Unified IT

Enterprise License Agreement (ELA)

Poznaj ELA

Zobacz najważniejsze informacje o produkcie. Uświadom sobie korzyści.

Co to jest Unified IT?

Chcesz poznać więcej szczegółów?

Znajdziesz je tutaj.

Lepszy sposób na zakupy

Skorzystaj z Unified IT

Jeśli chcesz ujednolicić obsługę informatyczną za pomocą kilku zintegrowanych inicjatyw lub projektów, najlepszym wyjściem jest licencja ELA w wersji Unified IT. Otrzymujesz wszystkie główne produkty Ivanti w cenie zbliżonej do takiej, jaką trzeba zapłacić za jeden dodatkowy. Wydłużone procesy zakupów poszczególnych projektów przechodzą do historii. W przypadku licencji ELA w wersji Unified IT realizacja wszystkich projektów związanych z zarządzaniem użytkownikami, punktami końcowymi, zabezpieczeniami, tożsamością, zasobami i usługami może rozpocząć się szybciej, ponieważ technologia jest już pod ręką.

Elastyczne możliwości licencjonowania

Wybierz licencję ELA w wersji Unified IT, Pick 2 lub Pick 1 dla firm, w których liczba użytkowników wynosi 500 lub więcej. Licencja ELA w wersji Pick 2 lub Pick 1 oferuje wszystkie główne produkty Ivanti należące do dwóch wybranych rodzin rozwiązań (Pick 2) lub do jednej (Pick 1). To prosta i niezwykle korzystna subskrypcja oparta na liczbie użytkowników, która ułatwia rozwiązywanie najpoważniejszych problemów informatycznych niezależnie od wybranej wersji licencji ELA.

Dodatkowe korzyści dla instytucji edukacyjnych oraz sektora SMB

By spełnić potrzeby większej liczby organizacji, wprowadzamy licencję ELA w wersji akademickiej (Academic ELA), która zapewnia dodatkowe rabaty na wersje Unified IT, Pick 2 oraz Pick 1. Oferujemy także licencję ELA dla małych i średnich firm (SMB). Ta wersja licencji ELA pozwala przedsiębiorstwom, w których liczba użytkowników wynosi 100 lub więcej, wybrać spośród wszystkich rodzin produktów Ivanti taki zestaw, który jest najlepiej dopasowany do potrzeb rozwijających się firm. Tę wersję licencji ELA można nazwać Unified IT ELA for SMB.

Odpowiedni partner technologiczny pozwala oszczędzić nie tylko zdrowie

Współpraca z wieloma dostawcami to mnóstwo wysiłku i spore wydatki. Chodzi tu nie tylko o różnorakie problemy związane z zaopatrzeniem, wsparciem, serwisowaniem i zgodnością. Trudności pojawiają się też przy budżetowaniu i kiedy trzeba pokazać zwrot z inwestycji.

Mniej kłopotów z dostawcami
Gdy jest wielu dostawców, brakuje czasu, by budować owocne relacje.
Prostsze reguły i zachowanie zgodności
Zapomnij o kosztach zapewnienia zgodności. Dzięki procesowi true-forward wzrost firmy nie będzie hamowany ograniczeniami budżetowymi.
Przewidywalny budżet
Subskrypcja zależna od liczby użytkowników ułatwia obliczenia i prognozy.
Bogactwo rabatów
Rabaty związane z dwoma wersjami ELA — dodatkowe obniżki zależne od liczby użytkowników. Licencja ELA jest dostępna również za pośrednictwem naszych partnerów.
Ochrona inwestycji
Wybierz umowę dwu- lub trzyletnią bez potrzeby kosztownego odnawiania.
Swoboda wyboru
Korzystaj z dowolnej lub wszystkich technologii wielu rodzin produktów, aby jak najlepiej zaspokoić swoje potrzeby.

Więcej niż tylko dobra cena

Tak, cena jest niezła. Licencja ELA to jednak nie tylko dobra cena. Po pierwsze koszty uzyskania zgodności z licencjami są w przypadku większości dostawców poważnym problemem. Natomiast stosowany przez nas proces „True-Forward” pozwala na wzrost bez zwiększania budżetu. „True-Forward” oznacza możliwość przekroczenia liczby licencji nawet o 20% w stosunku do zapisu w kontrakcie. Potem w dniu każdej kolejnej rocznicy dostosowujemy kwotę kontraktu bez naliczania wstecznych opłat.

