ZARZĄDZANIE USŁUGAMI INFORMATYCZNYMIZarządzanie usługami informatycznymi nigdy nie było tak łatwe

ZMAKSYMALIZUJ NIEZAWODNOŚĆ

Zobacz, jak automatyzacja usługi pomaga kontrolować zmiany.

PRZYSZŁOŚĆ ITSM

Patrz raport o przyszłości ITSM.

Uznany lider

Magiczny kwadrant Gartnera w dziedzinie ITSM

LEPSZE ZARZĄDZANIE ITSM

Popraw jakość i wydajność świadczenia usług informatycznych

Szukasz najlepszego rozwiązania zarządzania usługami ITIL? Ivanti Service Management dodaje zarządzanie wydaniami, zarządzanie zdarzeniami, zarządzanie dostępnością oraz zarządzanie finansami i portfelem do funkcji dostępnych w aplikacji Ivanti Service Desk. Zarówno informatycy, jak i użytkownicy skorzystają dzięki automatyzacji i jeszcze lepszej efektywności.

Dzięki Ivanti możemy ciągle doskonalić nasze środowisko. Jeśli ktoś inny opracował rozszerzenie, możemy wziąć, co nas interesuje, i wdrożyć to samodzielnie. Nie potrzebujemy programistów.
Scott TaylorManager of Technical Services

Optymalizuj zarządzanie usługami informatycznymi

Osiągaj najwyższy poziom jakości usług, ich dostarczania i wydajności, aby sprostać wyzwaniom związanym z ITSM i lepiej spełniać potrzeby firmy.

Zarządzanie dostępnością

Śledź średni czas między awariami (MTBF) i średni czas naprawy (MTTR) w odniesieniu do aktywów i usług , a także raporty dotyczące dostępności usług w porównaniu z umowami SLA (service level agreement).

Zarządzanie wydaniami

Uwzględniaj cały cykl wydania, od tworzenia i planowania do komunikacji i wdrażania, wykorzystując zmiany zarówno ręczne, jak i automatyczne.

Zarządzanie projektami i portfelem

Maksymalizuj wykorzystanie zasobów oraz redukuj liczbę błędów i koszty. Dzięki zarządzaniu projektami na jednej platformie i pojedynczemu miejscu, w którym są dostępne wszystkie informacje możesz się skoncentrować na bardziej strategicznych inicjatywach.

Certyfikat ITIL PinkVERIFY

Natychmiast wykorzystuj sprawdzone procedury branżowe, stosując 13 certyfikowanych procesów.

Osiągaj cele umów SLA i zgodności

Automatyczne procesy monitorowania bez przerwy identyfikują i zgłaszają spadki wydajności i inne problemy.

Stabilna przyszłość

Struktura modułowa oferowana na nowoczesnej platformie gwarantuje, że jest to narzędzie odpowiednie do zaspakajania przyszłych potrzeb.

Lokalnie lub w chmurze

W pełni grupowa usługa SaaS lub On-premise, dzisiaj lub jutro — to Ty decydujesz.

Zmodernizuj swój system ITSM i uzyskaj jeszcze więcej

Ivanti modernizuje pomoc techniczną, dzięki czemu można jeszcze lepiej wykorzystać w biznesie technologie informatyczne. Jeszcze lepiej dopasuj technologie informatyczne do biznesu i stań się partnerem strategicznym.

Właściwości Help Desk Service Desk Service Management
Ankieta
 
Tak
 
Tak
 
Tak
Automatyzacja funkcji głosowych (dodatek opcjonalny)
 
Tak
 
Tak
 
Tak
Automatyzacja przepływów pracy
 
Tak
 
Tak
 
Tak
Katalog usług
 
Tak
 
Tak
 
Tak
Obsługa mobilna
 
Tak
 
Tak
 
Tak
Samoobsługa
 
Tak
 
Tak
 
Tak
Tablice wskaźników i raportowanie
 
Tak
 
Tak
 
Tak
Zarządzanie incydentami
 
Tak
 
Tak
 
Tak
Zarządzanie wiedzą
 
Tak
 
Tak
 
Tak
CMDB
Nie
 
Tak
 
Tak
Zarządzanie konfiguracją
Nie
 
Tak
 
Tak
Zarządzanie poziomem świadczenia usług
Nie
 
Tak
 
Tak
Zarządzanie problemami
Nie
 
Tak
 
Tak
Zarządzanie zmianami
Nie
 
Tak
 
Tak
Zarządzanie dostępnością
Nie
Nie
 
Tak
Zarządzanie finansowe
Nie
Nie
 
Tak
Zarządzanie portfelem i projektami
Nie
Nie
 
Tak
Zarządzanie wydaniami
Nie
Nie
 
Tak
Zarządzanie zdarzeniami
Nie
Nie
 
Tak