Zamów bezpłatną wersję próbną

Doskonałe narzędzie do raportowania IT

Trudno się oprzeć naszym intuicyjnym i zaawansowanym tablicom wskaźników oraz analizom. Nasze rozwiązanie zostało zaprojektowane z myślą o potrzebach użytkowników. Jest proste w użyciu i pozwala na samodzielne tworzenie w czasie rzeczywistym raportów oraz tablic wskaźników przedstawiających bieżące dane w sposób nieosiągalny dla innych standardowych narzędzi.

  • 70% organizacji korzystających z danych gromadzi je i analizuje ręcznie
  • 85% członków kierownictwa oczekuje od informatyki więcej danych
  • Wyświetlanie bieżącego stanu środowiska informatycznego, monitorowanie wydajności, ocena ryzyka i planowanie przyszłych zasobów
  • Gruntowna analiza danych pozwala ujawnić ukrytą wartość