Speakeasy(powered by Wavelink)Najszybszy i najprostszy sposób dodania funkcji głosowych dla aplikacji mobilnych.

Dodawanie obsługi głosu jest łatwe

Dowiedz się, jak możesz wykorzystać urządzenia obsługujące funkcje głosowe w swoje firmie.

Własnymi słowami klientów

Dlaczego Speakeasy? Wyjaśnimy to.

WYDAWAJ 4x SZYBCIEJ

TaylorMade przeszedł z 41 wydań na godzinę do ponad 180 używając Speakeasy.

Obsługa funkcji głosowych w aplikacjach

Bez względu na to, czy uruchamiasz emulację terminalu czy aplikacje internetowe, możesz zwiększyć wpływ tych aplikacji na poprawę wydajności dzięki włączeniu funkcji głosowych — albo przejść na system Android, iOS lub Windows 10 i wdrożyć je w ramach Wavelink Velocity.

Wdrożenie aplikacji Speakeasy dało nam tak wiele korzyści, że uzyskamy znaczący zwrot z inwestycji.
Daniel La GrecaDistribution Center Manager

Obsługa funkcji głosowych w posiadanych aplikacjach

Użycie aplikacji Speakeasy oznacza, że nie traci się poniesionych już inwestycji. Ich wartość zwiększa się. Speakeasy współpracuje z istniejącymi systemami przedsiębiorstwa (WMS, ERP itp.) i aplikacjami dla urządzeń przenośnych, takimi jak telnet lub aplikacje internetowe.  

Dodanie funkcji głosowych w ciągu nie więcej niż 30 dni

Dodanie aplikacji Speakeasy do istniejącego rozwiązania dla urządzeń przenośnych zajmuje mniej niż miesiąc.

Część wszechstronnego rozwiązania do gromadzenia danych

Obsługę funkcji głosowych można dodać tam, gdzie może to przynieść korzyści podczas wprowadzania danych. Na przykład przy skanowaniu kodów kreskowych lub wprowadzaniu znaków za pomocą klawiatury.

Skrócenie czasów szkolenia

Niepotrzebny jest trening aplikacji Speakeasy na potrzeby rozpoznawania unikalnych dialektów lub akcentów. Użytkownicy wybierają urządzenie przenośne z obsługą funkcji głosowych i zaczynają pracę.

Tylko wdrożenie aplikacji Speakeasy było szybsze od zwrotu z inwestycji w jej nabycie.

Czy jest coś, co wzrosło bardziej niż produktywność? Tak. Poziom świadczenia naszych usług dla klientów. Dodanie obsługi głosu do aplikacji używanych przy kompletacji, odbiorze, przeładunku i wykonywaniu innych zadań zwiększa swobodę ruchów pracowników. Mogą dzięki temu zrobić więcej i szybciej. Aplikacja Speakeasy znakomicie zwiększa wydajność pracowników centrów dystrybucji, firm świadczących usługi logistyczne lub innych podmiotów uczestniczących w łańcuchu dostaw.