Poproś o dostęp do raportu:

Pięć kroków, które odmienią cyfrowe środowiska użytkowników

Uzyskaj informacje rynkowe od Enterprise Management Associates (EMA) i dowiedz się, w jaki sposób ujednolicone zarządzanie punktami końcowymi, bezpieczeństwo punktów końcowych, zarządzanie aplikacjami i zarządzanie wydajnością użytkowników współdziałają i tworzą lepszą wersję cyfrowych przestrzeni roboczych.

  • Dowiedz się, jak przejść na wyższy poziom zarządzania i które elementy można zakwalifikować jako zarządzanie cyfrowymi przestrzeniami roboczymi.
  • Zobacz, gdzie pasują do dojrzałego modelu Digital Workspaces.
  • Zrozum, jak proces modernizacji cyfrowych przestrzeni roboczych pomaga w ujednoliceniu IT.