ROZWIĄZANIE ITSM SERVICE DESKUzyskaj większą kontrolę nad zmianami informatycznymi

ZMAKSYMALIZUJ NIEZAWODNOŚĆ

Zobacz, jak automatyzacja usługi pomaga kontrolować zmiany.

PRZYSZŁOŚĆ ITSM

Patrz raport o przyszłości ITSM.

Uznany lider

Magiczny kwadrant Gartnera w dziedzinie ITSM.

PROSTE ITSM

Nie pozwól, aby zmiany stały się nieprzyjemnymi zaskoczeniami

Nowa pomoc techniczna ITSM może radykalnie uprościć zasoby informatyczne, ale może znacznie więcej w połączeniu ze strategią zarządzania zmianami, która ją odpowiednio wykorzysta. Oparte na narzędziu Help Desk, narzędzie Service Desk zostało uzupełnione o zarządzanie zmianami i zarządzanie konfiguracją, aby można było szybko i efektywnie obsługiwać zmiany w zasobach informatycznych i zapewnić wysoki poziom dostępu do usługi oraz wysoką jakość pomocy technicznej dotyczącej IT.

Spodziewamy się również, że zarządzanie zmianami znacząco się usprawni, ponieważ nie mamy zintegrowanego rozwiązania, które wymaga duplikacji.
Wendell BobstAVP, IT Customer Services

Zmniejsz ryzyko przyspieszając dostarczanie usług

Zoptymalizuj automatyzację, zarządzanie i śledzenie zmian i konfiguracji w swoich procesów, usług i zasobów informatycznych.

Zarządzanie problemami

Proaktywnie koryguj i minimalizuj wpływ problemów na działanie firmy. Analizuj trendy incydentów i źródła problemów, działaj i szybko usuwaj problemy.

Zarządzanie zmianami

Wykorzystaj sprawdzone procedury, aby zakończyć kompleksowe procesy zarządzania zmianami. Zarządzaj, śledź i optymalizuj zmiany w dokumentacji, procesach i zasobach informatycznych.

Zarządzanie poziomem świadczenia usług

Centralnie projektuj, kompiluj, monitoruj i zarządzaj umowami serwisowymi przez cały czas ich obowiązywania, aby obniżyć koszty dopasowywania i jednocześnie poprawić jakość usług.

Zarządzanie proaktywne

Wykorzystuj analizę działań automatycznych do identyfikowania potencjalnych problemów zanim wpłyną na wydajność firmy.

Osiągaj cele umów SLA i zgodności

Automatyczne procesy monitorowania bez przerwy identyfikują i zgłaszają spadki wydajności i inne problemy.

Spójnie zmieniaj procesy

Dzięki standaryzacji zmian procesów wszystkie wdrożenia będą przebiegały w przewidywalny sposób, a problemy związane z błędami ludzkimi zostaną zredukowane.

Lokalnie lub w chmurze

W pełni grupowa usługa SaaS lub On-premise, dzisiaj lub jutro — to Ty decydujesz.

Zmodernizuj swój system ITSM i uzyskaj jeszcze więcej

Ivanti modernizuje pomoc techniczną, dzięki czemu można jeszcze lepiej wykorzystać w biznesie technologie informatyczne. Jeszcze lepiej dopasuj technologie informatyczne do biznesu i stań się partnerem strategicznym.

Właściwości Help Desk Service Desk Service Management
Ankieta
 
Tak
 
Tak
 
Tak
Automatyzacja funkcji głosowych (dodatek opcjonalny)
 
Tak
 
Tak
 
Tak
Automatyzacja przepływów pracy
 
Tak
 
Tak
 
Tak
Katalog usług
 
Tak
 
Tak
 
Tak
Obsługa mobilna
 
Tak
 
Tak
 
Tak
Samoobsługa
 
Tak
 
Tak
 
Tak
Tablice wskaźników i raportowanie
 
Tak
 
Tak
 
Tak
Zarządzanie incydentami
 
Tak
 
Tak
 
Tak
Zarządzanie wiedzą
 
Tak
 
Tak
 
Tak
CMDB
Nie
 
Tak
 
Tak
Zarządzanie konfiguracją
Nie
 
Tak
 
Tak
Zarządzanie poziomem świadczenia usług
Nie
 
Tak
 
Tak
Zarządzanie problemami
Nie
 
Tak
 
Tak
Zarządzanie zmianami
Nie
 
Tak
 
Tak
Zarządzanie dostępnością
Nie
Nie
 
Tak
Zarządzanie finansowe
Nie
Nie
 
Tak
Zarządzanie portfelem i projektami
Nie
Nie
 
Tak
Zarządzanie wydaniami
Nie
Nie
 
Tak
Zarządzanie zdarzeniami
Nie
Nie
 
Tak