Pobierz raport już dzisiaj:

Zwiększenie możliwości środowiska informatycznego przez skuteczniejszą analizę danych

W swojej analizie firma Enterprise Management Associates stwierdziła, że tablice wskaźników i raporty tworzone w oprogramowaniu Xtraction mogą stanowić doskonałą podstawę do dialogu i współpracy nie tylko w ramach działu informatyki, ale także między personelem IT i użytkownikami biznesowymi. Tablice wskaźników i metryki zaprojektowano z myślą o pomocy w zarządzaniu procesami, projektami i poziomami świadczenia usługi dla wszystkich użytkowników, niezależnie od poziomu ich kompetencji technicznych.