Application Control

Ograniczaj ryzyko, a nie wydajność.
Kontrola aplikacji dla Windows
Ograniczenie uprawnień administracyjnych bez ograniczania produktywności. Łatwe definiowanie użytkowników korzystających z określonych konsol, aplikacji i komend dla serwerów.
Pobierz arkusz danych
App control dla systemu Linux

Wykorzystaj zalety rozwiązania Ivanti Application Control dla Twojego środowiska Linux.

Dowiedz się więcej
Strategia bezpieczeństwa na wyższym poziomie
Dowiedz się, dlaczego silna kontrola aplikacji obejmująca serwery, stacje robocze i środowisko MEM jest niezbędna dla skutecznego zabezpieczenia na wielu poziomach.
Przeczytaj arkusz rozwiązania

Natychmiastowa ochrona przed ransomware

Kontrola aplikacji to podstawa

Instalowanie poprawek jest pierwszym krokiem na drodze do zmniejszenia ryzyka wynikającego z użycia ransomware i innego złośliwego oprogramowania. Trudno jednak blokować coś, do czego nie ma poprawek, na przykład nieznane wcześniej luki w zabezpieczeniach czy starsze systemy, albo są poprawki, które mogą zdestabilizować środowisko.  

Application Control łączy dynamiczne listy dozwolonych i odrzuconych aplikacji z zarządzaniem uprawnieniami, aby zapobiec uruchomieniu nieautoryzowanego kodu bez konieczności ręcznego zarządzania obszernymi listami przez dział IT i bez ograniczania użytkowników. Zautomatyzowane żądania i zatwierdzenia za pośrednictwem systemów helpdesk odciążają personel IT, zapewniając jednocześnie użytkownikom sprawne działanie.

Ograniczanie zagrożeń bez konieczności ręcznego zarządzania obszernymi listami

Aplikacja Application Control umożliwia automatyczne zarządzanie uprawnieniami użytkowników i zasadami na wysokim poziomie szczegółowości, a w sytuacjach wyjątkowych samodzielne podwyższanie uprawnień. Ponadto pozwala zapobiegać nieautoryzowanemu wykonywaniu kodu oraz egzekwować licencje na oprogramowanie z użyciem unikalnego modelu „zaufanej własności”.

Zabezpieczanie serwerów Windows

Zapewnij bezpieczeństwo serwerów dzięki dostępowi użytkowników opartemu na rolach.

Lepsza kontrola na potrzeby MEM
Przeniesienie konfiguracji aplikacji Application Control na punkty końcowe. Gromadzenie szczegółowych informacji dotyczących zdarzeń i kontroli z użyciem systemu SCOM.
Równowaga między bezpieczeństwem a potrzebami użytkowników
Dostarczanie aplikacji wymaganych przez użytkowników zawsze i wszędzie, gdy ich potrzebują. Zapewnia to doskonałe środowisko użytkowników i pozwala zachować bezpieczeństwo punktów końcowych.

Zaufana własność

Uprość listy dozwolonych i odrzuconych użytkowników. Dozwolone jest wykonywanie wyłącznie aplikacji autoryzowanych przez zaufanych administratorów.

Silnik zasad

Bezproblemowy dostęp do aplikacji na podstawie szczegółowych i kontekstowych zasad, który pozwala użytkownikom na szybkie użycie tego, czego potrzebują.

Dynamiczne listy dozwolonych i odrzuconych uprawnień

Tworzenie elastycznych zasad prewencyjnych, które pozwalają na uruchamianie w systemie tylko znanych i zaufanych aplikacji.

Zarządzanie uprawnieniami

Równowaga między swobodą dostępu a bezpieczeństwem. Odebranie pełnych uprawnień administracyjnych, ale zapewnienie szczegółowej kontroli dostępu do aplikacji potrzebnych użytkownikom.  

Podpisy cyfrowe

Zapewnienie integralności aplikacji przez przypisanie podpisów cyfrowych zapobiegających ich modyfikacji i wykonywaniu sfałszowanych programów.

Wnioski o zmiany na żądanie

Umożliwiaj automatyczne składanie zapytań o awaryjne podniesienie uprawnień lub dostęp do aplikacji za pośrednictwem zintegrowanego działu IT.

Archiwizowanie aplikacji

Kopiowanie zabronionych plików, które użytkownicy próbowali uruchomić, oraz umieszczanie ich w bezpiecznym repozytorium na potrzeby analizy.

Zarządzanie licencjami

Zarządzanie uprawnieniami użytkowników do uruchamiania konkretnych aplikacji oraz czasem obowiązywania tych uprawnień.  

Już dostępne: Ivanti Application Control dla systemu Linux

Wykorzystaj możliwości App Control w środowisku Linux, w tym:

  • Listy dozwolonych i odrzuconych aplikacji na poziomie urządzeń
  • Tryby wyłącznie audytowe i restrykcyjne
  • Ochrona Zero-day
  • Audyt i raportowanie w firmie

User Workspace Manager

Application Control dla systemu Windows jest częścią pakietu Ivanti User Workspace Manager (UWM), który obejmuje również Environment Manager, Performance Manager, Browser Manager i File Director. UWM, wykorzystując scentralizowaną konsolę zarządzania dla wszystkich aplikacji w pakiecie, pomaga organizacjom dostarczać elastyczne, bezpieczne komputery stacjonarne, które zapewniają pracownikom optymalne wrażenia, oszczędzają koszty serwerów, skuteczniej zarządzają użytkownikami i zmniejszają ryzyko związane z bezpieczeństwem punktów końcowych.

Raportowanie i wgląd

Application Control generuje serię konfigurowalnych zdarzeń, które śledzą przypadki odmowy wykonania, podniesienia uprawnień i innych zadań związanych z dostępem w całym środowisku. Application Control dla systemu Linux przechowuje zweryfikowane zdarzenia w bazie danych, umożliwiając raportowanie działań zdefiniowanych polityk w celu zapewnienia, że nie uniemożliwiają one wykonywania legalnych działań. Dostęp do gotowych pulpitów i raportów wygenerowanych na podstawie tych zagregowanych danych o zdarzeniach można uzyskać za pośrednictwem Ivanti UWM Management Center lub samoobsługowego oprogramowania do raportowania Ivanti Xtraction.