Ivanti Neurons

Hiper-automatyzacja do samonapraw, samozabezpieczenia i samoobsługi do stosowania w chmurach i w urządzeniach końcowych

Przezwyciężenie złożoności

W środowisku informatycznym nastąpiły nieodwracalne zmiany. Jak przedsiębiorstwa radzą sobie z szybkim wzrostem i współczesnymi problemami w dziedzinie IT?

Wyświetl infografikę
Zarządzaj w chmurze i w urządzeniach końcowych
Osiągnij nowy poziom szybkości, precyzji i oszczędności.
Poznaj teraz
Moc hiper-automatyzacji
Zapewnij proaktywną, przewidywalną i ciągłą samonaprawę, samozabezpieczanie urządzeń oraz samoobsługę użytkownikom końcowym.
Obejrzyj film

Ivanti Neurons

Sposób radzenia sobie z szybkim wzrostem i złożonością

Obsługa coraz większej liczby pokoleń pracowników, zmiana preferencji w zakresie interakcji IT oraz potrzeba pracy w dowolnym miejscu i czasie stanowią wyzwanie dla tradycyjnego podejścia IT do świadczenia usług.

Eksplozja liczby punktów końcowych i krytycznych urządzeń IoT w miejscu pracy podłączonych, komunikujących się i generujących dane na krawędziach, w połączeniu ze wzrostem zagrożeń bezpieczeństwa, wymaga ewolucji sposobu, w jaki zasoby IT i ludzie są zabezpieczani i obsługiwani.

Ivanti Neurons to platforma do hiper-automatyzacji zaprojektowana, aby pomóc organizacjom poradzić sobie z tym szybkim wzrostem i złożonością technologii informacyjnych.

Ivanti Neurons

Platforma hiper-automatyzacji do samonapraw, samozabezpieczenia i samoobsługi do stosowania w chmurach i w urządzeniach końcowych.

Ivanti Neurons for Discovery

Ivanti Neurons for Discovery zapewnia dokładne i przydatne informacje o zasobach w ciągu kilku minut, gwarantując widoczność zasobów w czasie rzeczywistym dzięki aktywnemu i pasywnemu skanowaniu, skanowaniu sieci i złączom firm trzecich w celu zapewnienia znormalizowanej inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania, użytkowania oprogramowania i przydatnych informacji w celu dostarczenia danych do CMDB i AMDB.

Dowiedz się więcej
Ivanti Neurons for Edge Intelligence

Ivanti Neurons for Edge Intelligence ułatwia analitykom odpytywanie wszystkich urządzeń i uzyskiwanie całego obrazu w czasie rzeczywistym. Działające w czasie rzeczywistym inteligentne tablice Smart zapewniają: 1) szybkie rozpoznanie sytuacji operacyjnej urządzeń brzegowych wykorzystujących rozszerzalną architekturę opartą na czujnikach; 2) trendy aktywności i 3) działania w czasie rzeczywistym.

Dowiedz się więcej
Ivanti Neurons for Healing

Ivanti Neurons for Healing oferuje boty z automatyzacją, które proaktywnie diagnozują i korygują problemy. Automatyzacja rutynowych zadań toruje drogę do tworzenia prawdziwie samonaprawiających się środowisk, zmniejszając koszt czasu spędzanego na takich zadaniach; pozwala zwiększyć nacisk na wyzwania informatyczne; i zwiększa zadowolenie pracowników.

Dowiedz się więcej
Ivanti Neurons for Patch Intelligence

Ivanti Neurons for Patch Intelligence to rozwiązanie oparte na algorytmach nadzorowanego i nienadzorowanego uczenia maszynowego, które wspiera działania naprawcze eliminujące luki w zabezpieczeniach. Jedna centralna lokalizacja ułatwia przeprowadzanie badań, określanie priorytetów i uzyskiwanie dokładniejszych wyników analizy na potrzeby zarządzania poprawkami.

Szybsza reakcja
Ivanti Neurons for Spend Intelligence

Oprogramowanie Ivanti Neurons for Spend Intelligence umożliwia błyskawiczny wgląd w posiadane oprogramowanie i wydatki na aplikacje w środowiskach lokalnych, chmurowych i brzegowych. Pozwala to zwiększyć szybkość działania i usprawnić dostęp do informacji o zasobach oraz ich wykorzystaniu i kosztach.

