Zgłoś się już teraz po ofertę:

Doskonalenie zarządzania poprawkami w całym środowisku

Kompleksowe zarządzanie poprawkami

  • Instalowanie poprawek na urządzeniach znajdujących się w dowolnym miejscu — za zaporą, w terenie, w odległej siedzibie, a nawet wtedy, gdy są w trybie uśpienia
  • Obsługa poprawek dla wielu systemów operacyjnych serwera i setek aplikacji innych firm
  • Obsługa poprawek dla maszyn wirtualnych oraz hypervisorów działających w trybie online i offline
  • Zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami i zasadami