Ivanti Neurons for Healthcare

Przejrzystość informacji dotyczących zasobów i ograniczanie ryzyka związanego z bezpieczeństwem dla urządzeń medycznych

Czy urządzenia medyczne są narażone na cyberataki?

Przewodnik, który pozwoli lepiej zrozumieć działanie skomunikowanego środowiska, ocenić zagrożenia bezpieczeństwa oraz chronić urządzenia medyczne i informatyczne.

Pobierz przewodnik
Zwiększ widoczność urządzeń medycznych

Sprawdź, jakie urządzenia IT i medyczne są dostępne, dokładnie je sklasyfikuj, poznaj ich zastosowanie kliniczne i zidentyfikuj ich wymagania sieciowe.

Dowiedz się, jak
Minimalizuj zagrożenia bezpieczeństwa

Identyfikuj słabe punkty urządzeń medycznych, oceniaj ryzyko i poznaj skalę wpływu ryzyka, aby zastosować odpowiednie środki zaradcze.

Obejrzyj, jak to działa

IoMT – Ivanti Neurons for Healthcare

Poprawa przejrzystości informacji dotyczących zasobów i ograniczenie ryzyka związanego z bezpieczeństwem urządzeń medycznych

Ivanti Neurons for Healthcare zapewnia kompleksowy obraz IT w placówkach służby zdrowia poprzez wykrywanie i inteligentne profilowanie urządzeń medycznych i Internetu Rzeczy Medycznych (IoMT), ocenę ryzyka bezpieczeństwa, raportowanie zagrożeń i zestawianie informacji o urządzeniach pochodzących z wielu źródeł danych.

Dowiedz się więcej na temat różnych urządzeń stosowanych w placówkach medycznych, w tym na temat ich klasyfikacji, informacji o ich użytkowaniu, wraz ze szczegółowymi danymi dotyczącymi redukcji zagrożenia związanego z bezpieczeństwem lub sposobu postępowania w przypadku wystąpienia anomalii. Gromadź i zestawiaj dane dotyczące dostawców, tworząc jedno źródło wiedzy o wszystkich Twoich urządzeniach medycznych.

Zarządzaj i chroń swoje urządzenia medyczne za pomocą IoMT

 Ivanti Neurons for Healthcare pomoże Ci wykryć i inteligentnie zdefiniować profil urządzeń medycznych, ocenić ryzyko związane z bezpieczeństwem, zgłosić zagrożenia i zestawić informacje o urządzeniu pochodzących z wielu źródeł danych. 

Przejrzystość informacji

Uzyskaj jasny wgląd w stan i wydajność Twoich urządzeń medycznych.

Efektywność

Koniec z natłokiem dostawców! Gromadź i zestawiaj dane dostawców, tworząc jedno źródło wiedzy na temat wszystkich Twoich urządzeniach medycznych.

Bezpieczeństwo

Szybka ocena ryzyka związanego z bezpieczeństwem i zgłaszanie zagrożeń.