Ivanti Neurons for Discovery

Dokładne i przydatne informacje o zasobach w kilka minut

Lepszy obraz, więcej widzisz, lepiej działasz
Pełna widoczność zasobów IT jest fundamentem skutecznego zarządzania, zabezpieczania i optymalizacji posiadanych zasobów IT.
Darmowa biała księga
Dokładne i przydatne informacje o zasobach w kilka minut
Odkryj, co jest w sieci, i szybko agreguj i harmonizuj dane.
Zobacz, jak to działa
Zawsze wiesz, co jest w Twojej sieci
Dokładny obraz zasobów IT ma kluczowe znaczenie.
Dowiedz się, dlaczego

Ivanti Neurons for Discovery

Błyskawiczne wykrywanie nowych lub nieznanych urządzeń dołączających do sieci

Rozwiązanie Ivanti Neurons for Discovery zapewnia w ciągu kilku minut dokładne i praktyczne informacje o zasobach. Automatycznie przeglądaj i mapuj powiązania między kluczowymi zasobami a usługami i aplikacjami, które od nich zależą.

Teraz możesz korzystać z możliwości podglądu w czasie rzeczywistym, wykorzystując skanowanie aktywne i pasywne oraz złącza innych firm. Skorzystaj z praktycznego wglądu w standaryzowane dane inwentaryzacyjne sprzętu i oprogramowania, informacje o użytkowaniu oprogramowania automatycznie zasilające bazy danych służące do zarządzania konfiguracją i zasobami, a także kompleksowe mapy usług.

Ivanti Neurons/Integracja Mobile Iron Cloud

Łatwe połączenie dla wielu źródeł danych

Połącz bazę danych o odkryciach i zasobach z innymi źródłami danych, począwszy od danych MobileIron Cloud, poprzez informacje o gwarancji producentów, zasady licencjonowania dostawców, aż po informacje dotyczące zakupów od dystrybutorów. 

Jedno źródło prawdziwych danych w kilka minut, a nie kilka dni

Dział IT ma teraz pełen obraz i jest przygotowany do optymalizacji wartości zasobów, łatania luk bezpieczeństwa i zrozumienia mapy zależności usług. Koniec arkuszy kalkulacyjnych do śledzenia zasobów i zasobów-widm.

Dokładne dane

Wykrywaj i inwentaryzuj wszystkie zasoby IT w czasie rzeczywistym, aby poprawić bezpieczeństwo.

Szybkość

Skróć z tygodni do minut czas poświęcony na agregację i harmonizację danych o zasobach.

Optymalizacja kosztów

Wykorzystaj w pełni swoje inwestycje w zasoby. Podejmuj świadome decyzje dotyczące wydajności i kondycji swoich zasobów i unikaj niepotrzebnych zakupów.

Wydłużenie czasu działania

Identyfikacja najważniejszych zasobów i potencjalnych zagrożeń związanych z dostępnością usług i aplikacji.

Zwiększona produktywność

Utrzymanie produktywności pracowników poprzez ograniczenie przestojów spowodowanych planowanymi i nieplanowanymi awariami.

Pełny wgląd w sytuację

Szybkie wyświetlanie map usług dotyczących zasobów w chmurze i w siedzibie firmy oraz powiązanych zależności między usługami.