Enterprise Service Management

Przekształć świadczenie usług biznesowych w przedsiębiorstwie
Doskonała obsługa klienta
Dowiedz się, jak inni udoskonalili obsługę klienta.
Przeczytaj dokument
Automatyzacja poza IT
3 przykłady nowoczesnego Enterprise Service Management.
Przeczytaj białą księgę
Sukces klienta
Wdrożone rozwiązanie w SCL Health pomaga innym działom poprawić świadczenie usług.
Zapoznaj się ze studium przypadku
Pomóż innym zespołom biznesowym

Zautomatyzowane świadczenie usług nie tylko dla działów informatyki

Nowoczesne świadczenie usług nie musi być ograniczone wyłącznie do działu IT. Pożądane jest podnoszenie wydajności i zwiększanie aktywności wszystkich działów biznesowych. Drogą do tego celu jest transformacja procesów wykonywanych ręcznie, które obecnie polegają na wymianie wiadomości e-mail oraz obsłudze arkuszy kalkulacyjnych i papierowych dokumentów. Czy inne działy są zainteresowane doskonaleniem procesów świadczenia usług?

Zespoły informatyczne mogą w tym pomóc, wykorzystując system Ivanti Service Manager do automatyzowania i usprawniania powtarzalnych zadań, jednocześnie zwiększając zadowolenie użytkowników dzięki bogatym możliwościom samoobsługi dostępnym przez wiele kanałów.

To fantastyczne, że rozwiązanie Ivanti można rozszerzać, a my możemy rozwijać się wraz z nim.

Szybkie i skuteczne świadczenie usług nie tylko informatycznych

Dział IT jest najlepiej predestynowany do tego, by automatyzować usługi i oferty innych działów. We współpracy z nim można wykorzystać narzędzia i praktyki ITSM do opracowywania i dostarczania nowych innowacyjnych usług. Zobacz, jak firma Ivanti może pomóc usprawnić świadczenie usług nie tylko informatycznych.

Zasoby ludzkie

Automatyzacja procesów przyjmowania i zwalniania pracowników, aktualizacji, obsługi wniosków do działu płac, administrowania, zapytań o świadczenia i innych.

Obiekty i wyposażenie

Usprawnienie wniosków o przeniesienie, zleceń napraw, konserwacji oraz ogólnego zarządzania budynkami.

Obsługa klienta

Kompletny pakiet funkcji głosowych usprawniających interakcje i współpracę z klientami.

Inne działy

Pomoc innym zespołom w zakresie projektowania i automatyzowania kompleksowych procesów prowadzących do lepszego kontaktu z użytkownikami.

Zwiększona produktywność

Zastąpienie powtarzalnych i ręcznych zadań procesami zautomatyzowanymi daje większą swobodę zespołowi i pozwala mu skupić uwagę na ważnych projektach.

Bardziej zadowolony klient

Wyeliminowanie niepotrzebnych i często powtarzających się czynności ręcznych przy zapewnieniu większej spójności wniosków i wglądu w ich treść prowadzi do lepszego spełnienia oczekiwań klientów.

Poprawa jakości

Wyeliminowanie ryzyka popełniania błędów dzięki oparciu na zbiorze zatwierdzonych procesów, standardowych przepływów pracy i działań, które umożliwiają bardziej wydajne i skuteczne świadczenie usług.

Większa innowacyjność

Możliwości w zakresie automatyzacji i integracji pozwalają zwiększyć skuteczność działania przez opracowanie nowych procesów i przepływów pracy, które wspierają transformację cyfrową jednostek biznesowych.

Usprawnione procesy

Usprawnienie kompleksowych procesów dzięki automatyzacji zadań i przepływów pracy nie tylko w ramach jednostki biznesowej, ale na poziomie całej organizacji.

Udoskonalona samoobsługa

Atrakcyjne środowisko użytkowników zapewniające rozszerzone możliwości w zakresie samoobsługi, wyszukiwania wiedzy, samopomocy i współpracy społecznościowej w dowolnym czasie i miejscu.

Nowoczesne świadczenie usług dla wszystkich

Zobacz, jak rozwiązania firmy Ivanti mogą pomóc w doskonaleniu środowiska świadczenia usług i podnoszeniu ich jakości w całej firmie oraz zapewnić fundament dla ciągłych innowacji.