(oparta na technologii Wavelink)

Terminal Emulation

Telnet z obsługą trwałych sesji, który wspiera największe na świecie łańcuchy dostaw
Emulacja terminalu
Nasz klient telnet jest używany na większej liczbie urządzeń przenośnych niż jakikolwiek inny.
Dowiedz się, dlaczego
Pozostawanie w kontakcie
Nasz serwer utrzymania sesji Session Persistence Server (dawniej ConnectPro) zapobiega utracie połączeń telnetowych, w których wydajność sieci jest wątpliwa.
Dowiedz się, jak
Migracja do systemu Android
Przenieś istniejącego klienta telnet za pomocą aplikacji Velocity.
Dowiedz się, jak

Zaufanie największych na świecie łańcuchów dostaw

Zwiększ produktywność: pozwól pracownikom mobilnym działać szybciej i dokładniej

Aplikacja Terminal Emulation oparta na technologii Wavelink pozwala systemom przedsiębiorstwa sięgnąć do urządzeń mobilnych pracowników magazynu. Dzięki szybszej kompletacji i większej dokładności zleceń pracownicy mogą wykonywać więcej zadań podczas każdej zmiany. Dodanie funkcji skanowania kodów kreskowych, optymalizacja za pomocą skryptów automatyzacji, a nawet dodanie funkcji głosowych nie wymagają modyfikacji systemu hosta.

Emulacja terminalu pozwala uzyskać idealne tempo realizacji zamówień.

Rozwiązania telnetowe pozwalają osiągnąć maksymalną wydajność systemów przedsiębiorstwa

Zadania związane z inwentaryzacją, kompletacją, odbiorem i przeładunkiem pracownicy mogą wykonywać w dowolnym miejscu magazynu i nie tylko tam. Nasze rozwiązania ułatwiają nawigację podczas realizacji zadań i pozwalają na korzystanie z zaawansowanych technologii rejestrowania danych, które są dostępne w wybranych urządzeniach przenośnych. Oferujemy także interfejsy do wszystkich najważniejszych systemów, takich jak Manhattan, JDA i Infor.

Możliwość pracy w systemach przedsiębiorstwa
Rozwiązania telnetowe zapewniające zgodność z największą liczbą systemów.
Standardowe technologie branżowe
Nie są stosowane żadne własne protokoły sieciowe. Po prostu wydajne połączenia za pomocą telnetu.
Obsługa wielu sesji
Pracownicy są wielozadaniowi, tak samo jak nasze rozwiązania telnetowe. Chodzi o to, by wysłać jak najwięcej zamówień w okresach największego obciążenia.

Zbiorcze wdrażanie rozszerzeń

Możliwość dostosowania do nowych urządzeń i platform.

Zaawansowane możliwości wykonywania skryptów

Automatyzacja „prostych” operacji, takich jak inteligentne obliczenia, oprócz funkcji udostępnianych przez aplikację hosta.

Trwałość sesji

Aplikacja ConnectPro zapewnia produktywność także poza zasięgiem sieci Wi-Fi.

Współpraca z istniejącymi aplikacjami hosta

Większa mobilność bez wprowadzania zmian do aplikacji hosta.

Możliwość nawiązania połączenia wszędzie tam, gdzie wykonywana jest praca

Nasze rozwiązania umożliwiają pracownikom dostęp do odpowiednich systemów i pobieranie z nich danych niezbędnych przy wykonywaniu zadań. Umożliwiają pracę wszędzie, gdzie tego potrzebuje firma.