Przeczytaj raport

Organizowane zarządzanie poprawkami zmniejsza ryzyko I pozwala dopasować środowisko informatyczne do wymagań biznesu

Celem stosowania poprawek zabezpieczeń jest zmniejszenie zagrożenia bezpieczeństwa. Niestety może to też zwiększać ryzyko operacyjne działu IT ze względu na wprowadzanie zmian w infrastrukturze informatycznej. W tym raporcie firma Gartner omawia skuteczne zarządzanie poprawkami, które zmniejsza ryzyko przez wyeliminowanie niektórych działań i stosowanie standardowych procesów we wszystkich systemach przedsiębiorstwa. W tym raporcie firmy Gartner przedstawiono:

  • 4 kluczowe problemy związane z dopasowaniem środowiska informatycznego do działalności biznesowej
  • 6 zaleceń ułatwiających skuteczne zarządzanie poprawkami
  • Przykłady macierzy poziomów ryzyka, priorytetów poprawek i miar powodzenia w zarządzaniu poprawkami