Ivanti Sentry

Bezpieczna bramka mobilna

Kluczowy element platformy Ivanti UEM, Ivanti Sentry, to zintegrowana bramka, która zarządza, szyfruje i zabezpiecza ruch między punktem końcowym na urządzeniu mobilnym a systemami zaplecza firmy. Sentry jest odpowiedzią na trzy podstawowe potrzeby naszych klientów: bezpieczeństwo mobilne, skalowalność i doświadczenie użytkownika.

Zaspokojenie podstawowych potrzeb

Dane i ruch pomiędzy urządzeniem mobilnym a zasobami korporacyjnymi mogą być skonfigurowane tak, aby przepływać przez Sentry, zapewniając bezpieczne tunelowanie i kontrolę dostępu w czasie rzeczywistym. Sentry egzekwuje zasady bezpieczeństwa określone przez dział IT w systemie Ivanti UEM, umożliwiając lub odmawiając dostępu do informacji i zasobów korporacyjnych w czasie rzeczywistym.

Bezpieczeństwo

Sentry zapobiega nieautoryzowanemu przechwytywaniu i złośliwej manipulacji danymi dzięki obsłudze uwierzytelniania opartego na certyfikatach. Sentry może szyfrować załączniki w wiadomościach e-mail, aby chronić je przed nieuprawnionymi aplikacjami lub usługami w chmurze. Sentry zapewnia integralność ruchu aplikacji mobilnych, ograniczając dostęp do właściwych miejsc i aplikacji korporacyjnych.

Skalowalność

Sentry ma możliwość skalowania, aby spełnić wymagania globalnych organizacji w zakresie wydajności i redundancji o dużej objętości. Organizacje mogą skonfigurować wiele bramek Sentry w klastrze, aby obsłużyć scenariusze standardowej i szczytowej ilości danych.

Doświadczenie użytkownika

Sentry obsługuje uwierzytelnianie SSO oparte na certyfikatach, co może wyeliminować konieczność wprowadzania przez użytkowników nazwy użytkownika i hasła podczas uzyskiwania dostępu do poczty elektronicznej, witryn wewnętrznych i danych korporacyjnych za zaporą sieciową. Sentry udostępnia sieci VPN na żądanie dla konkretnych aplikacji, znacznie poprawiając wrażenia użytkownika poprzez wyeliminowanie konieczności ręcznego włączania sieci VPN dla całego urządzenia.

Skorzystaj z bezpłatnej wersji próbnej

Dowiedz się, jak klienci Ivanti zachowują bezpieczeństwo w świecie bez granic.