Ivanti Security Controls

Uprość i zautomatyzuj zarządzanie poprawkami dla serwerów fizycznych i wirtualnych w centrum danych
Najważniejsze narzędzia zabezpieczeń
Połączyliśmy najlepsze narzędzia do zarządzania poprawkami, zarządzania uprawnieniami i obsługi białych list. Zapoznaj się ze szczegółami.
Przeczytaj arkusz danych
Pomoc ekspertów w zakresie instalacji poprawek
Zapewniamy najlepsze źródło wtorkowych aktualizacji. Rozwiązaliśmy problem poprawek.
Dowiedz się więcej
Krótszy czas do uzyskania poprawki
Dowiedz się, jak ułatwiamy łatanie dziur wykrytych przez zespół ds. zabezpieczeń.
Wypełnij lukę

Doskonałe rozwiązanie do zarządzania poprawkami i kontroli aplikacji

Rób więcej, zużywając mniej i zapewniając odpowiedni poziom bezpieczeństwa

Bez strategii skoncentrowanej na bezpieczeństwie różnorodność i rozproszenie urządzeń jest kosztowne, a urządzenia — trudne do kontroli. Zespoły IT poświęcają zbyt dużo czasu na zarządzanie tymi urządzeniami. Organizacje muszą się również borykać z niedoborem specjalistów ds. bezpieczeństwa cybernetycznego, co oznacza, że poszukują sposobów na optymalizację pracy zarówno zespołów IT, jak i bezpieczeństwa.

Ivanti Security Controls upraszcza system bezpieczeństwa dzięki ujednoliconym i zautomatyzowanym technikom zapobiegania, wykrywania i reagowania, które są ukierunkowane na najważniejsze rodzaje ataków. Eksperci ds. bezpieczeństwa na całym świeci są zgodni co do tego, że stwarza trudne do pokonania bariery dla nowoczesnych ataków cybernetycznych, w tym wykrywania, zarządzania systemami operacyjnymi i poprawkami do aplikacji, zarządzania przywilejami oraz sporządzania białych list.

Najważniejsze środki zabezpieczeń zawsze pod ręką – zarządzanie poprawkami i uprawnieniami oraz obsługa białych list

Dzięki oprogramowaniu Ivanti Security Controls zarządzanie poprawkami nie pozostawia żadnych luk, które mogłyby zaszkodzić prowadzonej działalności. Mechanizm białych list jest niezwykle skuteczny, mimo że nie wymaga stałej obsługi i ciągłych aktualizacji. A elastyczne zarządzanie uprawnieniami zapewnia kompletność środków bezpieczeństwa organizacji.

Poprawki dla komputerów z systemami Windows i Linux

Wykrywaj i naprawiaj luki w zabezpieczeniach systemów operacyjnych i aplikacji firm trzecich na komputerach z systemem Windows, Red Hat Linux i CentOS.

Poprawki dla serwerów wirtualnych

Wykrywanie, inwentaryzowanie i obsługa poprawek dla serwerów fizycznych, maszyn wirtualnych i szablonów niezależnie od stanu zasilania i nawet wtedy, gdy są w trybie offline.

Uproszczone tworzenie białych list

Autoryzowany dostęp do aplikacji i usług bez konieczności ręcznego zarządzania obszernymi listami przez dział IT i bez ograniczania możliwości użytkowników.

Przyznawanie odpowiednich uprawnień użytkownikom

Ograniczenie możliwości użytkowników wyłącznie do zadań związanych z ich rolami oraz mechanizm chwilowego podwyższania uprawnień. Odebranie uprawnień administracyjnych nie przeszkadza użytkownikom w wykonywaniu wyznaczonych im zadań.

Wykrywanie luk w zabezpieczeniach

Skanowanie systemów fizycznych i wirtualnych w poszukiwaniu niezainstalowanych poprawek.

Instalowanie poprawek bez użycia agentów

Ocena i wdrażanie poprawek dla stacji roboczych i serwerów podłączonych do sieci prawie bez obciążania zespołu i systemu.

Zdalne planowanie zadań

Bez zakłócania pracy. Planowanie instalowania poprawek na takie godziny, kiedy nie przeszkadza to użytkownikom.

Integracja i automatyzacja systemów innych niż Ivanti

Interfejsy REST API obsługi poprawek integrują oprogramowanie Security Controls z innymi produktami, automatyzują wspólne procesy oraz zapewniają możliwość zdalnego dostępu i sterowania.

Tworzenie listy poprawek z użyciem systemu CVE

Automatyczne pobieranie wyników oceny podatności na zagrożenia od dowolnego dostawcy, znajdowanie wszystkich poprawek odnoszących się do tej listy oraz tworzenie grupy poprawek i aktualizacji do szybkiego wdrożenia.

Dynamiczne białe listy

Tworzenie elastycznych zasad prewencyjnych, które pozwalają na uruchamianie w systemie tylko znanych i zaufanych aplikacji.

Szczegółowe zarządzanie uprawnieniami

Równowaga między swobodą dostępu a bezpieczeństwem. Odebranie pełnych uprawnień administracyjnych, ale umożliwienie chwilowego zwiększenia uprawnień dostępu do potrzebnych aplikacji.

Tryb gromadzenia danych

Dostęp do informacji o aplikacjach używanych w środowisku oraz ich użytkownikach – możliwość blokowania wykonania, identyfikowanie niepoprawnych ostrzeżeń i szybsze reagowanie.

Zaawansowane raportowanie

Szybsze podejmowanie trafniejszych decyzji dzięki aktualizowanym w czasie rzeczywistym kompleksowym tablicom wskaźników, na których w jednym widoku konsolidowane są dane pochodzące z wielu źródeł.

Wyższy poziom bezpieczeństwa bez kłopotu

Uzyskaj przewagę nad atakującymi. Wykorzystaj kompleksową technologię, która upraszcza zarządzanie oraz pozwala skoncentrować się na sprawdzonych i wydajnych środkach zabezpieczeń przed współczesnymi cyberatakami.