Desktop and Server Management (DSM) Oprogramowanie do scentralizowanego zarządzania serwerami, które zabezpiecza wszystkie fizyczne i wirtualne punkty końcowe

Zautomatyzowane zarządzanie punktami końcowymi

Oprogramowanie Ivanti DSM to rozwiązanie do zarządzania komputerami stacjonarnymi i serwerami we wszystkich fizycznych i wirtualnych punktach końcowych od pierwszej instalacji do wycofania z użycia.

Jesteśmy zawsze na miejscu!

Postawmy sprawę jasno: Ivanti DSM to już nasza codzienność. To popularne rozwiązanie obejmuje ciągłe wsparcie i coraz mocniej się rozwija. Obejrzyj seminarium internetowe, aby uzyskać więcej szczegółów.

Co nowego w oprogramowaniu Ivanti DSM?

Zapoznaj się z najnowszymi wersjami rozwiązania Ivanti Desktop and Server Management (DSM) i planami jego przyszłego rozwoju.
desktop and server management screenshot

Wykorzystaj możliwości automatyzacji

Lepsza wydajność. Mniejsze nakłady. Niższy całkowity koszt użytkowania.

W typowej organizacji IT wykorzystywane są co najmniej cztery różne środowiska operacyjne, a każde z nich obejmuje niepowtarzalne konfiguracje, aplikacje, usługi i protokoły zabezpieczeń. Według menedżerów działów informatycznych zapewnienie obsługi architektury, w której wykorzystywanych jest wiele różnych urządzeń, to jeden z trzech najważniejszych problemów, które ograniczają produktywność użytkowników (według badania przeprowadzonego przez firmę EMA).

Wykorzystaj możliwości automatyzacji. Oprogramowanie Ivanti DSM ułatwia zarządzanie punktami końcowymi i ich zabezpieczanie w trakcie całego ich cyklu życia. Pozwala to zwiększyć produktywność użytkowników i wydajność biznesową przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów.

Dzięki oprogramowaniu DSM niewielki zespół jest w stanie zarządzać aktualizacjami oraz instalować je na dużej liczbie klientów i serwerów.
Riaan van der WesthuizenInfrastructure Architect

Stosuj strategię wczesnego testowania

Wykorzystaj zalety oprogramowania Ivanti Desktop and Server Management (DSM) do wykonywania prostszych zadań i pozwól swoim najlepszym specjalistom IT zająć się najważniejszymi projektami i wcielać w życie strategię wczesnego testowania.

Tworzenie pakietów oprogramowania i aparat obsługi skryptów

Zautomatyzowane tworzenie pakietów systemów operacyjnych, aplikacji, konfiguracji systemu, sterowników itp. za pomocą łatwych w użyciu kreatorów tworzenia pakietów i skryptów.

Zarządzanie cyklem życia oprogramowania

Zautomatyzowane zadania udostępniania, konfigurowania i naprawiania oprogramowania umożliwiające efektywne zarządzanie fizycznymi oraz wirtualnymi punktami końcowymi w ciągu całego cyklu ich życia.

Zarządzanie w oparciu o zasady

Zarządzanie w oparciu o zasady, automatyczne monitorowanie zgodności i oznaczanie wyjątków od wstępnie określonych zasad pozwalają oszczędzać czas i szybciej reagować na zmieniające się wymagania.

Wieloplatformowe oprogramowanie do zarządzania punktami końcowymi

Własna integracja ze środowiskami zarządzania i technologiami systemów Windows i Mac pozwala na standardowe zarządzanie na wszystkich platformach.

Tworzenie pakietów i wdrażanie oprogramowania

Własna integracja ze środowiskami zarządzania i technologiami systemów Windows i Unix pozwala na standardowe zarządzanie na wszystkich platformach.

Tworzenie obrazów i wdrażanie systemów operacyjnych

Zautomatyzowane tworzenie pakietów systemów operacyjnych, aplikacji, konfiguracji systemu, sterowników itp. za pomocą łatwych w użyciu kreatorów tworzenia pakietów i skryptów.

Zarządzanie poprawkami

Identyfikowanie luk w zabezpieczeniach i instalowanie poprawek w wielu systemach operacyjnych oraz oprogramowaniu dostawców zewnętrznych.

Zdalne sterowanie

Zdalny dostęp do wszystkich systemów w sieci z możliwością sterowania.

Migracja profili użytkowników

Zwiększenie produktywności pracowników dzięki zautomatyzowanemu tworzeniu kopii zapasowych i przeprowadzaniu migracji stanów wszystkich użytkowników korzystających z urządzenia.

Zarządzanie konfiguracją

Gotowe szablony konfiguracji dla zapór, ustawienia zabezpieczeń, konfiguracje usług, lokalne zmiany haseł i nie tylko.

Zarządzanie komponentami Citrix i serwerami

Synchronizacja konfiguracji serwerów i wykorzystanie gotowych do użycia pakietów dla systemu operacyjnego i komponentów Citrix XenApp pozwalają wyeliminować niespójne stany oprogramowania i konfiguracji, które grożą utratą dostępności.

Poznaj możliwości automatyzacji

Zobacz, jak przy użyciu oprogramowania Desktop and Server Management (DSM) można automatycznie tworzyć pakiety i wdrażać oprogramowanie oraz systemy operacyjne, instalować poprawki eliminujące luki w zabezpieczeniach, skutecznie zarządzać migracjami systemu operacyjnego Windows, środowiskami wirtualnymi, farmami serwerów Citrix itp.

Zadzwoń do nas

Pragniemy pomóc w automatyzacji i zabezpieczeniu komputerów stacjonarnych i serwerów oraz w sprawnym nimi zarządzaniu. Z radością odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące zarządzania punktami końcowymi.