Pobierz raport już dzisiaj:

Presja, by potwierdzać swoją wartość, jest prawdziwa. Pomóc w tym może oprogramowanie Xtraction.

Istnieją miary wydajności operacyjnej, ale nie pozwalają one zademonstrować wartości biznesowej.

  • Wiele organizacji stosuje skuteczne miary wydajności operacyjnej, które nie pozwalają jednak zademonstrować wartości biznesowej ani nie ułatwiają jej maksymalizacji.
  • Według firmy Gartner do 2020 roku 50% organizacji z branży infrastruktury i eksploatacji (I&O) wdroży biznesowe tablice wskaźników.
  • 80% szefów działów IT planuje rozwój działalności biznesowej w oparciu o dane.