(oparte na technologii Wavelink)

Browser Solutions

Przeglądarki mobilne, które pomagają skoncentrować się na pracy
Połączenia za pomocą aplikacji internetowej
Dowiedz się, dlaczego program CETerm jest zalecanym interfejsem mobilnym dla aplikacji SAP.
Przeczytaj więcej
Przechodzisz na system Android, iOS lub Windows 10?
Nasza przeglądarka Velocity zapewnia Twoim internetowym systemom korporacyjnym zoptymalizowaną obsługę użytkowników mobilnych.
Dowiedz się więcej
Industrial browser
Aplikacja ułatwiająca wdrażanie technologii pozyskiwania danych i optymalizację wydajności pracowników.
Zapoznaj się z arkuszem danych

Lepsze wyniki podczas każdej zmiany

Dostęp do aplikacji na wszystkich urządzeniach przenośnych

Pracę można wykonywać w dowolnym zakątku magazynu. Można więc dać pracownikom narzędzie, które pozwoli im wykonywać zadania w dowolnym miejscu.Oparte na technologii Wavelink narzędzia firmy Ivanti do obsługi łańcucha dostaw pozwalają maksymalnie wykorzystać możliwości wcześniejszych inwestycji w urządzenia przenośne.

Oferta naszych rozwiązań przeznaczonych dla przeglądarek dla urządzeń przenośnych obejmuje m.in. takie produkty, jak: Industrial Browser, Naurtech CETerm czy VelocityCE

Rozwiązania obsługujące połączenia z hostem sieci web pozwalają osiągnąć maksymalną wydajność systemów przedsiębiorstwa

Aplikacje internetowe usprawniają realizowane w firmie procesy, takie jak inwentaryzacja, kompletacja, rozmieszczanie w magazynie i nie tylko. Nasze rozwiązania do nawiązywania połączeń z aplikacjami internetowymi ułatwiają nawigację podczas realizacji zadań i pozwalają na korzystanie z zaawansowanych technologii rejestrowania danych, które są dostępne w wybranych urządzeniach przenośnych. Oferujemy także interfejsy do wszystkich najważniejszych systemów, takich jak SAP, Oracle i HighJump.

Możliwość pracy w systemach przedsiębiorstwa
Rozwiązanie do nawiązywania połączeń z hostem, zapewniające zgodność z największą liczbą systemów.
Wydajność przede wszystkim
Aplikacja działająca w przeglądarce pozwala pracownikom skoncentrować się na wykonywanym zadaniu.
Maksymalizacja korzyści z urządzeń przenośnych
Klienty dostosowane do konkretnych urządzeń przenośnych oferują funkcje komunikacyjne pozwalające wykorzystać wszystkie możliwości sprzętu.

Łatwe rejestrowanie danych

Skanowanie kodów kreskowych, odczytywanie układów RFID itp. bez potrzeby pisania specjalizowanych programów.

Zaawansowane możliwości wykonywania skryptów

Automatyzacja „prostych” operacji, takich jak inteligentne obliczenia, oprócz funkcji udostępnianych przez aplikację hosta.

Aplikacje szybko wyświetlające informacje

Bez czekania na załadowanie przez przeglądarkę ekranu następnego zadania.

Obsługa funkcji głosowych

Możliwość łatwego dodania funkcji wspomaganego głosem rejestrowania danych bez użycia rąk.

Pracownicy pracują szybciej

 Aplikacja VelocityCE oferuje interfejs przeglądarki internetowej, która szybko wyświetla informacje.