Identity Director(aplikacja oparta na technologii RES)Współczesna tożsamość i dostęp dla pracowników ery cyfrowej.

LEPSZY NADZÓR NAD TOŻSAMOŚCIĄ

Oparte na atrybutach podejście do zarządzania tożsamościami i dostępem.

SZYBKI ZWROT Z INWESTYCJI

BADANIE FORRESTERA — zwrot kosztów średnio w ciągu 8 miesięcy.

OPARTE NA ZASADACH ZARZĄDZANIE TOŻSAMOŚCIAMI I DOSTĘPEM

Zwiększ wydajność nadzoru i zarządzania tożsamościami.

OBSŁUGA TOŻSAMOŚCI I AUTOMATYZACJA OD IVANTI

Tożsamość połączona z usługami

Technologie chmurowe i mobilne zmieniły sposób dostarczania usług informatycznych dla biznesu. Bez zautomatyzowanych narzędzi do zarządzania tożsamościami dział IT ma trudności z zarządzaniem złożonymi regułami dostępu. W opartej na technologii RES aplikacji Ivanti Identity Director zastosowano korzystającą z atrybutów metodę zarządzania tożsamościami i dostępem z użyciem zautomatyzowanej obsługi, przepływów pracy i narzędzi do samoobsługi. Użytkownicy dysponują odpowiednimi uprawnieniami dostępu zależnymi od ich tożsamości, dzięki czemu mogą swobodnie i bezpiecznie pracować.

Zdaliśmy sobie sprawę, że potrzebujemy czegoś więcej niż to, co możemy osiągnąć dzięki produktowi do zarządzania tożsamością. Identity Director to jedyne rozwiązanie, które daje nam całą funkcjonalność, której szukaliśmy w jednym zintegrowanym produkcie.
Michiel BijleveldDirector of Business Support and IT

Przewidywalny dostęp do aplikacji, danych i usług na podstawie tożsamości

Aplikacja Ivanti Identity Director ułatwia przedsiębiorstwom zachowanie równowagi między bezpieczeństwem i wydajnością dzięki połączeniu obsługi tożsamości ze zautomatyzowanymi narzędziami.

Bezpieczne przyjmowanie i zwalnianie pracowników

Przyznawanie dostępu pozwalające na bezpieczną i wydajną pracę już pierwszego dnia oraz automatyczne korygowanie uprawnień wraz ze zmianą roli pracownika lub gdy opuszcza on organizację.

WYKAZYWANIE ZGODNOŚCI

Konsekwentne egzekwowanie obowiązujących zasad dzięki automatyzacji.Śledzenie i rejestrowanie dostępu do poufnych danych i aplikacji w celu uproszczenia audytu.

SKUTECZNE NADZOROWANIE TOŻSAMOŚCI

Agregowanie atrybutów z usługi Active Directory, systemów kadrowo-płacowych oraz systemów zarządzania projektami w celu ustanowienia pojedynczej tożsamości każdego użytkownika.

Elastyczne środowisko zarządzania tożsamościami i dostępem, które pozwala szybko osiągnąć korzyści

Nie zdawaj się na statyczne rozwiązania, które nie nadążają za użytkownikami. Zautomatyzowane udostępnianie, przepływy pracy i narzędzia do samoobsługi umożliwiają ustanawianie i egzekwowanie zasad.