nazwa programu, newslettera, itp., gdzie użytkownik wymaga dokonania aktualizacji.
 • Szczegółowe informacje żądania Na przykład, zmiana adresu e-mail, wypisanie się z biuletynu, przegląd danych osobowych, itp.

Dodatkowe pytania lub komentarze?
W razie jakichkolwiek pytań lub komentarzy związanych z niniejszą polityką prywatności, prosimy o kontakt drogą elektroniczną [email protected] lub:
Privacy
Ivanti
698 West 10000 South
South Jordan, UT 84095
lub pod numerem telefonu
1-800-982-2130 (linia bezpłatna na terenie Stanów Zjednoczonych)
1-801-208-1500