Application ControlOgraniczaj ryzyko, a nie wydajność.

STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NA WYŻSZYM POZIOMIE

Dowiedz się, dlaczego silna kontrola aplikacji obejmująca serwery, stacje robocze i środowisko SCCM jest niezbędna dla skutecznego zabezpieczenia na wielu poziomach.

BIAŁA LISTA I ZARZĄDZANIE UPRAWNIENIAMI ADMINISTRACYJNYMI

Zwiększenie kontekstowej kontroli nad punktami końcowymi.

KONTROLA APLIKACJI DLA SERWERÓW WINDOWS

Ograniczenie uprawnień administracyjnych bez ograniczania produktywności. Łatwe definiowanie użytkowników korzystających z określonych konsol, aplikacji i komend dla serwerów.

NATYCHMIASTOWA OCHRONA PRZED RANSOMWARE

Kontrola aplikacji to podstawa

Instalowanie poprawek jest pierwszym krokiem na drodze do zmniejszenia ryzyka wynikającego z użycia ransomware i innego złośliwego oprogramowania. Trudno jednak blokować coś, do czego nie ma poprawek, na przykład nieznane wcześniej luki w zabezpieczeniach czy starsze systemy, albo są poprawki, które mogą zdestabilizować środowisko.  

Aplikacja Application Control łączy w sobie obsługę dynamicznych białych list oraz zarządzanie uprawnieniami w celu zapobieżenia nieautoryzowanemu wykonywaniu kodu. Nie wymaga ręcznego zarządzania obszernymi listami przez dział IT ani nie ogranicza możliwości użytkowników. Gdy użytkownicy są zadowoleni, zgłoszenia kierowane do helpdesku i próby zapanowania nad nieautoryzowanym oprogramowaniem nie są jedynymi zadaniami stojącymi przed zespołami informatycznymi.

Bez aplikacji Application Control konieczne byłoby stosowanie naszych najbardziej restrykcyjnych zasad do każdego użytkownika.
Jake MuszynskiSystems Engineer

Ograniczanie zagrożeń nie wymaga ręcznego zarządzania obszernymi listami ani nie krępuje produktywności użytkowników.

Aplikacja Application Control umożliwia automatyczne zarządzanie uprawnieniami użytkowników i zasadami na wysokim poziomie szczegółowości, a w sytuacjach wyjątkowych samodzielne podwyższanie uprawnień. Ponadto pozwala zapobiegać nieautoryzowanemu wykonywaniu kodu oraz egzekwować licencje na oprogramowanie z użyciem unikalnego modelu „zaufanej własności”.

ŁATWIEJSZA KONTROLA APLIKACJI

Mniejsze obciążenie działu IT. Skuteczna kontrola aplikacji i uprawnień użytkowników w środowiskach komputerów stacjonarnych i serwerów.

LEPSZA KONTROLA NA POTRZEBY SCCM

Przeniesienie konfiguracji aplikacji Application Control na punkty końcowe. Gromadzenie szczegółowych informacji dotyczących zdarzeń i kontroli z użyciem systemu SCOM.

KONTROLA DOSTĘPU DO SERWERÓW

Zarządzanie uprawnieniami administracyjnymi użytkowników spoza działu IT przez ograniczenie prawa logowania do serwerów tylko w celu wykonania określonych zadań.

RÓWNOWAGA MIĘDZY BEZPIECZEŃSTWEM A POTRZEBAMI UŻYTKOWNIKÓW

Dostarczanie aplikacji wymaganych przez użytkowników zawsze i wszędzie, gdy ich potrzebują. Zapewnia to doskonałe środowisko użytkowników i pozwala zachować bezpieczeństwo punktów końcowych.

Lepsza ochrona stacji roboczych i serwerów

Aplikacja Application Control umożliwia blokowanie złośliwego oprogramowania i obronę przed nieznanymi lukami w zabezpieczeniach. Zachowuje przy tym równowagę między potrzebami użytkowników a kontekstowymi zasadami bezpieczeństwa.