Patch for Endpoint Manager

Czy konieczność nadążania za nieustającym strumieniem zagrożeń dla bezpieczeństwa oraz ciągłego instalowania poprawek bardzo obciąża personel działu informatyki? Zobacz, jak za pomocą Ivanti Patch for Endpoint Manager możesz automatycznie oceniać, testować oraz wdrażać poprawki do systemów operacyjnych i aplikacji w całym przedsiębiorstwie.
Bezbolesna obsługa poprawek
Wykrywanie i ocena problemów oraz wykonywanie kompleksowych działań naprawczych w tysiącach systemów klienckich bez wpływu na sieć i użytkowników.
Pobierz
Od tego zaczyna się bezpieczeństwo
Wielowarstwowa strategia bezpieczeństwa zaczyna się od instalowania poprawek.
Przeczytaj teraz
Wsparcie dla zabezpieczeń
Nikt nie ma wątpliwości co do znaczenia instalowania poprawek. Niestety są one często wdrażane niespójnie. Możemy w tym pomóc.
Pobierz białą księgę

Patch for Endpoint Manager (wcześniej LDMS)

Ochrona systemów klienckich i większa swoboda działu IT. Wszyscy wygrywają

W sytuacji, gdy spełnianie wymogów zgodności jest obowiązkowe, a aplikacje innych firm są pełne luk w zabezpieczeniach, kompleksowe zarządzanie poprawkami jest niezbędne. Gdyby tylko nie było tak męczące. Poszukiwanie poprawek, testowanie, czy aby nie prowadzą do awarii oprogramowania, a potem wdrażanie… Dużo czasu to zajmuje i mocno obciąża sieć.  

Mamy na to lekarstwo. Patch for Endpoint Manager ułatwia szybkie wykrywanie luk w zabezpieczeniach systemów Windows, Mac OS i Linux oraz setek aplikacji innych firm (Acrobat Flash/Reader, Java, przeglądarki internetowe itd.) oraz umiejętne wdrażanie wstępnie przetestowanych poprawek wszędzie tam, gdzie są potrzebne.

Czas, który już teraz oszczędzamy dzięki Ivanti, to czas, który możemy spożytkować na doskonalenie całego podejścia do zarządzania punktami końcowymi, a w efekcie na polepszenie przyszłości naszych studentów.

Uproszczenie pracy działu IT.

Patch for Endpoint Manager może uprościć realizację zadań dzięki możliwości zabezpieczania i zarządzania z poziomu pojedynczej konsoli.

Większe bezpieczeństwo
Ustanowienie i automatyzacja spójnych zasad obsługi poprawek dla wszystkich zasobów, nawet tych znajdujących się na urządzeniach przenośnych, w zdalnych lokalizacjach bądź nieaktywnych.
Ograniczenie ryzyka
Wykrywanie oraz eliminowanie luk w zabezpieczeniach systemów operacyjnych i aplikacji innych firm na komputerach z różnymi systemami, zapewniające zgodność z przepisami i obowiązującym prawem.
Bez zakłócania pracy
Eliminacja problemów powodujących wolniejszą pracę urządzeń oraz instalowanie poprawek w odpowiednim czasie i warunkach w celu ograniczenia wpływu tego procesu na użytkowników.

Poprawki do aplikacji innych firm

Największy katalog poprawek dla systemu operacyjnego i aplikacji innych firm.

Obsługa platform heterogenicznych

Kompleksowe wykrywanie i eliminowanie zagrożeń w systemach Windows, Red Hat Linux, SUSE Linux i Mac OS X. Obsługa dotyczy także wykrywania i raportowania luk w zabezpieczeniach na komputerach działających pod kontrolą systemu operacyjnego HP-UX.

Rozproszone i zdalne instalowanie poprawek

Testowanie, tworzenie pakietów wielu aplikacji oraz wstępne buforowanie poprawek w sieci, aby umożliwić ich szybkie wdrożenie bez wpływu na sieć i użytkowników.

Zarządzanie cyklem życia poprawek

Poprawki należy wprowadzać etapami, aby zminimalizować ich negatywny wpływ i uwzględnić je w tablicy kontroli zmian.

Automatyczne aktualizacje

Automatyczne wdrażanie głównych aktualizacji, instalowanie poprawek w wybranym czasie. Jest to użyteczne zwłaszcza w przypadku systemu Windows 10.

Wdrażanie poprawek w dowolnym miejscu i czasie

Można wybrać sposób, w jaki poprawki współdziałają z urządzeniami w dowolnym miejscu poprzez sieć Wake-On-WAN, uruchamianie urządzeń, zdarzenia, które nie powodują zakłóceń, i okna konserwacji.

Przejrzystość

Ocena stanu poprawek za pomocą skanowania, tablic wskaźników i raportów.

Inteligentne poprawki

Można gromadzić informacje zwrotne od użytkowników w celu określenia wpływu poprawek na ich wydajność. Pokazuje to zależność między poprawkami a użytkownikiem.

Dodatek do menedżera punktów końcowych

Zabezpieczanie systemów i zarządzanie nimi z poziomu jednej konsoli.

Inteligentniejsze, szybsze i spójniejsze zarządzanie poprawkami

Niemożność realizacji potrzeb w zakresie obsługi poprawek to zagrożenie dla całej sieci. Aplikacja Patch for Endpoint Manager pozwala ochronić najbardziej narażone oprogramowanie oraz utrzymać produktywność użytkowników, pozwalając działowi IT skoncentrować się na podstawowych celach biznesowych.