Ivanti Cloud Ujednolicony dostęp do informacji podstawą skutecznego działania

Chmura dla całego środowiska IT

Kompleksowe rozwiązanie, które zwiększa wartość wszystkich narzędzi informatycznych.

Co może zrobić chmura dla IT?

Zobacz krótki 10-minutowy webinar z prezentacjami.

Bez dodatkowego obciążania budżetu

Stanowi część umowy Enterprise License Agreement.

Pozwól wykazać się swoim zespołom IT

Przekuj wiedzę w działanie

Dzięki oprogramowaniu Ivanti Cloud zawsze wiesz, co masz zrobić. Przykłady? Rozwiązywanie problemów, zanim staną się źródłem lawinowo rosnącej liczby zgłoszeń do działu IT. Eliminacja zakupów sprzętu, zanim przydzieli się środki na coś, co już jest, tylko nie wiadomo gdzie.

Nowe ulubione źródło odpowiedzi

Z zawsze aktualnymi informacjami i inteligentnymi rekomendacjami wszystko staje się łatwiejsze. To tak, jakby mieć dostęp do osobistego eksperta przez 24 godziny na dobę.  

Można monitorować urządzenia w czasie rzeczywistym, poszukując problemów wymagających natychmiastowej reakcji, a następnie skorzystać z rekomendacji opracowanych przez moduły Smart Advisor na podstawie trendów zidentyfikowanych w danych pochodzących z wielu źródeł.

Informacje i działania w czasie rzeczywistym

Co się dzieje dokładnie w tej chwili? Od razu skoncentruj się na problemach mających wpływ na sprawność urządzeń i produktywność użytkowników oraz szkodzących prowadzonej działalności. Natychmiast podejmij właściwe działanie — włącz szyfrowanie, aktywuj zaporę lub przerwij działanie procesu.

Szerszy obraz

Możliwości oprogramowania Ivanti Cloud w zakresie analizy informacji w czasie rzeczywistym nie tylko ułatwiają natychmiastowe wykrywanie problemów, ale pozwalają również unifikować dane oraz identyfikować występujące w nich tendencje i trendy. To inteligentne rozwiązanie oferuje kompleksowe rekomendacje, dzięki czemu każdy analityk wie, co należy zrobić i jak zadziałać skutecznie.

Mniej żonglerki, a więcej myślenia strategicznego

Przejdź od konserwacji do innowacji. Zmodernizuj sposób obsługi rozwiązań, aby móc poświęcić więcej czasu i zasobów na rozwiązywanie problemów biznesowych.

Uzupełnij bieżące inwestycje o narzędzia chmurowe

Jeśli korzystasz z rozwiązania Ivanti, uzyskasz dostęp do dodatkowych usług danych, narzędzi działających w czasie rzeczywistym oraz nowej platformy innowacji.

Szerszy punkt widzenia

Ivanti Cloud unifikuje nie tylko środowisko IT.

Rozwiązanie Ivanti Cloud nie tylko zwiększa wartość rozwiązań firmy Ivanti, ale dodatkowo umożliwia współpracę z wieloma rozwiązaniami dostawców zewnętrznych, takich jak Microsoft. Ivanti Cloud korzysta z danych dostarczanych przez usługę Active Directory oraz oprogramowanie SCCM, udostępniając w czasie rzeczywistym odpowiedzi na pytania, rekomendacje dotyczące kolejnych czynności, ujednolicony obraz środowiska oraz zautomatyzowane działania. Pozwala także zautomatyzować współpracę z innymi systemami, takimi jak ServiceNow i VMware, co dodatkowo zwiększa możliwości zespołów informatycznych.