Obierz dostosowaną demonstrację:

Poznaj swoją sieć

  • Skuteczny system do wykrywania i inwentaryzacji składników środowiska informatycznego.

  • Śledzenie urządzeń w każdym miejscu w Internecie oraz wszystkich aplikacji na każdym urządzeniu.

  • Wykrywanie szkodliwych urządzeń i połączeń w sieci oraz identyfikowanie powodowanych przez nie zagrożeń dla bezpieczeństwa.

  • Możliwość dobrego przygotowania do audytu zgodności z licencjami na oprogramowanie.

  • Wizualizowanie danych i generowanie niestandardowych raportów.

Im więcej pracujemy z oprogramowaniem Ivanti, tym lepsze stają się nasze procesy informatyczne. Użytkownicy uwielbiają nowy system Ivanti. Menedżerowie są zachwyceni, że wszystkie potrzebne informacje mogą odczytać z łatwych w użyciu tablic wskaźników i raportów.