Zarządzanie usługami w przedsiębiorstwie Dokładniejsza analiza. Lepsze wyniki działu IT, użytkowników i całej organizacji.

Uznany lider

Przeczytaj najnowszy raport na temat magicznego kwadrantu Gartnera w dziedzinie zarządzania usługami IT.

ITSM i ITAM

5 przykładów ilustrujących zalety połączenia ITSM i ITAM

Nie tylko automatyzacja IT

Dowiedz się, jak pomóc innym działom, np. HR, poprawić świadczenie usług biznesowych.

Dokładniejsza analiza. Lepsze wyniki.

Nasze zintegrowane podejście do zarządzania usługami i zasobami informatycznymi pozwala zwiększyć wydajność personelu, podnieść jakość danych i usprawnić świadczenie usług nie tylko informatycznych. Jednocześnie ułatwia konsolidację dostawców i narzędzi nawet w obliczu stale rosnących wymagań.

Zarządzanie usługami

Nowoczesne świadczenie usług informatycznych i nie tylko.

Zarządzanie zasobami informatycznymi

Zarządzanie zasobami informatycznymi i ich optymalizacja od momentu zakupu do likwidacji.

Optymalizacja licencji na oprogramowanie

Śledzenie efektywności wykorzystania licencji, zapewnienie zgodności z przepisami i odzyskiwanie nieużywanego oprogramowania.

Optymalizacja licencji SAP

Kontrola kosztów licencji SAP i stała gotowość na audyt SAP.

Automatyzacja funkcji głosowych

Integracja infrastruktury telefonicznej ze środowiskiem zarządzania usługami informatycznymi.

Samonaprawa

Platforma hiper-automatyzacji do samonapraw, samozabezpieczenia i samoobsługi do stosowania w chmurach i w urządzeniach końcowych.

Raportowanie IT

Twórz piękne raporty dotyczące danych IT dla prawie każdego używanego narzędzia IT.

Automatyzacja end to end

Automatyzuj procesy w różnych systemach informatycznych.

Dzięki Ivanti od razu zauważyłem, że kupiliśmy bardzo wydajne i konfigurowalne narzędzie, a gotowe procesy dobrze dopasowały się do naszych projektów wdrożeniowych.
John IrelandDirector of Customer Service

Doskonalenie środowiska usług informatycznych i nie tylko

Nasze rozwiązania automatyzują procesy informatyczne i biznesowe, w tym zarządzanie wnioskami, problemami, zmianami i zasobami, a także wzbogacają je o nowoczesne, wielokanałowe środowisko samoobsługowe. Bardziej szczegółowe analizy działań, usług i związanych z nimi zasobów pozwalają zidentyfikować obszary, w których możliwe jest usprawnienie i zoptymalizowanie świadczenia usług dla działów IT i innych.

Doskonalsze środowisko usług i lepsze wyniki

Usprawnienie środowiska usług. Lepsze wyniki działu IT, użytkowników i całej firmy.

Hiperautomatyzacja wspierająca szybki wzrost, rosnącą złożoność oraz personel zróżnicowany pod względem wieku i doświadczenia umożliwia aktywne użycie funkcji samonaprawy, automatycznego zabezpieczania urządzeń oraz samoobsługi użytkowników w sposób przewidywalny i ciągły.

Dowiedz się więcej

Automatyzacja przetwarzania wniosków o oprogramowanie i łączenie czynności wykonywanych ręcznie.

Dowiedz się więcej

Automatyzacja i transformacja zarządzania usługami działów innych niż IT, w tym zarządzanie usługami kadrowymi.

Dowiedz się więcej

Zarządzanie zasobami informatycznymi i ich optymalizacja w trakcie całego cyklu życia pozwalają zwiększyć wydajność i obniżyć koszty.

Dowiedz się więcej

Standaryzacja procesów, przepływów pracy i działań pozwala na bardziej wydajne i skuteczne świadczenie usług.

Dowiedz się więcej

Pełne wykorzystanie możliwości zasobów oprogramowania i sprzętu w organizacji.

Dowiedz się więcej