Korzystaj z rozwiązań światowej klasy

Ivanti oferuje rozbudowaną technologię, która bezproblemowo integruje się z istniejącymi rozwiązaniami i wymaga niewielu dodatkowych zasobów. Możesz w dalszym ciągu poświęcać wiele zasobów, aby rozwijać swój flagowy produkt, zwiększać wartość firmy i odróżniać się od swoich konkurentów.

Rozszerzona pomoc techniczna
Dostęp do najnowszych zweryfikowanych wersji poprawek dla systemu Windows, macOS i wybranych wersji systemu Linux, jak również dla coraz większej liczby aplikacji innych firm.
Elastyczna architektura
Możliwości skanowania i naprawy z użyciem lub bez użycia agentów pozwalają na wdrożenie rozwiązania w środowisku lokalnym, mobilnym lub w chmurze.
Obsługa środowisk wirtualnych i fizycznych
Rozwiązanie to umożliwia automatyczne wykrywanie, skanowanie i naprawianie maszyn fizycznych i wirtualnych niezależnie od tego, czy są włączone.
Zoptymalizowane dla producentów oem
Klienci otrzymują wysokiej jakości narzędzia do skanowania w czasie niemal rzeczywistym o wyjątkowo niskich wymaganiach systemowych.

Pokaż mi swoje kombinowane rozwiązania

Przemyśleliśmy wszystko. Poważnie. Szeroka gama rozwiązań firmy Ivanti do obsługi poprawek OEM gwarantuje niezawodne działanie produktów przy ograniczonych kosztach.

Pakiety SDK dla systemu Windows

Zwiększenie możliwości produktu w zakresie szybkiego odnajdywania brakujących i nieaktualnych poprawek systemu operacyjnego oraz niewystarczająco zabezpieczonego oprogramowania. Elastyczna obsługa lokalizacji pobierania, planowania, ponownego uruchamiania i wielu innych funkcji. Dostarczanie wyników oraz powiązanych z nimi metadanych na potrzeby konfigurowalnego interfejsu użytkownika oraz funkcji projektowania i generowania raportów.

PAKIETY SDK DLA SYSTEMU macOS

Rozwiązanie umożliwiające skanowanie oraz instalowanie poprawek dla systemu macOS i aplikacji firmy Apple lub innych prawie bez zakłócania pracy użytkowników. Pozwala to aplikacji na kontrolę czasu restartu.

Pakiety SDK dla systemu Linux

Obsługa ważnych aplikacji innych firm, w tym wielu aplikacji Adobe, Java, OpenOffice i nie tylko. Możliwość elastycznej kontroli czasu restartu aplikacji. Dostępne dla 64-bitowych dystrybucji CentOS, Red Hat i SuSE systemu operacyjnego Linux i nie tylko.

Katalog poprawek

Obsługa zautomatyzowanego instalowania poprawek dla coraz większej liczby aplikacji innych firm oraz prosty mechanizm importowania danych, który nie wymaga dodatkowego oprogramowania ani szkoleń.

Poprawki dla oprogramowania MEM

Pojedynczy przepływ pracy pozwala zwiększyć korzyści z inwestycji klienta w oprogramowanie Microsoft System Center Configuration Manager. Obsługiwane są setki dostawców i aplikacji, nawet tych najbardziej wymagających, jak Java i Google Chrome.
 

Rozbuduj raportowanie i możliwości paneli kontrolnych — wykorzystaj Xtraction

Daj klientom możliwość ograniczenia ilości danych IT niezbędnych do rozwiązania najważniejszych zagadnień. Dostarczaj w czasie rzeczywistym informacje BI, na podstawie których można wyznaczać trendy, oceniać ryzyko, wykorzystywać możliwości.

Kompleksowe rozwiązanie

Dzięki zapewnieniu dostępu do wielu źródeł danych informatycznych w jednym obszernym widoku rozwiązanie wspomaga inteligentne podejmowanie decyzji.

