Asset Manager Cloud Przestań marnować pieniądze i zacznij optymalizować.Uzyskaj kompletny obraz zasobów informatycznych od momentu zakupu do wycofania z użycia.

PEŁNY OBRAZ

30% informatycznych środków trwałych ginie i nie można ich znaleźć.Przekonaj się, jak łatwo można uzyskać kompletny obraz zasobów informatycznych.

OPTYMALIZACJA ZASOBÓW INFORMATYCZNYCH

Sprawne zarządzanie zasobami informatycznymi w całym cyklu ich życia: raportowanie nieobsługiwanych i wymagających migracji aplikacji oraz przestarzałego sprzętu.

KRÓTSZE CZASY PRZESTOJU

Zarządzając zasobami, unikaj błędów, które mogą mieć nieoczekiwany wpływ na budżet lub bezpieczeństwo.

DOKŁADNY OBRAZ ZASOBÓW

Kompleksowa optymalizacja zasobów

Oprogramowanie Ivanti Asset Manager Cloud umożliwia śledzenie zasobów informatycznych, by maksymalnie zwiększyć korzyści z ich posiadania. Dający duże możliwości konfiguracji projekt rozwiązania ułatwia definiowanie własnych przepływów pracy oraz wdrażanie gotowych do użycia procesów.

Oprogramowanie udostępnia kompletny wgląd w stan zarządzanych zasobów informatycznych i nie ma żadnego znaczenia, czy zasobami tymi są oprogramowanie lub sprzęt, czy są to zasoby serwera, czy klienta ani czy są to zasoby wirtualne bądź chmurowe.

Siłą tego rozwiązania jest koncentracja na potrzebach użytkowników, krótkie czasy reakcji i możliwość zwiększenia wydajności.
Daniele VitelliIT Project Manager

Szybki dostęp do informacji o zarządzanych zasobach, w tym o miejscach i sposobach ich użycia, pozwala w pełni wykorzystać inwestycje w rozwiązania informatyczne.

Aplikacja Application Control umożliwia automatyczne zarządzanie uprawnieniami użytkowników i zasadami na wysokim poziomie szczegółowości, a w sytuacjach wyjątkowych samodzielne podwyższanie uprawnień. Ponadto pozwala zapobiegać nieautoryzowanemu wykonywaniu kodu oraz egzekwować licencje na oprogramowanie z użyciem unikalnego modelu “zaufanej własności”.

Większa sprawność

Ponad 40 zautomatyzowanych procesów i przepływów pracy pozwala oszczędzić czas i ograniczyć nakłady związane z zarządzaniem zasobami.

Zapobieganie nadmiernym wydatkom

Skróć czasy przestojów, zwiększ produktywność i uzyskaj dokładny obraz środowiska informatycznego, by móc podejmować trafniejsze decyzje.

Ograniczenie ryzyka

Unikaj ryzyka finansowego i zagrożeń bezpieczeństwa, ogranicz możliwości kradzieży i utraty zasobów, instaluj aktualizacje i zapewnij wykorzystywanie zasobów w odpowiedni sposób.

RÓWNOWAGA MIĘDZY BEZPIECZEŃSTWEM A POTRZEBAMI UŻYTKOWNIKÓW

Dostarczanie aplikacji wymaganych przez użytkowników zawsze i wszędzie, gdy ich potrzebują. Zapewnia to doskonałe środowisko użytkowników i pozwala zachować bezpieczeństwo punktów końcowych.

Strategiczne zarządzanie zasobami informatycznymi

Nadszedł czas, by skończyć tylko z naprawianiem szkód, a zacząć działać strategicznie w zakresie oprogramowania do zarządzania zasobami informatycznymi. Szczegółowe informacje o lokalizacji zasobów, wydatkach związanych z ich użyciem oraz ich wydajności w trakcie całego cyklu życia pozwalają uzyskać maksymalne korzyści z posiadania oprogramowania.