Identity Director

Współczesna tożsamość i dostęp dla pracowników ery cyfrowej.
Lepszy nadzór nad tożsamością
Oparte na atrybutach podejście do zarządzania tożsamościami i dostępem.
Przeczytaj teraz
Szybki zwrot z inwestycji
BADANIE FORRESTERA — zwrot kosztów średnio w ciągu 8 miesięcy.
Wyświetl raport
Oparte na zasadach zarządzanie tożsamościami i dostępem
Zwiększ wydajność nadzoru i zarządzania tożsamościami.
Wyświetl opracowanie techniczne

Obsługa tożsamości i automatyzacja od Ivanti

Tożsamość połączona z usługami

Technologie chmurowe i mobilne zmieniły sposób dostarczania usług informatycznych dla biznesu. Bez zautomatyzowanych narzędzi do zarządzania tożsamościami dział IT ma trudności z zarządzaniem złożonymi regułami dostępu. W opartej aplikacji Ivanti Identity Director zastosowano korzystającą z atrybutów metodę zarządzania tożsamościami i dostępem z użyciem zautomatyzowanej obsługi, przepływów pracy i narzędzi do samoobsługi. Użytkownicy dysponują odpowiednimi uprawnieniami dostępu zależnymi od ich tożsamości, dzięki czemu mogą swobodnie i bezpiecznie pracować.

Przewidywalny dostęp do aplikacji, danych i usług na podstawie tożsamości

Aplikacja Ivanti Identity Director ułatwia przedsiębiorstwom zachowanie równowagi między bezpieczeństwem i wydajnością dzięki połączeniu obsługi tożsamości ze zautomatyzowanymi narzędziami.

Bezpieczne przyjmowanie i zwalnianie pracowników
Przyznawanie dostępu pozwalające na bezpieczną i wydajną pracę już pierwszego dnia oraz automatyczne korygowanie uprawnień wraz ze zmianą roli pracownika lub gdy opuszcza on organizację.
Wykazywanie zgodności
Konsekwentne egzekwowanie obowiązujących zasad dzięki automatyzacji.Śledzenie i rejestrowanie dostępu do poufnych danych i aplikacji w celu uproszczenia audytu.
Skuteczne nadzorowanie tożsamości
Agregowanie atrybutów z usługi Active Directory, systemów kadrowo-płacowych oraz systemów zarządzania projektami w celu ustanowienia pojedynczej tożsamości każdego użytkownika.

Zarządzanie cyklem życia tożsamości

Zarządzanie z użyciem przejrzystych przepływów pracy i procesów zatwierdzania. Sterowanie prawami dostępu i uprawnieniami odpowiednio do zmieniających się ról użytkowników.

Magazyn tożsamości

Gromadzenie informacji o atrybutach i prawach dostępu z istniejących źródeł zewnętrznych.

Zautomatyzowane udostępnianie

Przyznawanie dostępu do systemów, aplikacji i usług na podstawie tożsamości ogranicza ryzyko popełnienia błędu i pozwala uniknąć stosowania ręcznych procesów.

Wizualne przepływy pracy

Automatyzacja wykonywania przepływów pracy związanych z tożsamością i zarządzanie nimi.

Certyfikacja dostępu

Usprawnienie ręcznych procesów związanych z działaniami atestacji i nadzoru.

Samoobsługa z użyciem aplikacji internetowych i mobilnych

Użytkownicy mogą zgłaszać wnioski o firmowe aplikacje i usługi, zatwierdzać je oraz zarządzać dostępnymi przy użyciu internetowego interfejsu sklepowego i aplikacji mobilnej.

Resetowanie haseł

Możliwość resetowania przez użytkowników haseł w systemach stowarzyszonych i niestowarzyszonych w ramach przepływów pracy związanych z tożsamością.

Interfejsy API i integracje

Łatwe łączenie z systemami innych firm. Korzystanie z gotowych łączników oraz łączników opracowywanych przez społeczność użytkowników.

Elastyczne środowisko zarządzania tożsamościami i dostępem, które pozwala szybko osiągnąć korzyści

Nie zdawaj się na statyczne rozwiązania, które nie nadążają za użytkownikami. Zautomatyzowane udostępnianie, przepływy pracy i narzędzia do samoobsługi umożliwiają ustanawianie i egzekwowanie zasad.