Connect Secure (VPN)

Bezpieczny dostęp Zero Trust do chmury i centrum danych.

Uzyskaj bezpłatną ocenę stanu bezpieczeństwa sieci VPN

Skorzystaj z usługi kontroli Ivanti PCS, aby sprawdzić i upewnić się, że Twoja konfiguracja VPN jest gotowa na przyszłość. Więcej pracowników zdalnych, więcej aplikacji w chmurze i coraz więcej innych rzeczy to tylko kilka powodów, dla których Twoja sieć VPN może wymagać odświeżenia. Skontaktuj się z nami i dowiedz się, jak to zrobić.

Optymalny wybór bramki.

Niezawodny, bezpieczny dostęp oznacza wyższą produktywność i niższe koszty.

Pobierz
Zgodność punktów końcowych

Zapewnia zgodność z przepisami przed udzieleniem dostępu do chmury.

Pobierz
Stale aktywna sieć VPN

Ochrona danych dzięki stale aktywnej sieci VPN i trybowi blokady.

Pobierz

Przegląd rozwiązań

Bezkompromisowy bezpieczny dostęp

Najpowszechniej stosowana sieć SSL VPN dla każdej organizacji niezależnie od jej wielkości, we wszystkich głównych branżach.

Pojedynczy ujednolicony klient

Zmniejszenie złożoności zarządzania dzięki jednemu klientowi zapewniającemu zdalny i lokalny dostęp.

Łatwa integracja

Usługi katalogowe, usługi tożsamości, EMM/MDM, SIEM, NGFW.

Dynamiczne, adaptacyjne uwierzytelnianie wieloczynnikowe

Uwierzytelnianie biometryczne, TOTP, SAML 2.0, PKI, IAM i certyfikaty cyfrowe.

Zgodność punktów końcowych z przepisami

Przed połączeniem upewnij się, że wszystkie urządzenia spełniają wymogi bezpieczeństwa.

Pojedyncze logowanie

Prosty, bezpieczny i sprawny dostęp do zasobów w siedzibie firmy i w chmurze.

Połączenia Zero Trust

Ochrona danych w ruchu dzięki opcjom na żądanie, dla poszczególnych aplikacji i stale aktywnemu VPN.

Centrum danych i Multi-Cloud

Łatwy i zgodny z przepisami dostęp do danych, gotowy do pracy w środowisku multi-cloud.

Scentralizowane zarządzanie i widoczność

Centralne zarządzanie polityką i śledzenie użytkowników, urządzeń, stanu zabezpieczeń i aktywności w zakresie dostępu.

Dostęp bezklientowy

Dostęp do aplikacji internetowych i wirtualnych pulpitów bez konieczności instalacji.

Zgodność z przepisami

Dostęp do danych i ich ochrona wymagane do zachowania zgodności z przepisami branżowymi i regulacyjnymi.