man looking at a tablet
Ivanti Neurons Patch for MEM

Publikowanie aktualizacji dla zewnętrznych aplikacji w usłudze Intune

Ivanti Neurons Patch for MEM (Microsoft Endpoint Manager) rozszerza program Microsoft Intune o aktualizacje zewnętrznych aplikacji. Informacje o zagrożeniach i poprawkach pomagają organizacjom odpowiednio priorytetyzować usuwanie podatności w oprogramowaniu innych firm.

Oparte na ryzyku. Natywne w chmurze.

Lepsza ochrona przed zagrożeniami wynikającymi z podatności zewnętrznych aplikacji poprzez rozszerzenie usługi Intune o publikowanie poprawek opartych na analizie ryzyka, bez konieczności tworzenia dodatkowej infrastruktury.

patch for meme screenshot

Rozszerzenie usługi Intune o publikowanie poprawek innych firm

Maksymalizacja zwrotu z inwestycji w system Intune przy jednoczesnej ochronie przed zagrożeniami wynikającymi z podatności zewnętrznych aplikacji dzięki Ivanti Neurons Patch for MEM.

Publikując aktualizacje zewnętrznych aplikacji na platformie Neurons firmy Ivanti bezpośrednio w systemie Intune, to natywne rozwiązanie w chmurze pozwala zespołom IT wdrażać aktualizacje równolegle z aktualizacjami systemu operacyjnego i aplikacjami firmy Microsoft w systemie Intune w ramach istniejących procesów zarządzania cyklem życia aplikacji.

man working on a laptop

Proaktywna ochrona przed aktywnymi exploitami

Żadna organizacja nie jest w stanie naprawić wszystkich podatności w swoim środowisku. Ivanti Neurons Patch for MEM dostarcza dane na temat znanych exploitów i zagrożeń związanych z podatnościami - w tym powiązań z oprogramowaniem ransomware - dzięki czemu można ustalić priorytety działań naprawczych na podstawie ryzyka związanego z zagrożeniami.

Co więcej, Vulnerability Risk Rating (VRR) firmy Ivanti lepiej niż podstawowe CVSS umożliwia podejmowanie działań opartych na analizie ryzyka, ponieważ uwzględnia najdokładniejsze dane o podatnościach i zagrożeniach oraz ludzką weryfikację exploitów przez zespoły przeprowadzające testy penetracyjne.

woman at a computer

Zapobieganie nieudanym wdrożeniom poprawek

Oszczędność czasu i unikanie nieudanych wdrożeń poprawek dzięki wstępnie przetestowanym aktualizacjom aplikacji i wglądowi w ich niezawodność. Ivanti dokładnie testuje każdy tworzony przez nas pakiet zawartości poprawek, aby zapewnić ich działanie w różnych wersjach aplikacji i na różnych systemach operacyjnych.

Aby jeszcze bardziej zwiększyć zaufanie, informacje o niezawodności poprawek, pochodzące z danych na temat nastrojów społecznych i anonimowych danych telemetrycznych dotyczących wdrażania poprawek, umożliwiają ocenę aktualizacji aplikacji na podstawie ich niezawodności w rzeczywistych środowiskach przed ich wdrożeniem.

man looking at code

Usprawnienie procesów zarządzania poprawkami

Dzięki pomocnym funkcjom oprogramowania Ivanti Neurons Patch for MEM można zwiększyć wydajność operacyjną:

  • Automatyczne publikowanie aktualizacji dla zewnętrznych aplikacji w usłudze Intune w miarę ich udostępniania (opcja automatycznego publikowania).
  • Niezawodne poprawki dzięki wstępnie sprawdzonym aktualizacjom aplikacji w połączeniu z danymi na temat niezawodności poprawek.
  • Skuteczne określanie priorytetów działań związanych z usuwaniem zagrożeń.
  • Usprawnienie współpracy operacyjnej między zespołami ds. bezpieczeństwa i operacji IT dzięki dostępowi do danych na temat exploitów i złośliwego oprogramowania.
man working at a desk

Najważniejsze funkcje i możliwości

Rozwiązanie natywne w chmurze

Klienci korzystający z rozwiązania Intune mogą całkowicie przenieść swoje działania związane z poprawkami do chmury i osiągnąć wizję nowoczesnego zarządzania firmy Microsoft bez dodatkowej infrastruktury.

Katalog poprawek

Wykorzystanie katalogu wstępnie sprawdzonych aktualizacji aplikacji, który jest stale aktualizowany przez inżynierów Ivanti specjalizujących się w zawartości poprawek, w celu zapewnienia niezawodnych poprawek z mniejszą liczbą błędów.

Ujednolicony widok panelu nawigacyjnego

Skonfiguruj zasady publikacji dla wszystkich produktów w katalogu poprawek Ivanti Neurons Patch for MEM i uzyskaj dostęp do szczegółowego dziennika aktywności aktualizacji za pomocą uproszczonego interfejsu użytkownika.

Praktyczne dane o zagrożeniach

Nadawanie priorytetów działaniom naprawczym na podstawie ryzyka związanego z zagrożeniami dzięki analizie znanych exploitów i kontekstu zagrożeń dla podatności - w tym powiązań z oprogramowaniem ransomware.

Wgląd w niezawodność poprawek

Ukierunkowanie działań testowych i skrócenie czasu wprowadzania poprawek dzięki wykorzystaniu danych o wdrożeniu poprawek pochodzących z crowdsourcingu oraz danych dotyczących nastrojów społecznych w celu zrozumienia niezawodności poprawek.

Zautomatyzowane publikowanie aplikacji

Automatyczne publikowanie aktualizacji zewnętrznych aplikacji w usłudze Intune w celu ich wdrożenia, gdy tylko staną się dostępne.

Powiązane produkty

Ivanti oferuje szereg produktów do zarządzania poprawkami, które spełniają unikalne potrzeby każdej organizacji.

Masz pytania? Skontaktuj się z naszym zespołem.

Poprawki dla MEM

Zautomatyzuj proces wykrywania i wdrażania aktualizacji zewnętrznych aplikacji w siedzibie firmy lub w chmurze za pomocą MECM.

Ivanti Neurons for Patch Management

Ustalanie priorytetów i usuwanie podatności, które stanowią największe zagrożenie dla organizacji.

Patch for Endpoint Manager

Szybkie wykrywanie i usuwanie podatności w systemach Windows, macOS, Linux i setkach zewnętrznych aplikacji.

Endpoint Security for Endpoint Manager

Uzyskaj wielopoziomowe bezpieczeństwo dzięki narzędziu, które łączy zarządzanie bezpieczeństwem punktów końcowych przy pomocy kontroli aplikacji i zautomatyzowanym zarządzaniem poprawkami.

Wypróbuj Ivanti Neurons Patch for MEM

Dowiedz się, w jaki sposób możesz rozszerzyć wdrożenie usługi Intune o funkcje aktualizacji zewnętrznych aplikacji bez konieczności tworzenia dodatkowej infrastruktury.