Optymalizacja wydatków na aplikacje
Ivanti Neurons Workspace

Ivanti Neurons Workspace zapewnia 360-stopniowy widok urządzeń, zagregowane zasoby, dane w czasie rzeczywistym i działania mające na celu przesunięcie testowania w lewo, umożliwiając analitykom pierwszej linii rozwiązywanie problemów wcześniej przekazywanych do specjalistów. Widoki Użytkownik i Urządzenie redukują złożoność, długie czasy oczekiwania i wysokie koszty związane z większością eskalacji, co powoduje, że użytkownicy końcowi otrzymują szybsze rozwiązania bez zakłócania ich działalności.

Dowiedz się więcej
Ivanti Neurons for Healthcare

Rozwiązanie Ivanti Neurons for Healthcare zdrowotnej poprawia przejrzystość informacji o zasobach i ogranicza ryzyko związane z bezpieczeństwem urządzeń medycznych. Umożliwia ono rozpoznawanie i inteligentne definiowanie urządzeń medycznych, ocenę ryzyka związanego z bezpieczeństwem, raportowanie zagrożeń i zestawianie informacji o urządzeniach pochodzących z wielu źródeł danych.

Zarządzanie i ochrona urządzeń medycznych
Dzięki Ivanti Neurons widzieliśmy i nadal będziemy obserwować znaczne oszczędności w zarządzaniu zasobami i gwarancjami, dzięki proaktywnemu monitorowaniu stanu urządzeń, takich jak wydajność baterii, Ivanti Neurons zapewnia nam informacje przydatne w czasie rzeczywistym, dzięki czemu możemy zautomatyzować lub podejmować bardziej świadome decyzje i utrzymywać produktywność naszych użytkowników.
Daniel BoltonHead of Technical Services

Ivanti Neurons

Ivanti Neurons to platforma do hiper-automatyzacji zaprojektowana, aby pomóc organizacjom poradzić sobie z tym szybkim wzrostem i złożonością technologii informacyjnych.

Self-Heal

Autonomiczna krawędź: od punktów końcowych do samonaprawiającej się krawędzi

Zoptymalizuj wydajność urządzenia i zminimalizuj odchylenie konfiguracji, a następnie zautomatyzuj zachowanie wydajności oraz zdrowie i bezpieczeństwo systemu.

Self-Secure

Bezpieczeństwo adaptacyjne: od metod reaktywnych do samozabezpienia

Przewiduj zagrożenia bezpieczeństwa, stale monitorując, odkrywając i wykrywając problemy z bezpieczeństwem, nadając im priorytet, a następnie zapobiegając problemom w sposób proaktywny, zanim wykryje je użytkownik końcowy.

Self-Service

Doświadczenie otoczenia: od wielokanałowych do samoobsługowych botów automatyzujących

Zapewnij użytkownikom końcowym środowisko kontekstowe, spersonalizowane i przewidujące ich potrzeby. Łącząc zdolność wykrywania wszystkich urządzeń posiadanych przez użytkownika, poznaj ich preferencje, optymalizuj wydajność, zminimalizuj dryf konfiguracji oraz przewiduj i usuwaj wszelkie luki w zabezpieczeniach.

Lepsze środowisko. Lepsze wyniki.

Przejście od podstawowej automatyzacji przepływu pracy do hiper-automatyzacji zapewnia użytkownikom końcowym środowisko o większej szybkości, wyższej dokładności i zoptymalizowanych kosztach.

Większa szybkość

Dostarczaj usługę w ciągu kilku minut lub sekund zamiast dni lub tygodni.

Większa dokładność

Zwiększ precyzję usługi o 80% -90% dzięki zaawansowanej sztucznej inteligencji /uczeniu maszynowemu, głębokiemu uczeniu się i hiper-automatyzacji przypadków użycia.

Optymalizacja kosztów

Zachowaj równowagę pomiędzy najwyższą szybkością i dokładnością, wykorzystując rozwiązania hiper-automatyzacji, przy zachowaniu jednocześnie konkurencyjnych cen na rynku.

Lepsze środowisko użytkownika końcowego

Zapewnij użytkownikom końcowym środowisko na najwyższym poziomie, wszechobecne dla użytkownika dzięki automatyzacji zamiast dodatkowych kosztów.