Usługi subskrypcyjne

Szybko i łatwo wznieś swoją platformę Ivanti na wyższy poziom

Chcesz lepiej wykorzystać rozwiązania Ivanti Neurons for ITSM oraz oparte na chmurze Ivanti Neurons, ale nie masz pewności, czy masz odpowiednią wiedzę i zasoby, aby to zrobić? Nasze nowe usługi subskrypcyjne mogą być pomocne.

Nasza oferta zawiera najlepsze rozwiązania dla najczęstszych potrzeb konfiguracyjnych, o które pytają nasi klienci. Uzyskaj dostęp na żądanie do wybranych usług świadczonych przez nasz zespół ekspertów ds. usług profesjonalnych w ramach opłaty rocznej.

Twoja subskrypcja obejmuje do pięciu zapytań Basic i jedno zapytanie Premium w każdym kwartale w ramach naszego zdefiniowanego katalogu usług. Skorzystaj z naszego samoobsługowego portalu, aby zaplanować harmonogram na żądanie, a w ciągu kilku dni zapewnimy Ci niezbędne ulepszenia bez żadnych utrudnień.

Model subskrypcyjny w 5 prostych krokach

Zamów pakiet roczny

Skorzystaj z 5 zgłoszeń serwisowych Basic i 1 zgłoszenia serwisowego Premium na kwartał dla naszych obsługiwanych produktów w chmurze. Alokacja jest resetowana na koniec kwartału.

Wybierz swoje usługi

Skorzystaj z samoobsługowego katalogu online, aby zaplanować i wybrać usługi konfiguracyjne, które zapewnią Ci największą opłacalność. Wybierz więcej niż jedną z tej samej kategorii lub sześć różnych — to zależy od Ciebie.

Rozpocznij realizację projektu

Przekaż nam swoje wymagania za pośrednictwem portalu lub porozmawiaj z jednym z naszych konsultantów, abyśmy mogli dokładnie zapoznać się z Twoimi wymaganiami. Postępy w realizacji zapytania można śledzić na portalu.

Uzyskaj gotowy pakiet do wdrożenia

W ciągu kilku dni otrzymasz pakiet konfiguracyjny do przetestowania i zatwierdzenia. Wówczas przygotujesz się, aby wprowadzić ulepszenia do środowiska produkcyjnego.

Monitoruj użytkowanie

Dowiedz się, na jakim etapie są Twoje projekty, ile masz jeszcze zgłoszeń na dany kwartał i przekaż nam swoje uwagi — wszystko za pośrednictwem portalu online.
Przykłady dostępnych dla Ciebie usług


BasicPremium
  • Nowe pola w formularzu
  • Tworzenie zgłoszeń serwisowych (niska/średnia złożoność)
  • Tworzenie nowej usługi Neuron (niska/średnia złożoność)
  • Sesje rozwojowe
  • Konfiguracja i włączanie raportowania
  • Ocena funkcjonowania
  • Tworzenie zgłoszeń serwisowych (wysoka złożoność)
  • Tworzenie nowej usługi Neuron (wysoka złożoność)
  • Personalizacja portalu samoobsługowego
  • Import aktywów

Pełny wykaz usług

Pełna lista usług oferowanych w ramach subskrypcji znajduje się w poniższej tabeli:

