Endpoint SecurityKontrola poprawek, aplikacji, urządzeń i nie tylko z poziomu jednej konsoli

Przejmij kontrolę nad punktami końcowymi

Wymagany poziom bezpieczeństwa bez kosztownych i trudnych w zarządzaniu pojedynczych produktów od wielu sprzedawców.

POPRAWKI, KONTROLA APLIKACJI I NIE TYLKO

Podstawy wielowarstwowej strategii bezpieczeństwa? Sprawdź.

Podstawy zabezpieczania punktów końcowych

Dowiedz się, jak chronić aktywnie punkty końcowe przed ewoluującymi zagrożeniami. Zobacz, jak.

Mniej narzędzi — większe możliwości zarządzania

Skorzystaj z kompleksowego rozwiązania pozwalającego ograniczyć złożoność, koszty i chaos

Stosujesz do zabezpieczania punktów końcowych wiele różnych technologii? Wiesz już zatem, jak to wpływa na czas pracy i budżet działu IT. Co gorsza, wielość rozwiązań oznacza także więcej luk w zabezpieczeniach.Oprogramowanie Ivanti Endpoint Security oparte na technologii Heat ogranicza możliwości ataku na punkty końcowe, umożliwia wykrywanie zagrożeń dla środowiska oraz pozwala reagować na nie, zanim dokonają spustoszenia w organizacji. A to wszystko przy użyciu jednej tylko platformy.  

Ujednolicone podejście do zabezpieczeń jest po prostu lepsze.

Zapobieganie, wykrywanie i naprawa to trzy elementy mające zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa organizacji. Nie ma więc powodu, by zarządzać nimi za pomocą osobnych narzędzi. Pojedyncze rozwiązanie daje większą swobodę działowi IT, ogranicza możliwość popełnienia błędu przez człowieka i poprawia stan bezpieczeństwa.

Zapobieganie

Ograniczanie możliwości ataku. Blokowanie nieautoryzowanego użycia urządzeń i niedopuszczanie do uruchamiania nieznanych aplikacji.

Wykrywanie

Nie da się przewidzieć ataku zupełnie nowego rodzaju, można jednak zająć lepszą pozycję do obrony, korzystając z narzędzi do wykrywania i zabezpieczania, które są dostępne w jednej konsoli.

Reakcja i działania naprawcze

Nastąpił atak. I co teraz? Reakcja jest szybsza, gdy możliwe jest korygowanie konfiguracji na bieżąco.

Aktywne podejście

Ograniczanie możliwości ataku, wykrywanie zagrożeń i reagowanie na złośliwe oprogramowanie z użyciem pojedynczego rozwiązania. To nierozsądne, szukać nowego produktu w odpowiedzi na każdą wiadomość o nowym rodzaju ataku.

Szyfrowanie całego dysku

Aktualizacja zasad szyfrowania z myślą o ochronie danych zarówno zapisanych w pamięci, jak i przesyłanych na urządzenia bądź nośniki wymienne.

Oprogramowanie antywirusowe

Zastosowanie wielu technik wykrywania do identyfikowania i blokowania nieznanego złośliwego oprogramowania.

Zarządzanie poprawkami

Udoskonalenie sposobu obsługi poprawek dzięki zautomatyzowanemu rozwiązaniu korzystającemu z największego dostępnego ich katalogu.

Kontrola urządzeń i portów

Blokowanie punktów końcowych w celu zapobiegania niedozwolonemu użyciu urządzeń wymiennych i portów.

Biała lista aplikacji

Egzekwowanie użycia obszernej listy zatwierdzonych aplikacji w celu ochrony przed złośliwym oprogramowaniem i podejrzanymi zmianami.

Wake-on-LAN

Możliwość aktywowania wyłączonych komputerów w celu pobrania newralgicznych poprawek i aktualizacji oprogramowania.

Kreator zawartości

Rozwiązanie do usuwania oprogramowania, korygowania konfiguracji, zarządzania systemami i wykonywania wielu innych zadań, które pozwala zaoszczędzić czas i zasoby.

Raportowanie w czasie rzeczywistym

Możliwość podejmowania trafniejszych decyzji w oparciu o kluczowe informacje dostępne na jednej tablicy wskaźników. Pełny wgląd w stan organizacji dzięki agregacji danych pochodzących z osobnych źródeł.  

Doskonałe zabezpieczenia. Jedno rozwiązanie.

Podnieś poprzeczkę zabezpieczeniom. Rozwiązanie od jednego dostawcy jest nie tylko łatwiejsze w zarządzaniu, ale dodatkowo eliminuje luki w zabezpieczeniach, które pojawiają się zwykle wtedy, gdy korzysta się z wielu narzędzi.