Ivanti Neurons for Healthcare

Przejrzystość informacji dotyczących zasobów i ograniczanie ryzyka związanego z bezpieczeństwem dla urządzeń medycznych

Dowiedz się więcej

Dowiedz się, jak możesz poprawić przejrzystość informacji dotyczących urządzeń medycznych i ograniczyć ryzyko.

Poproś o więcej informacji

Niwelowanie zagrożeń związanych z bezpieczeństwem

Poznaj wszystkie swoje zasoby medyczne i oceń zagrożenia związane z bezpieczeństwem.

Zobacz jak to działa

Poprawia przejrzystości informacji dotyczących zasobów

Kompleksowy wgląd w Twoje zasoby opieki zdrowotnej jest niezbędny.

Dowiedz się dlaczego
IoMT – Ivanti Neurons for Healthcare

Poprawa przejrzystości informacji dotyczących zasobów i ograniczenie ryzyka związanego z bezpieczeństwem urządzeń medycznych

Ivanti Neurons for Healthcare zapewnia kompleksowy obraz IT w placówkach służby zdrowia poprzez wykrywanie i inteligentne profilowanie urządzeń medycznych i Internetu Rzeczy Medycznych (IoMT), ocenę ryzyka bezpieczeństwa, raportowanie zagrożeń i zestawianie informacji o urządzeniach pochodzących z wielu źródeł danych.

Dowiedz się więcej na temat różnych urządzeń stosowanych w placówkach medycznych, w tym na temat ich klasyfikacji, informacji o ich użytkowaniu, wraz ze szczegółowymi danymi dotyczącymi redukcji zagrożenia związanego z bezpieczeństwem lub sposobu postępowania w przypadku wystąpienia anomalii. Gromadź i zestawiaj dane dotyczące dostawców, tworząc jedno źródło wiedzy o wszystkich Twoich urządzeniach medycznych.

Zarządzaj i chroń swoje urządzenia medyczne za pomocą IoMT

 Ivanti Neurons for Healthcare pomoże Ci wykryć i inteligentnie zdefiniować profil urządzeń medycznych, ocenić ryzyko związane z bezpieczeństwem, zgłosić zagrożenia i zestawić informacje o urządzeniu pochodzących z wielu źródeł danych. 

Przejrzystość informacji

Uzyskaj jasny wgląd w stan i wydajność Twoich urządzeń medycznych.

Efektywność

Koniec z natłokiem dostawców! Gromadź i zestawiaj dane dostawców, tworząc jedno źródło wiedzy na temat wszystkich Twoich urządzeniach medycznych.

Bezpieczeństwo

Szybka ocena ryzyka związanego z bezpieczeństwem i zgłaszanie zagrożeń.