Zgłoś się już teraz po demonstrację:

Zachowanie równowagi między możliwością korzystania z uprawnień administratora, kontrolą i produktywnością użytkowników

  • Wdrożenie zasady minimalnych uprawnień

  • Stosowanie szczegółowej kontroli dostępu przy zapewnieniu pełnych możliwości pracy użytkowników końcowych

  • Egzekwowanie uprawnień użytkowników i zarządzanie nimi z poziomu scentralizowanej konsoli

  • Przechwytywania danych ułatwiających dopasowanie zasad dostępu do potrzeb biznesowych