Ivanti poprawia swoją pozycję w Magic Quadrant w zakresie narzędzi IT Management Services (ITSM)

Pozycja oparta na kompletności wizji i zdolności do jej realizacji

SALT LAKE CITY — 15 sierpnia 2017 —

firma Ivanti ogłosiła dziś, że firma Gartner, Inc. umieściła ją w kwadrancie Challengers w rankingu „Magic Quadrant for IT Management Services (ITSM)” w sierpniu 2017 r. W raporcie firma Gartner wyraziła uznanie dla firmy Ivanti za kompletność wizji i zdolności do jej realizacji.

„Oferując obszerny pakiet rozwiązań zoptymalizowanych pod kątem chmury do zarządzania usługami IT wraz z zaawansowanymi produktami do zarządzania aktywami, bezpieczeństwem i punktami końcowymi, możemy w unikalny sposób zapewnić skuteczne świadczenie usług, jednocześnie ograniczając ryzyko i umacniając firmę poprzez automatyzację procesów.” — powiedział Steve Daly, prezes Ivanti. „Cieszymy się z docenienia przez firmę Gartner, ponieważ uważamy, że stanowi to dalsze potwierdzenie naszej wizji ujednolicenia technologii informatycznych dla biznesu”.

Ivanti modernizuje zarządzanie usługami dzięki innowacyjnym funkcjom i możliwościom, które zwiększają zgodność IT z prowadzoną działalnością. Ivanti Service Manager jest niedrogim, elastycznym i kompletnym rozwiązaniem ITSM zorientowanym na chmurę, które automatyzuje realizację procesów i eliminuje kosztowne procesy ręczne. W efekcie tego firma cyfrowa będzie cechowała się większą wydajnością, zapewnieniem zgodności i bezpieczeństwem. Więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.ivanti.pl/products/service-manager.

Więcej informacji i pełna wersja raportu „Magic Quadrant for IT Management Services” z sierpnia 2017 r. znajduje się na stronie: https://go.ivanti.pl/Web-Report-Gartner-MQ-ITSM.html.

 

Ivanti: Moc zjednoczonego IT.

Ivanti ujednolica działania IT i zapewniające bezpieczeństwo stanowiska pracy w celu lepszego zarządzania i zabezpieczenia cyfrowego. Od komputerów osobistych po urządzenia mobilne, VDI i centra danych, odkrywamy zasoby IT na miejscu i w chmurze, poprawiając poziom świadczenia usług informatycznych oraz zmniejszamy ryzyko dzięki automatyzacji. Pomagamy również wykorzystać nowoczesną technologię w magazynach i w całym łańcuchu dostaw, aby poprawić jakość dostaw bez modyfikowania systemów zaplecza. Ivanti ma swoją siedzibę w Salt Lake City w stanie Utah i biura na całym świecie. Więcej informacji znajduje się na stronie www.ivanti.com, można też obserwować nas pod adresem @GoIvanti.

Firma Gartner nie wspiera żadnego dostawcy, produktu ani usługi przedstawionej w swoich publikacjach naukowych oraz nie doradza użytkownikom technologii, aby wybierali jedynie tych dostawców o najwyższych ocenach lub innych oznaczeniach. Publikacje naukowe firmy Gartner składają się z opinii organizacji badawczej firmy Gartner i nie należy ich traktować jako stwierdzeń faktu. Firma Gartner nie udziela żadnych gwarancji, wyrażonych ani domniemanych, w odniesieniu do wyników powyższych badań, w tym żadnych gwarancji rynkowości lub przydatności do określonego celu.

Kontakt dla prasy

Helen Carroll
Ivanti

+44 1344 407005
[email protected]
Erin Jones
Avista Public Relations
Representing Ivanti
+1 704-664-2170
[email protected]