Po drugie oferujemy oprogramowanie Xtraction służące do tworzenia tablic wskaźników, a w przypadku licencji ELA w wersji Unified IT udostępniamy 10 najważniejszych łączników do źródeł danych dostawców zewnętrznych.

True-Forward
Więcej korzyści z umowy bez naliczania wstecznych opłat.
Serwer Xtraction
i nie tylko
Oprogramowanie Xtraction Enterprise oraz 10 najważniejszych łączników.

Wiele z naszych rozwiązań nadaje się idealnie do wykorzystania w ramach licencji ELA.

Oto tylko kilka z nich:

Uproszczone procesy wyposażania nowych pracowników oraz zwracania wyposażenia przez odchodzących. Pracownikom przyznaje się dostęp na poziomie odpowiednim dla wykonywanych przez nich zadań, dzięki czemu mogą wydajnie pracować w dowolnym miejscu. Gdy zmieniają się ich role, firma pozostaje bezpieczna, gdyż uprawnienia są odbierane i aktualizowane. To rozwiązanie udostępnia zautomatyzowane procedury oparte na tożsamości, które są zintegrowane z procesami informatycznymi w zakresie zarządzania zasobami, zabezpieczeniami i usługami.

Dowiedz się więcej

Usługi, wiedza, oprogramowanie i wiele więcej w portalu użytkowników końcowych. Portal zwiększa możliwości użytkowników, ale dla działu IT dużo cenniejsze jest to, co daje mu zaawansowany katalog samoobsługowy. Zapewnia automatyzację, możliwości śledzenia i wgląd w systemy zaplecza, doskonaląc procesy zarządzania, zapewnienia zgodności i nadzoru. Przykładem jest automatyzacja wniosków o oprogramowanie z zatwierdzeniami, odzyskiwaniem nieużywanego oprogramowania w celu optymalizacji kosztów oraz wdrażaniem oprogramowanie bez żadnych czynności wykonywanych ręcznie.

Szybkie tworzenie wizualnych tablic wskaźników udostępniających skonsolidowany obraz posiadanych zasobów informatycznych. Łatwe łączenie tablic wskaźników z danymi pochodzącymi z produktów Ivanti oraz od najważniejszych dostawców w branży. Narzędzia szczegółowej analizy pozwalające na znajdywanie odpowiedzi na najtrudniejsze nawet pytania.

Szybsze rozstrzyganie incydentów związanych z bezpieczeństwem bez kontaktu z urządzeniem. Rozwiązanie Ivanti pozwala automatycznie odizolować komputer zaatakowany przez złośliwe oprogramowanie. Następnie przeprowadzana jest diagnoza urządzenia, wykonywane są działania naprawcze, przywrócony zostaje obraz — wszystkie te etapy są realizowane zdalnie — a na koniec w pełni sprawne urządzenie trafia z powrotem do sieci.

Migracja do systemu Windows 10 i zarządzanie nieustającym strumieniem aktualizacji. Uproszczenie migracji przez oddzielenie ustawień profili i plików użytkowników od urządzeń, ustalenie systemów operacyjnych i aplikacji powiązanych z użytkownikiem, a następnie ponowne zastosowanie ustawień profilu i plików użytkownika. Ponadto oprogramowanie Ivanti pomaga skonfigurować zautomatyzowany proces wdrażania aktualizacji, dzięki czemu możliwe jest kierowanie poszczególnych kanałów dystrybucji systemu Windows 10 do różnych grup zgodnie z własnym harmonogramem. Próby, testowanie i korzystanie nie prowadzą do nadmiernego ruchu w sieci.

Dowiedz się więcej

Poprawa bezpieczeństwa i większa zgodność z licencjami na oprogramowanie prowadzą do ograniczenia ryzyka. Dobra znajomość urządzeń w sieci ułatwia zarządzanie lukami w zabezpieczeniach oprogramowania i sprzętu. Tablice wskaźników zależne od roli użytkownika pozwalają na monitorowanie bezpieczeństwa i zgodności z licencjami, a udostępniane przez nie informacje są podstawą do takich działań, jak obsługa poprawek, sporządzanie raportów czy przygotowanie do audytów. Sen jest spokojniejszy, a firmie łatwiej uniknąć kar i uszczerbków na reputacji.