Ivanti Neurons for RBVM

Oprogramowanie Risk-Based Vulnerability Management

Zmień swoją strategię zarządzania zagrożeniami na podejście oparte na analizie ryzyka. Ivanti Neurons for RBVM umożliwia nadanie priorytetu zagrożeniom, które stanowią największe ryzyko, w celu lepszej ochrony przed oprogramowaniem ransomware i innymi zagrożeniami cybernetycznymi.

Zrezygnuj z dotychczasowego zarządzania zagrożeniami

Dzięki metodzie zarządzania zagrożeniami opartej na analizie ryzyka można ocenić i kontrolować rzeczywiste ryzyko związane z bezpieczeństwem cybernetycznym.

neurons for rbvm screenshot

Ustalanie priorytetów na podstawie ryzyka

Przejdź od wykrycia do działań naprawczych w zakresie zagrożeń i słabych punktów w ciągu kilku minut - nie miesięcy - dzięki kontekstowemu spojrzeniu na stan bezpieczeństwa cybernetycznego opartemu na analizie ryzyka.

Ivanti Neurons for RBVM w ciągły sposób koreluje infrastrukturę organizacji z wewnętrznymi i zewnętrznymi danymi dotyczącymi zagrożeń, informacjami o zagrożeniach, wynikami ludzkich testów penetracyjnych i krytycznością zasobów biznesowych w celu pomiaru ryzyka, wczesnego ostrzegania o zagrożeniach, przewidywania ataków i określania priorytetów działań naprawczych.

screenshot of rbvm funnel

Usprawnianie procesów

Zwiększenie bezpieczeństwa cybernetycznego przy jednoczesnym skróceniu czasu i zmniejszeniu nakładu pracy dzięki funkcjom zwiększającym wydajność operacyjną:

  • Ciągła korelacja i analiza danych dotyczących bezpieczeństwa pochodzących z różnych źródeł pomaga użytkownikom szybko przygotować w pełni świadomy plan ataku.
  • Playbooki umożliwiają automatyzację często wykonywanych lub powtarzających się zadań.
  • Automatyzacja umów o gwarantowanym poziomie usług umożliwia automatyczne ustalanie terminów zakończenia zagrożeń.
  • Zautomatyzowane powiadomienia w czasie zbliżonym do rzeczywistego zapewniają ostrzeżenia poza platformą.
  • Filtry systemowe błyskawicznie wykrywają najważniejsze luki w zabezpieczeniach.

Ułatwienie współpracy

Ułatwienie komunikacji między wszystkimi zaangażowanymi podmiotami zajmującymi się bezpieczeństwem w organizacji poprzez dostarczanie im na czas informacji istotnych dla ich ról. Ivanti Neurons for RBVM wykorzystuje kontrolę dostępu opartą na rolach (RBAC), która pozwala organizacjom bezpiecznie zapewnić dostęp do platformy wszystkim uprawnionym pracownikom.

Po wejściu na platformę użytkownicy mają dostęp do gotowych paneli nawigacyjnych przeznaczonych dla różnych osób, od osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo po kadrę kierowniczą. Widżety użytkownika umożliwiają użytkownikom tworzenie w pełni spersonalizowanych paneli nawigacyjnych, które dokładnie odpowiadają potrzebom poszczególnych ról i zespołów.

Najważniejsze funkcje i możliwości

Zróżnicowane źródła danych

Uzyskaj szeroki wgląd w ryzyko cybernetyczne, korzystając z danych pobieranych ze skanerów sieciowych, informacji o zagrożeniach z ponad 100 źródeł, ręcznych ustaleń zespołów badawczych i zespołów przeprowadzających testy penetracyjne itd.

Silnik zagrożeń

Uzyskaj niezrównany wgląd w podatności na zagrożenia — np. te związane z oprogramowaniem ransomware dzięki informacjom o zagrożeniach pochodzącym z Ivanti Neurons for Vulnerability Knowledge Base.

Ocena ryzyka podatności na zagrożenia (VRR)

Aby szybko określić ryzyko związane z danym zagrożeniem, należy użyć liczbowej oceny ryzyka, która uwzględnia jej wewnętrzne atrybuty oraz kontekst rzeczywistych zagrożeń.

Ivanti RS³

Uzyskaj ilościowy obraz profilu ryzyka Twojej organizacji dzięki autorskiej metodologii oceny punktowej.

Automatyzacja

Dzięki wielu funkcjom automatyzacji platformy można wyeliminować szereg zadań wykonywanych ręcznie, dzięki czemu pracownicy mogą skupić się na działaniach naprawczych.

Alerty i powiadomienia

Uzyskaj natychmiastową wiedzę o istotnych wydarzeniach dzięki alertom wysyłanym przez mechanizm powiadamiania i używaj szczegółowych odnośników, aby kierować innych użytkowników do ważnych informacji.

Organizacja danych z możliwością dostosowania do potrzeb użytkownika

Dzięki widżetom użytkownika, które umożliwiają tworzenie niestandardowych paneli nawigacyjnych, oraz funkcji grupowania danych w widokach listy można uzyskać cenne wskazówki.

Panele nawigacyjne

Dzięki gotowym i dostosowywanym panelom nawigacyjnym można korzystać z doskonałych możliwości wizualnego wyszukiwania informacji i wykrywania ryzyka w obrębie zasobów i infrastruktury.

Filtry

Korzystając z filtrów opartych na zagrożeniach lub tworząc i udostępniając własne filtry, można szybko odkryć, w jaki sposób określone zagrożenia manifestują się w środowisku organizacji.

Powiązane produkty

Ivanti oferuje szereg rozwiązań dla organizacji, które przechodzą na zarządzanie podatnościami oparte na analizie ryzyka.

Masz pytania? Skontaktuj się z naszym zespołem.

App Security Orchestration & Correlation

Rozszerzenie możliwości zarządzania podatnościami na zagrożenia na cały pakiet aplikacji.

Vulnerability Knowledge Base

Przyspieszenie średniego czasu reakcji na zagrożenia dzięki dostępowi do wiarygodnych i natychmiastowych informacji o zagrożeniach związanych z podatnością na ataki.

Zarządzanie poprawkami

Skuteczne określanie priorytetów i usuwanie podatności, które stanowią największe zagrożenie dla organizacji.

Inteligentne poprawki

Dzięki wykorzystaniu dokładnych danych w czasie rzeczywistym można szybciej reagować na zagrożenia i skrócić czas wprowadzania poprawek.

Zobacz prezentację Ivanti Neurons for RBVM

Rozpocznij ewolucję w kierunku zarządzania zagrożeniami opartą na analizie ryzyka.