(aplikacja oparta na technologii RES)

Identity Director

Współczesna tożsamość i dostęp dla pracowników ery cyfrowej.
Lepszy nadzór nad tożsamością
Oparte na atrybutach podejście do zarządzania tożsamościami i dostępem.
Przeczytaj teraz
Szybki zwrot z inwestycji
BADANIE FORRESTERA — zwrot kosztów średnio w ciągu 8 miesięcy.
Wyświetl raport
Oparte na zasadach zarządzanie tożsamościami i dostępem
Zwiększ wydajność nadzoru i zarządzania tożsamościami.
Wyświetl opracowanie techniczne

Obsługa tożsamości i automatyzacja od Ivanti

Tożsamość połączona z usługami

Technologie chmurowe i mobilne zmieniły sposób dostarczania usług informatycznych dla biznesu. Bez zautomatyzowanych narzędzi do zarządzania tożsamościami dział IT ma trudności z zarządzaniem złożonymi regułami dostępu. W opartej aplikacji Ivanti Identity Director zastosowano korzystającą z atrybutów metodę zarządzania tożsamościami i dostępem z użyciem zautomatyzowanej obsługi, przepływów pracy i narzędzi do samoobsługi. Użytkownicy dysponują odpowiednimi uprawnieniami dostępu zależnymi od ich tożsamości, dzięki czemu mogą swobodnie i bezpiecznie pracować.

Zdaliśmy sobie sprawę, że potrzebujemy czegoś więcej niż to, co możemy osiągnąć dzięki produktowi do zarządzania tożsamością. Identity Director to jedyne rozwiązanie, które daje nam całą funkcjonalność, której szukaliśmy w jednym zintegrowanym produkcie.

Przewidywalny dostęp do aplikacji, danych i usług na podstawie tożsamości

Aplikacja Ivanti Identity Director ułatwia przedsiębiorstwom zachowanie równowagi między bezpieczeństwem i wydajnością dzięki połączeniu obsługi tożsamości ze zautomatyzowanymi narzędziami.

Bezpieczne przyjmowanie i zwalnianie pracowników
Przyznawanie dostępu pozwalające na bezpieczną i wydajną pracę już pierwszego dnia oraz automatyczne korygowanie uprawnień wraz ze zmianą roli pracownika lub gdy opuszcza on organizację.
Wykazywanie zgodności
Konsekwentne egzekwowanie obowiązujących zasad dzięki automatyzacji.Śledzenie i rejestrowanie dostępu do poufnych danych i aplikacji w celu uproszczenia audytu.
Skuteczne nadzorowanie tożsamości
Agregowanie atrybutów z usługi Active Directory, systemów kadrowo-płacowych oraz systemów zarządzania projektami w celu ustanowienia pojedynczej tożsamości każdego użytkownika.

Zarządzanie cyklem życia tożsamości

Zarządzanie z użyciem przejrzystych przepływów pracy i procesów zatwierdzania. Sterowanie prawami dostępu i uprawnieniami odpowiednio do zmieniających się ról użytkowników.

Magazyn tożsamości

Gromadzenie informacji o atrybutach i prawach dostępu z istniejących źródeł zewnętrznych.

Zautomatyzowane udostępnianie

Przyznawanie dostępu do systemów, aplikacji i usług na podstawie tożsamości ogranicza ryzyko popełnienia błędu i pozwala uniknąć stosowania ręcznych procesów.

Wizualne przepływy pracy

Automatyzacja wykonywania przepływów pracy związanych z tożsamością i zarządzanie nimi.

Certyfikacja dostępu

Usprawnienie ręcznych procesów związanych z działaniami atestacji i nadzoru.

Samoobsługa z użyciem aplikacji internetowych i mobilnych

Użytkownicy mogą zgłaszać wnioski o firmowe aplikacje i usługi, zatwierdzać je oraz zarządzać dostępnymi przy użyciu internetowego interfejsu sklepowego i aplikacji mobilnej.

Resetowanie haseł

Możliwość resetowania przez użytkowników haseł w systemach stowarzyszonych i niestowarzyszonych w ramach przepływów pracy związanych z tożsamością.

Interfejsy API i integracje

Łatwe łączenie z systemami innych firm. Korzystanie z gotowych łączników oraz łączników opracowywanych przez społeczność użytkowników.

Elastyczne środowisko zarządzania tożsamościami i dostępem, które pozwala szybko osiągnąć korzyści

Nie zdawaj się na statyczne rozwiązania, które nie nadążają za użytkownikami. Zautomatyzowane udostępnianie, przepływy pracy i narzędzia do samoobsługi umożliwiają ustanawianie i egzekwowanie zasad.