POMOC TECHNICZNA ITSMRadykalne usprawnienie przetwarzania biletu pomocy

MAKSYMALIZACJA WYDAJNOŚCI

Zobacz, jak automatyzacja usług poprawia usługi informatyczne

RAPORT ANALITYCZNY

Patrz raport o przyszłości ITSM

BĄDŹ BARDZIEJ EFEKTYWNY

Zobacz, jak skalować i dostosowywać, aby zwiększyć wartość rozwiązania.

EFEKTYWNY ITSM

Udostępnij swoim klientom wyjątkową usługę IT

Ivanti Help Desk to łatwa w użyciu i wygodna usługa pomocy technicznej dla klientów żądań biletów przychodzących za pośrednictwem różnych kanałów, takich jak wiadomości e-mail, sieć Web, media społecznościowe, telefon czy czat. Obejmuje również zarządzanie przypadkami, opcje samoobsługi, a także zarządzanie wiedzą w połączeniu z przepływem zadań i możliwościami automatyzacji. Dzięki temu wykorzystanie zasobów informatycznych jest efektywniejsze a użytkownicy – bardziej zadowoleni i wydajniejsi.

Możemy wykorzystać nasz czas na wdrażanie nowych procesów i wprowadzanie zmian, które zapewnią lepszą obsługę użytkowników, a nie na utrzymywanie systemu pomocy technicznej w działaniu.
Jeanna ReedyManager of IT, User Support

Odkryj znacznie bardziej pomocną pomoc techniczną

Wykorzystaj zalety rozbudowanego śledzenia incydentów i zapytań, zarządzanie przypadkami, zaawansowaną integrację i bezkonkurencyjną automatyzację.

Zarządzanie incydentami

Popraw swój plan odpowiedzi na incydenty: zautomatyzuj przetwarzanie incydentów i komunikację, aby szybciej rozumieć i odtwarzać działania serwisowe oraz rozwiązywać problemy informatyczne.

Zarządzanie wiedzą

Gromadź, analizuj, przechowuj i udostępniaj wiedzę i informacje – pomocy technicznej IT i użytkownikom. Wbudowaliśmy funkcje udostępniania użytkownikom możliwości przesyłania opinii o artykułach oraz pełną wiedzę o przepływach zadań zatwierdzania artykułów.

Samoobsługa

Daj wszystkim użytkownikom możliwość przesyłania i śledzenia żądań dzięki dostępnemu w sieci Web narzędziu do samoobsługi, które umożliwia klientom dostęp do pomocy technicznej przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

Podejście bezkodowe

Aby dostosować automatyzację usług informatycznych, nie trzeba pisać żadnego kodu.

Samoobsługa w wielu kanałach

Zaoferuj wiele łatwo dostępnych samoobsługowych kanałów dostępu, dzięki temu zwiększysz wydajność zarówno pracowników IT, jak i użytkowników

Automatyzacja głosu

Radykalnie skróć czasy oczekiwania, prędkości przesyłu i liczbę przerwanych rozmów.

Lokalnie lub w chmurze

W pełni grupowa usługa SaaS lub On-premise, dzisiaj lub jutro — to Ty decydujesz.

Zmodernizuj swój system ITSM i uzyskaj jeszcze więcej

Ivanti modernizuje pomoc techniczną, dzięki czemu można jeszcze lepiej wykorzystać w biznesie technologie informatyczne. Jeszcze lepiej dopasuj technologie informatyczne do biznesu i stań się partnerem strategicznym.

Właściwości Help Desk Service Desk Service Management
Ankieta
 
Tak
 
Tak
 
Tak
Automatyzacja funkcji głosowych (dodatek opcjonalny)
 
Tak
 
Tak
 
Tak
Automatyzacja przepływów pracy
 
Tak
 
Tak
 
Tak
Katalog usług
 
Tak
 
Tak
 
Tak
Obsługa mobilna
 
Tak
 
Tak
 
Tak
Samoobsługa
 
Tak
 
Tak
 
Tak
Tablice wskaźników i raportowanie
 
Tak
 
Tak
 
Tak
Zarządzanie incydentami
 
Tak
 
Tak
 
Tak
Zarządzanie wiedzą
 
Tak
 
Tak
 
Tak
CMDB
Nie
 
Tak
 
Tak
Zarządzanie konfiguracją
Nie
 
Tak
 
Tak
Zarządzanie poziomem świadczenia usług
Nie
 
Tak
 
Tak
Zarządzanie problemami
Nie
 
Tak
 
Tak
Zarządzanie zmianami
Nie
 
Tak
 
Tak
Zarządzanie dostępnością
Nie
Nie
 
Tak
Zarządzanie finansowe
Nie
Nie
 
Tak
Zarządzanie portfelem i projektami
Nie
Nie
 
Tak
Zarządzanie wydaniami
Nie
Nie
 
Tak
Zarządzanie zdarzeniami
Nie
Nie
 
Tak