Zgłoś się już teraz po demonstrację:

Doskonalenie zarządzania poprawkami w centrach danych

Kompleksowe, zintegrowane zarządzanie poprawkami dla serwerów centrum danych

  • Wykrywanie wszystkich serwerów fizycznych oraz wirtualnych
  • Obsługa poprawek dla systemów operacyjnych serwera i aplikacji innych firm
  • Obsługa poprawek dla systemów wirtualnych, zarówno podłączonych, jak i niepodłączonych do sieci
  • Minimalizacja wpływu na serwery dzięki opcji bez użycia agentów