Kontrola urządzeńŁatwe egzekwowanie zasad bezpieczeństwa na urządzeniach wymiennych oraz szyfrowania danych.

Ochrona pamięci flash

Lub raczej przed dyskami flash…Blokowanie tych i innych podobnych urządzeń, często łączonych z utratą danych i lukami w zabezpieczeniach, oraz odzyskiwanie nad nimi kontroli.

PRZEJRZYSTY OBRAZ ZABEZPIECZEŃ

Najnowsze seminaria internetowe, wypowiedzi w blogu oraz wywiady z ekspertami poświęcone dynamicznym zmianom w świecie zabezpieczeń.

AKTYWNE ZABEZPIECZENIA

Zobacz, dlaczego aktywne podejście do kontroli urządzeń jest niezwykle istotne dla zabezpieczenia organizacji przed utratą danych i złośliwym oprogramowaniem, które mogą poważnie utrudnić jej funkcjonowanie.

Kontrola urządzeń i portów

Aktywna ochrona wszystkich punktów końcowych

Aby zwiększyć wydajność użytkowników, trzeba zapewnić im łatwy dostęp do danych — często znajdujących się poza siecią. Wiąże się to jednak z poważnym ryzykiem wprowadzenia do sieci złośliwego oprogramowania oraz utraty danych spowodowanych niewłaściwym użyciem urządzeń.

Oprogramowanie Ivanti Device Control oparte na technologii Heat zapewnia skuteczną i skalowalną ochronę. Aplikacja Device Control jest idealnym rozwiązaniem w przypadku serwerów, urządzeń o stałym zestawie funkcji (np. terminale POS, bankomaty czy systemy płatności na stacjach benzynowych) oraz punktów końcowych typu cienki klient lub zwirtualizowanych. Umożliwia szybkie identyfikowanie i blokowanie punktów końcowych, by nie dopuścić do nieautoryzowanego używania urządzeń wymiennych i portów ani do instalowania i uruchamiania nieznanych aplikacji. Prowadzi to do wykładniczego ograniczenia możliwości ataku.

Aktywna kontrola urządzeń i dostępu do danych bez ograniczania produktywności użytkowników.

Użytkownicy potrzebują łatwego dostępu do danych. To jednak może wiązać się z ich utratą lub wprowadzeniem do sieci złośliwego oprogramowania. Incydenty takie — nie ważne, czy celowe, czy przypadkowe — mogą być koszmarem. Obronę przed zagrożeniami można sobie ułatwić, ograniczając możliwości ataku bez zakłócania pracy personelu i tempa funkcjonowania współczesnej firmy.

ZAPOBIEGANIE KRADZIEŻY DANYCH

Brak możliwości kopiowania danych na nieautoryzowane urządzenia bez względu na to, w jaki sposób zostały podłączone.

OCHRONA PUNKTÓW KOŃCOWYCH PRZED ZŁOŚLIWYM OPROGRAMOWANIEM

Lepsza identyfikacja i kontrola urządzeń z dostępem do punktów końcowych, takich jak niedozwolone sygnały Wi-Fi/Bluetooth, pamięci USB, keyloggery i drukarki.

ULEPSZONE ZASADY ZABEZPIECZEŃ

Centralne zarządzanie urządzeniami i danymi z użyciem białej listy lub podejścia polegającego na domyślnej odmowie uprawnień.

BEZPIECZNE NARZĘDZIA ZWIĘKSZAJĄCE PRODUKTYWNOŚĆ

Zabezpieczenie danych bez blokowania dostępu użytkowników do wymaganych narzędzi.

Eliminacja luk w zabezpieczeniach urządzeń bez zakłócania pracy.

Użytkownicy potrzebują łatwego dostępu do danych zarówno w sieci, jak i poza nią. Trzeba dać im możliwość korzystania z urządzeń, ale nie zapominając o wynikających z tego zagrożeniach.