Zgłoś się już teraz po demonstrację:

Wielowarstwowa ochrona przed programami typu ransomware i innymi zagrożeniami

  • Wdrożenie kompleksowego rozwiązania do zarządzania poprawkami dla aplikacji oraz systemów operacyjnych Microsoft i innych firm

  • Uruchamianie wyłącznie autoryzowanych aplikacji, nawet w systemach bez połączenia z siecią

  • Zabezpieczenie plików i głównych rekordów rozruchowych przed nieautoryzowanymi próbami zaszyfrowania

  • Dynamiczne zarządzanie uprawnieniami systemu Windows na poziomie użytkownika, aplikacji lub zadania