Ivanti Virtual Desktop Extender

Bezproblemowa integracja aplikacji lokalnych i hostowanych

Dowiedz się więcej

Ivanti Virtual Desktop Extender (VDX) zapewnia unikalną możliwość bezproblemowego wzbogacenia zdalnych i wirtualnych pulpitów o aplikacje działające lokalnie.

Pobierz arkusz danych
Obejrzyj wersję demo

Obejrzyj film demonstracyjny, aby przekonać się, jak Ivanti Virtual Desktop Extender może umożliwić bezproblemowe korzystanie z lokalnych aplikacji w środowisku wirtualnym.

Obejrzyj teraz

Wyjątkowe doświadczenie: zarówno fizyczne, jak i wirtualne

Prawdziwie ujednolicony pulpit

Virtual Desktop Extender zapewnia unikalną możliwość bezproblemowego wzbogacania zdalnych i wirtualnych pulpitów o aplikacje uruchamiane lokalnie, przy jednoczesnym wykorzystaniu mocy obliczeniowej, możliwości graficznych i urządzeń peryferyjnych lokalnego komputera.

Aplikacje lokalne są płynnie łączone z pulpitami zdalnymi lub wirtualnymi — obok aplikacji zdalnych w ramach ujednoliconego pulpitu.

W miarę jak aplikacje stają się coraz bardziej wymagające pod względem grafiki, pamięci lub wydajności procesora, możliwości w zakresie „bezproblemowego odwracania” stają się coraz bardziej istotne. Rozwiązanie Ivanti Virtual Desktop Extender pomaga pokonać przeszkody, które można napotkać na drodze do wdrożeń rozwiązań wirtualnych.

Możliwość posiadania pojedynczego widoku na nasze wirtualne i fizyczne desktopy była dla nas ważna, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że wielu studentów potrzebuje zasobochłonnych aplikacji, takich jak AutoCAD. Dzięki zastosowaniu rozwiązania Ivanti Virtual Desktop Extender pokonaliśmy wyzwania związane z aplikacjami, które wydawały się nieprzystosowane do wirtualizacji.


Usuń przeszkody związane z migracją do wirtualnych systemów lub łączeniem ich między sobą.

Dostarcza jedną przestrzeń roboczą dla pracowników, optymalizując lokalne zasoby obliczeniowe na podstawie poszczególnych aplikacji i usuwa przeszkody z implementacją VDI w całej organizacji ze względu na lepsze doświadczenia użytkowników.

Bezproblemowa obsługa przez użytkownika

Wykonuj aplikacje zarówno z poziomu urządzenia lokalnego, jak i w centrum danych, z bezproblemową obsługą przez użytkownika. Dzięki temu można zlokalizować wrażliwe aplikacje w centrum danych i pozwolić użytkownikom na swobodne uruchamianie aplikacji lokalnych.

Połączenie zasobów fizycznych i wirtualnych

Eliminacja konieczności przełączania się między sesjami dzięki połączeniu aplikacji wirtualnych i fizycznych w jednym obszarze roboczym.

Dodaj wymagające systemowo aplikacje do swojego środowiska wirtualnego

Zapewnij swoim pracownikom łatwy dostęp do „wymagających aplikacji”, takich jak AutoCAD, Photoshop i innych, w ich wirtualnym środowisku.

Wsparcie BYOD

Pracownicy przynoszący własne urządzenia mogą uruchamiać preferowane przez siebie aplikacje lokalnie, bez ryzyka naruszenia centralnie hostowanego środowiska korporacyjnego.

Bezproblemowa technologia odwracalna

Integracja aplikacji lokalnych z pulpitem zdalnym, zarówno wirtualnym, jak i hostowanym.

Zgodność

Ivanti Virtual Desktop Extender rozszerza cyfrową przestrzeń roboczą za pomocą wirtualnych kanałów Independent Computing Architecture (ICA), Remote Desktop Protocol (RDP) i PCoIP.

Pełna integracja z Workspace Control

Virtual Desktop Extender jest w pełni zintegrowany z Ivanti Workspace Control, co umożliwia współdzielenie informacji o drukarkach, lokalizacji urządzeń lokalnych i adresów IP między sesjami lokalnymi i zdalnymi.

Łatwe wdrożenie

Łatwe wdrożenie bez skomplikowanej konfiguracji.

Usuń przeciwności

Usuwanie przeciwności wobec adopcji VDI w całej organizacji poprzez zapewnienie lepszego doświadczenia użytkownika.