Ivanti Neurons for HR

Zapewnij efektywne i zautomatyzowane zarządzanie usługami HR dla zwiększenia wydajności i produktywności pracowników.

Obsługiwanie Everywhere Workplace

Dowiedz się, jaką wartość niesie ze sobą rozszerzenie zarządzania usługami w obszarze IT i każdej innej działalności firmy.

Dostarczanie usług HR: Co modernizacja może wnieść do Twojej organizacji

Dowiedz się, jak HRSM wpływa na komfort pracy pracowników.

Karta danych technicznych Ivanti Neurons for HR

Dowiedz się, w jaki sposób rozwiązanie Ivanti Neurons for HR pomoże Ci zautomatyzować działania w obszarze HR.

Zautomatyzowane i sprawne dostarczanie usług z zakresu HR

Dzisiejsze cyfrowe środowisko pracy sprawia, że pracownicy oczekują od działu HR usług w czasie rzeczywistym i na żądanie, ale nie jest to łatwe do zrealizowania. Dzięki rozwiązaniu Ivanti Neurons for HR możesz usprawnić i zautomatyzować świadczenie usług HR dzięki efektywnemu zarządzaniu zgłoszeniami, przyjmowaniu pracowników do pracy, samoobsłudze i zarządzaniu powrotami do pracy, co przekłada się na większą produktywność pracowników.

W przypadku działań wymagających zatwierdzenia przez menedżera ... automatyczny przepływ pracy wysyła powiadomienie do działu kadr, informując, że nastąpiła zmiana menedżera, dział kadr dokonuje weryfikacji i zatwierdza aktualizację. Nasze dane osobowe są następnie automatycznie aktualizowane, kierując zgłoszenie do właściwego menedżera danej osoby w celu zatwierdzenia, w wyniku czego system jest stale korygowany do czasu, gdy konieczna będzie kolejna zmiana.

Zautomatyzuj i uprość skomplikowane procesy przyjmowania i przenoszenia pracowników, korzystając z intuicyjnych paneli sterowania, które pomagają pracownikom działu kadr korzystać z przepływów pracy opartych na rolach, usprawniając świadczenie usług i zapewniając spójne środowisko pracy. Integracja z innymi zespołami zajmującymi się realizacją zadań, takimi jak IT i infrastruktura, w czasie rzeczywistym w celu efektywnego udostępniania pracowników - co znacznie poprawia wydajność operacyjną w całym przedsiębiorstwie i zapewnia ciągłość działania.

Rozwiązywanie większości zapytań pracowników za pomocą zautomatyzowanej samoobsługi w celu uzyskania spójnej i szybkiej odpowiedzi na różne zapytania pracowników. Przekierowywanie specjalnych zgłoszeń do właściwych osób z działu kadr w celu wsparcia zaangażowania i rozliczalności zadań. Szybkie zabezpieczenie bardzo wrażliwych zgłoszeń za pomocą jednego kliknięcia opcji ograniczonego dostępu. Śledzenie dokumentacji i klasyfikacji spraw za pomocą list kontrolnych specyficznych dla danej usługi. Utrzymanie poziomu SLA dzięki alertom, standaryzacja powtarzających się procesów i dokumentowanie transakcji w celu uzyskania pełnego rejestru korespondencji pomiędzy pracownikami a działem HR.

Zapewnij pracownikom szybką obsługę, umożliwiając im samodzielne rozwiązywanie większości problemów. Gromadzenie cennych informacji o pracownikach na podstawie analizy portalu w celu usprawnienia usług HR. Uzyskiwanie szczegółowych informacji na podstawie zarówno zamówionych, jak i niezamówionych informacji zwrotnych, od wyników ankiet po aktualne tematy i stopień ważności programów.

Wspieraj powrót przedsiębiorstwa do pracy, niezależnie od tego, czy jest to praca zdalna, wykonywana osobiście czy hybrydowa. Oceniaj przygotowanie pracowników, zarządzaj zgłoszeniami dotyczącymi powrotu, utrzymuj niezbędne informacje o stanie zdrowia i śledź, którzy pracownicy pracują zdalnie.