Ivanti Neurons for ITSM

ProduktPoziom: Premium lub BasicTytuł zgłoszenia serwisowegoKrótki opis
Ivanti Neurons for ITSMPremiumPersonalizacja portalu samoobsługowegoModyfikacja szaty graficznej portalu samoobsługowego w celu dostosowania lub aktualizacji wyglądu i sposobu działania do wymagań marki.
Ivanti Neurons for ITSMPremiumTworzenie SLANowa umowa dotycząca poziomu świadczonych usług.
Ivanti Neurons for ITSMPremiumTworzenie zgłoszeń serwisowych (wysoka złożoność)Zlecenie konfiguracji nowego zgłoszenia serwisowego dla Twojego katalogu usług. Zgłoszenie obejmuje zapotrzebowanie o wyższej złożoności z logicznym powiązaniem między zadaniami i obejmuje szybką interwencję.
Ivanti Neurons for ITSMPremiumOcena funkcjonowaniaIdentyfikacja niespójności i nieprawidłowości w obecnej konfiguracji Ivanti Neurons for ITSM, na podstawie trzech (3) dowolnie wybranych tematów.
Ivanti Neurons for ITSMBasicTworzenie zgłoszeń serwisowych (niska złożoność)Zlecenie konfiguracji nowego zgłoszenia serwisowego dla Twojego katalogu usług. Zgłoszenie obejmuje zapotrzebowanie o wyższej złożoności z logicznym powiązaniem między zadaniami.
Ivanti Neurons for ITSMBasicTworzenie zgłoszeń serwisowych (średnia złożoność)Zlecenie konfiguracji nowego zgłoszenia serwisowego dla Twojego katalogu usług. Zgłoszenie obejmuje zapotrzebowanie o średniej złożoności z logicznym powiązaniem między zadaniami i obejmuje szybką interwencję.
Ivanti Neurons for ITSMBasicModuł merytoryczny — AktywacjaSesja wprowadzająca do modułu merytorycznego.
Ivanti Neurons for ITSMBasicModuł merytoryczny — KonfiguracjaKonfiguracja modułu merytorycznego w ramach platformy Ivanti Neurons for ITSM.
Ivanti Neurons for ITSMBasicAktywacja sesji dla Ivanti Neurons for ITSM (dla Administratora lub Użytkownika)Sesja z naszym konsultantem, dzięki której dowiesz się więcej o istniejących funkcjonalnościach Ivanti Neurons for ITSM w celu wykorzystania 100% możliwości platformy.
Ivanti Neurons for ITSMBasicAktywacja i konfiguracja Raportowania (SSRS)Sesja wprowadzająca do modułu Raportowanie.
Ivanti Neurons for ITSMBasicTworzenie nowych sformułowań lub reguł biznesowychStworzenie trzech nowych sformułowań lub reguł biznesowych w celu dodania zautomatyzowanych działań i logiki do konfiguracji Ivanti Neurons for ITSM.
Ivanti Neurons for ITSMBasicKonfiguracja e-mailaNowa konfiguracja poczty elektronicznej z listenerami dla poczty przychodzącej (w tym format .xml) i nowej poczty wychodzącej.
Ivanti Neurons for ITSMBasicZarządzanie poziomem usług — Nowa subskrypcjaSubskrypcja nowej umowy dotyczącej poziomu usług dla jednej (1) jednostki organizacyjnej; jedna (1) usługa, w tym konfiguracja celów i wyjątki.
Ivanti Neurons for ITSMBasicTworzenie pólKonfiguracja do dwóch (2) nowych pól dodawanych do istniejących i wybranych przez użytkownika formularzy. Zgłoszenie pozwala również na dodawanie reguł biznesowych opartych na nowo utworzonych polach.
Menedżer aktywówPremiumImport aktywów (nowe planowanie)Nowy Import CI, aby dodać aktywa do platformy Ivanti Neurons for ITSM.

Ivanti Neurons

ProduktPoziom: Premium lub BasicTytuł zgłoszenia serwisowegoKrótki opis
Ivanti NeuronsPremiumTworzenie New Neuron (wysoka złożoność)

Utwórz nowy przepływ pracy lub "Neuron" na swojej platformie i skorzystaj z funkcji Ivanti Neurons z zautomatyzowanymi procesami. To złożone zgłoszenie obejmuje tworzenie przepływów pracy, w tym niestandardowych zapytań i działań (łącznie do 15 kroków).

Ivanti NeuronsPremiumKorekta Neuron (złożony przepływ pracy)

Przegląd i modyfikacja istniejących przepływów pracy Neurons (w tym niestandardowych zapytań lub działań).

Ivanti NeuronsBasicKorekta Neuron (niska złożoność)

Przegląd i modyfikacja istniejących przepływów pracy Neurons (w tym standardowych zapytań lub wyłącznie akcji).

Ivanti NeuronsBasicTworzenie New Neuron (niska złożoność)

Utwórz nowy przepływ pracy lub "Neuron" na swojej platformie i skorzystaj z funkcji Ivanti Neurons z zautomatyzowanymi procesami. To zapytanie o niskim stopniu złożoności obejmuje tworzenie przepływów pracy obejmujących maksymalnie pięć (5) kroków i tylko zintegrowane działania lub zapytania.

Ivanti NeuronsBasicKonfiguracja łącznika New Neuron

Nowy łącznik z platformą Ivanti Neurons i dostęp do większej ilości danych.

Ivanti NeuronsBasicTworzenie New Neuron (średnia złożoność)

Utwórz nowy przepływ pracy lub "Neuron" na swojej platformie i skorzystaj z funkcji Ivanti Neurons z zautomatyzowanymi procesami. To zapytanie o średnim stopniu złożoności obejmuje tworzenie przepływów pracy zawierających do 5 niestandardowych zapytań i działań (w sumie maksymalnie 10 kroków).

Xtraction

ProduktPoziom: Premium lub BasicTytuł zgłoszenia serwisowegoKrótki opis
XtractionBasicXtraction — Tworzenie raportowaniaUsługa umożliwiająca tworzenie niestandardowych pulpitów nawigacyjnych lub raportów w celu przedstawienia danych w wymagany przez Ciebie sposób.
XtractionPremiumXtraction (Instalacja)Instalacja lub ponowna instalacja Ivanti Xtraction poprzez standardowy łącznik Ivanti Neurons for ITSM. Zgłoszenie obejmuje również jedną (1) sesję demonstracyjną i utworzenie pulpitu nawigacyjnego.

Masz pytania? Zapoznaj się z naszą sekcją Najczęściej Zadawanych Pytań.