Application Control

Ograniczaj ryzyko, a nie wydajność.
Strategia bezpieczeństwa na wyższym poziomie
Dowiedz się, dlaczego silna kontrola aplikacji obejmująca serwery, stacje robocze i środowisko MEM jest niezbędna dla skutecznego zabezpieczenia na wielu poziomach.
Przeczytaj arkusz rozwiązania
Biała lista i zarządzanie uprawnieniami administracyjnymi
Zwiększenie kontekstowej kontroli nad punktami końcowymi.
Dowiedz się, jak
Kontrola aplikacji dla serwerów Windows
Ograniczenie uprawnień administracyjnych bez ograniczania produktywności. Łatwe definiowanie użytkowników korzystających z określonych konsol, aplikacji i komend dla serwerów.
Pobierz arkusz danych

Natychmiastowa ochrona przed ransomware

Kontrola aplikacji to podstawa

Instalowanie poprawek jest pierwszym krokiem na drodze do zmniejszenia ryzyka wynikającego z użycia ransomware i innego złośliwego oprogramowania. Trudno jednak blokować coś, do czego nie ma poprawek, na przykład nieznane wcześniej luki w zabezpieczeniach czy starsze systemy, albo są poprawki, które mogą zdestabilizować środowisko.  

Aplikacja Application Control łączy w sobie obsługę dynamicznych białych list oraz zarządzanie uprawnieniami w celu zapobieżenia nieautoryzowanemu wykonywaniu kodu. Nie wymaga ręcznego zarządzania obszernymi listami przez dział IT ani nie ogranicza możliwości użytkowników. Gdy użytkownicy są zadowoleni, zgłoszenia kierowane do helpdesku i próby zapanowania nad nieautoryzowanym oprogramowaniem nie są jedynymi zadaniami stojącymi przed zespołami informatycznymi.

Bez aplikacji Application Control konieczne byłoby stosowanie naszych najbardziej restrykcyjnych zasad do każdego użytkownika.

Ograniczanie zagrożeń nie wymaga ręcznego zarządzania obszernymi listami ani nie krępuje produktywności użytkowników.

Aplikacja Application Control umożliwia automatyczne zarządzanie uprawnieniami użytkowników i zasadami na wysokim poziomie szczegółowości, a w sytuacjach wyjątkowych samodzielne podwyższanie uprawnień. Ponadto pozwala zapobiegać nieautoryzowanemu wykonywaniu kodu oraz egzekwować licencje na oprogramowanie z użyciem unikalnego modelu „zaufanej własności”.

Łatwiejsza kontrola aplikacji
Mniejsze obciążenie działu IT. Skuteczna kontrola aplikacji i uprawnień użytkowników w środowiskach komputerów stacjonarnych i serwerów.
Lepsza kontrola na potrzeby MEM
Przeniesienie konfiguracji aplikacji Application Control na punkty końcowe. Gromadzenie szczegółowych informacji dotyczących zdarzeń i kontroli z użyciem systemu SCOM.
Kontrola dostępu do serwerów
Zarządzanie uprawnieniami administracyjnymi użytkowników spoza działu IT przez ograniczenie prawa logowania do serwerów tylko w celu wykonania określonych zadań.
Równowaga między bezpieczeństwem a potrzebami użytkowników
Dostarczanie aplikacji wymaganych przez użytkowników zawsze i wszędzie, gdy ich potrzebują. Zapewnia to doskonałe środowisko użytkowników i pozwala zachować bezpieczeństwo punktów końcowych.

Zaufana własność

Uproszczone tworzenie białych list. Dozwolone jest wykonywanie wyłącznie aplikacji autoryzowanych przez zaufanych administratorów.

Silnik zasad

Bezproblemowy dostęp do aplikacji na podstawie szczegółowych i kontekstowych zasad, który pozwala użytkownikom na szybkie użycie tego, czego potrzebują.

Dynamiczne białe listy

Tworzenie elastycznych zasad prewencyjnych, które pozwalają na uruchamianie w systemie tylko znanych i zaufanych aplikacji.

Zarządzanie uprawnieniami

Równowaga między swobodą dostępu a bezpieczeństwem. Odebranie pełnych uprawnień administracyjnych, ale zapewnienie szczegółowej kontroli dostępu do aplikacji potrzebnych użytkownikom.  

Podpisy cyfrowe

Zapewnienie integralności aplikacji przez przypisanie podpisów cyfrowych zapobiegających ich modyfikacji i wykonywaniu sfałszowanych programów.

Wnioski o zmiany na żądanie

Możliwość zgłaszania przez użytkowników wniosków o awaryjne zwiększenie uprawnień lub o szybki dostęp do aplikacji, która jest niezbędna do realizacji zadań.

Archiwizowanie aplikacji

Kopiowanie zabronionych plików, które użytkownicy próbowali uruchomić, oraz umieszczanie ich w bezpiecznym repozytorium na potrzeby analizy.

Zarządzanie licencjami

Zarządzanie uprawnieniami użytkowników do uruchamiania konkretnych aplikacji oraz czasem obowiązywania tych uprawnień.  

Lepsza ochrona stacji roboczych i serwerów

Aplikacja Application Control umożliwia blokowanie złośliwego oprogramowania i obronę przed nieznanymi lukami w zabezpieczeniach. Zachowuje przy tym równowagę między potrzebami użytkowników a kontekstowymi zasadami bezpieczeństwa.