Samodzielne tworzenie raportów

Wszyscy użytkownicy mają możliwość łączenia się z danymi, tworzenia raportów, projektowania tablic wskaźników, szczegółowej analizy oraz filtrowania danych w czasie rzeczywistym. Zmniejsza się dzięki temu obciążenie specjalistów działu IT zajmujących się opracowywaniem raportów.
 

Pełny wgląd w dane

Rozwiązanie zapewnia interesariuszom dostęp do kluczowych danych. Klienci mogą wyświetlać i udostępniać tablice wskaźników podczas konferencji, a także eksportować dane w najczęściej używanych formatach.
 

Środowisko klienta

Użytkownicy mogą wizualizować spersonalizowane dane historyczne lub pozyskiwane w czasie rzeczywistym, a także planować dostarczanie raportów w odpowiednim czasie.
 

Współpraca z czołowymi dostawcami rozwiązań do zdalnego sterowania

Ekonomiczne rozwiązania do zdalnego sterowania, które zaprojektowano dla pełniących różne funkcje pracowników działów IT, zapewniają użytkownikom dostęp do produktów z dowolnego miejsca.  

Komunikacja i rozwiązywanie problemów

Rozwiązanie umożliwia jednoczesne zdalne sterowanie komputerami użytkowników oraz użycie narzędzi komunikacyjnych do prowadzenia szybkich instruktarzy i rozwiązywania problemów.

Sterowanie z dowolnego urządzenia

Rozwiązanie umożliwia zdalne sterowanie urządzeniami przy użyciu dowolnej przeglądarki obsługującej język HTML5, zdalne wykonywanie poleceń, a nawet uruchamianie aplikacji.

Kompleksowe zabezpieczenia

Szyfrowanie SSL komunikacji na całej trasie, brak konieczności zapisywania poświadczeń, ładowanie agenta w momencie wywołania i usuwanie po zakończeniu działania.

Prosta integracja

Uzyskanie dostępu do usługi sieci Web w celu załadowania lub usunięcia klienta wymaga jedynie prostego interfejsu API. Administratorzy, analitycy i użytkownicy mogą go uruchamiać z poziomu strony internetowej lub portalu.
 

Udoskonalaj rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo — korzystaj z Application Control

Zaawansowana technologia zastosowana w oprogramowaniu Application Manager firmy Newco daje działowi IT niespotykaną kontrolę nad punktami końcowymi, która zwiększa bezpieczeństwo, nie ograniczając środowiska użytkownika. Nasze rozwiązania pozwalają minimalizować zagrożenia i nie zakłócają przy tym produktywności użytkowników. To jak infrastruktura zabezpieczona opakowaniem z folią bąbelkową.

Zapewnienie ochrony
Ochrona przed nieznanymi zagrożeniami i złośliwymi atakami dzięki likwidacji kont administratora lokalnego. Zachowanie kontroli dzięki przyznawaniu użytkownikom uprawnień tylko wtedy, gdy są one wymagane.
Zaufana własność
Zapobieganie nieautoryzowanemu wykonywaniu kodu i egzekwowanie licencji na oprogramowanie dzięki zastosowaniu modelu „zaufanej własności” oraz udoskonalonemu podejściu do użycia białych i czarnych list.
Zarządzanie uprawnieniami
Zarządzanie uprawnieniami na poziomie aplikacji lub poszczególnych zadań, a nie na poziomie sesji lub konta. Podnoszenie, obniżanie lub eliminowanie uprawnień w zależności od użytkownika, aplikacji bądź zadania.
Szczegółowa kontrola uprawnień
Nowy poziom kontroli aplikacji i zarządzania uprawnieniami, który pozwala zachować praktyczną i ekonomiczną równowagę między zapewnieniem zgodności infrastruktury informatycznej a potrzebami i wydajnością użytkowników.