Ivanti AppStation

Mobile Application Management

Organizacje zatrudniające wielu pracowników sezonowych lub kontraktowych potrzebują rozwiązania typu MAM, aby bezpiecznie wyposażyć swoich pracowników w aplikacje mobilne, które są im niezbędne do wykonywania pracy. AppStation zapewnia bezpieczny dostęp do autoryzowanych aplikacji zarówno dla zarządzanych, jak i niezarządzanych urządzeń mobilnych.

Mobile Application Management z AppStation

Zabezpiecza dostęp do autoryzowanych aplikacji

Dla wielu firm dynamika zatrudnienia uległa zmianie. Bezpowrotnie minęły czasy robienia kariery w jednej firmie. Coraz więcej firm decyduje się na korzystanie z usług wykonawców, zarówno krótko-, jak i długoterminowych. 20% rynku pracy jest zajęte przez wykonawców, a oczekuje się, że w ciągu najbliższej dekady liczba ta wzrośnie do 50%.

Liderzy w tym środowisku muszą szybko rekrutować i zatrudniać podwykonawców, aby szybko skalować operacje biznesowe, minimalizując jednocześnie ryzyko utraty danych i przestrzegając zasad korporacyjnych. AppStation, zabezpieczając aplikacje zawierające poufne informacje, jest istotnym elementem tych operacji.

Umożliwia dostęp do wybranych aplikacji

Zabezpiecz dostęp

AppStation zapewnia bezpieczny dostęp do autoryzowanych aplikacji zarówno dla zarządzanych, jak i niezarządzanych urządzeń mobilnych.

Wzmocnienie pozycji podwykonawców

Organizacje z dużą liczbą pracowników mobilnych, sezonowych, podwykonawców potrzebują wyłącznie rozwiązań MAM.

Zintegrowana obrona przed zagrożeniami

Oprócz bezpiecznego dostępu AppStation jest również jedynym rozwiązaniem MAM ze zintegrowaną funkcją Mobile Threat Defense.

Dowiedz się, jak klienci Ivanti zachowują bezpieczeństwo w świecie bez granic