Zarejestruj się na 30-minutową demonstrację:

Zdalna ocena i rozwiązywanie problemów pozwalające na szybki powrót pracowników do realizacji zadań

Identyfikowanie i diagnozowanie problemów oraz dostarczanie rozwiązań.

  • Badanie problemów zgłaszanych przez użytkowników
  • Testowanie rozwiązania i weryfikowanie konfiguracji przed niepotrzebnym wysłaniem urządzenia do serwisu
  • W dziennikach sesji rejestrowane są informacje o transmisjach, aktualizacjach i zmianach