Oparte na technologii Landesk

Ivanti Service Desk

Zarządzanie wnioskami funkcjonalnymi i zarządzanie usługami w oparciu o procesy
Jesteśmy zawsze na miejscu
Jesteś już od jakiegoś czasu użytkownikiem systemu Ivanti Service Desk? Możesz mieć pewność, że zawsze jesteśmy na miejscu.
Dowiedz się więcej
Kompleksowe zarządzanie usługami
Gotowe do użycia funkcje do zarządzania popularnymi usługami w wielu obszarach: incydenty, wnioski, problemy, zmiany, wiedza i samoobsługa.
Dowiedz się więcej
Nowości
Obejrzyj seminarium internetowe, aby poznać najnowszą wersję systemu Ivanti Service Desk i plany na przyszłość.
Obejrzyj seminarium internetowe

Zgodne z zaleceniami ITIL, sterowane procesami centrum obsługi

Wszystkie niezbędne funkcje zarządzania usługami

Ivanti Service Desk udostępnia wszystkie potrzebne funkcje związane z zarządzaniem usługami. Umożliwia zarządzanie problemami, zmianami, wersjami oraz incydentami, śledzenie problemów i wykonywanie wielu innych zadań.

Kontrolę i spójność zapewniają sterowane procesami funkcje, które opracowano zgodnie z zaleceniami ITIL. To oraz udoskonalone możliwości wizualizacji prowadzą do lepszego świadczenia usług i zwiększenia wydajności wsparcia technicznego w zakresie informatyki.

Wydajniejszy użytkownik — sprawniejszy dział IT

Maksymalizacja produktywności użytkowników, przekraczanie ich oczekiwań i skrócenie czasów przestojów.

Ustawiczne doskonalenie usług

Tworzenie raportów dotyczących wydajności serwisdesku, analiza trendów i korzystanie z informacji o kontekście przy podejmowaniu decyzji.

Wyższy poziom świadczenia usług

Harmonijna automatyzacja systemów IT oraz Integracja z narzędziami i danymi prowadzą do wyższego poziomu świadczenia usług.

Więcej niż podstawowe zarządzanie usługami informatycznymi

Wyjście z procesami poza dział informatyki pozwala podnieść wydajność w innych obszarach działania przedsiębiorstwa, takich jak kadry, zarządzanie obiektami i wyposażeniem czy badania i rozwój.

Projektant przepływu pracy bez kodowania

Tworzenie i dostosowywanie procesów metodą przeciągania i upuszczania zmian w graficznym projektancie przepływów pracy — bez znajomości zagadnień programowania.

Zarządzanie żądaniami

Dostarczanie i przetwarzanie żądań oprogramowania i sprzętu.

Zarządzanie incydentami

Rejestrowanie i identyfikowanie problemów oraz przerw w działaniu usług, a także reagowanie na nie.

Zarządzanie problemami

Eliminowanie przyczyn źródłowych dzięki koncentracji na znanych problemach wynikających z analizy incydentów.

Zarządzanie zmianami

Zarządzanie zmianami elementów konfiguracji, ich śledzenie i optymalizowanie oraz minimalizowanie ich skutków.

Zarządzanie wiedzą

Gromadzenie, analizowanie, przechowywanie i udostępnianie informacji ułatwiających rozwiązywanie wcześniej napotkanych problemów.

Katalog samoobsługowy

Składanie wniosków o usługi z użyciem intuicyjnego interfejsu, który jest stale dostępny także na urządzeniach mobilnych.

Tablice wskaźników i raportowanie

Monitorowanie wydajności świadczenia usług z użyciem opartych na rolach tablic wskaźników udostępniających informacje w czasie rzeczywistym.

Egzekwowanie zasad i procesów

Definiowanie zasad zabezpieczeń dotyczących zablokowanych aplikacji, aktualizacji i luk w zabezpieczeniach.

Możesz na nas liczyć

Jako użytkownik oprogramowania Ivanti Service Desk możesz mieć pewność, że jesteśmy w pobliżu. Możesz na nas liczyć!