Insight (powered by AppSense) Doskonały wgląd w punkty końcowe i zachowania użytkowników ułatwia podejmowanie przemyślanych decyzji.

ZROZUMIENIE POTRZEB UŻYTKOWNIKÓW

Oto sześć przekonujących argumentów, że właściwe środowisko użytkownika jest niezwykle ważne.

Wizualizacja środowiska użytkowników

Gromadzenie danych historycznych dotyczących pulpitu i ich prezentowanie.

WIĘKSZY ZWROT Z INWESTYCJI

Dowiedz się, jak można najlepiej wykorzystać aplikację Performance Manager.

ŚLEDZENIE WYDAJNOŚCI ŚRODOWISKA IT

Gotowe do użycia dane dotyczące punktów końcowych pozwalające utrzymać produktywność użytkowników

Oprogramowanie Ivanti Insight oparte na technologii AppSense ułatwia działowi IT identyfikowanie kłopotów związanych z pulpitem, zanim staną się poważnymi problemami. Aplikacja ta śledzi najważniejsze kluczowe wskaźniki wydajności, takie jak czasy logowania, rozmiary profili użytkowników oraz wykorzystanie aplikacji, procesorów i pamięci. Na podstawie zebranych informacji działy IT mogą podejmować przemyślane decyzje prowadzące do optymalizacji środowisk pulpitu i zmniejszenia kosztów zarządzania nimi.

Aplikacja Insight pomaga również ograniczyć zagrożenia dzięki identyfikacji użytkowników dysponujących pełnymi uprawnieniami administratora IT oraz ostrzeganiu o podejrzanych zachowaniach w punktach końcowych. 

Zespoły informatyczne wykorzystują aplikację Insight także do tego, by zapewnić użytkownikom doskonałe środowisko pracy zwiększające ich produktywność.

Dzięki aplikacji Insight mamy wreszcie twarde dane dotyczące problemów, o których wiedzieliśmy, ale także tych, o których nie mieliśmy pojęcia.
David WyldSenior Desktop Infrastructure Engineer

Identyfikowanie problemów, określanie przyczyn i mierzenie skuteczności działań

Aplikacja Insight umożliwia przekształcenie danych w zaawansowaną wiedzę, która ułatwia eliminowanie barier produktywności i pozwala mierzyć jej wzrost, a dzięki temu demonstrować oszczędność kosztów w czasie.

Wykrywanie

Wykrywanie zjawisk negatywnie wpływających na środowisko użytkownika, takich jak długie czasy logowania i zbyt rozbudowane profile.

Określanie

Analizowanie problemów występujących w punktach końcowych, takich jak obiekty zasad grupy (GPO) spowalniające logowanie czy niewłaściwie działające skrypty.

Mierzenie

Mierzenie wpływu zmian wprowadzanych do infrastruktury informatycznej na optymalność środowiska punktów końcowych, zmniejszenie kosztów i zwiększenie produktywności.

Rozwiązywanie problemów ograniczających wydajność w punktach końcowych

Aplikacja Insight zapewnia dostęp do szczegółowych informacji o punkcie końcowym i zachowaniach użytkowników, co umożliwia rozwiązywanie problemów u źródła. Po rozwiązaniu problemu można za pomocą aplikacji Insight zmierzyć poprawę i zademonstrować wartość narzędzi informatycznych.