Potrzebuję...

skonsolidować obrazy VDI

Jeśli VDI, to Ivanti
Dowiedz się, jak działa wirtualizacja i dlaczego jej wykorzystanie przynosi firmie dodatkowe korzyści.
Kliknij, By Pobrać Pdf
Rozszerz swoje środowiska wirtualne
Ivanti zapewnia przyjazny pulpit i obsługę mobilną w jednym miejscu.
Przeczytaj Więcej
Podstawy wirtualizacji
Wszystko, co trzeba wiedzieć przed rozpoczęciem wdrażania technologii wirtualizacji.
Pobierz Plik Pdf

Uproszczenie infrastruktury VDI

Ograniczenie ryzyka i złożoności projektu wirtualizacji

Infrastruktura VDI pozwala centralnie zarządzać środowiskami pulpitów i je zabezpieczać, co pozwala zmniejszyć ryzyko i oszczędzić czas. Niestety opór użytkowników bardzo często uniemożliwia wdrożenie wirtualizacji pulpitów. Infrastruktura VDI utrudnia użytkownikom personalizowanie pulpitów. Wydłużają się czasy logowania. Występują problemy przy drukowaniu. Wszystko to oznacza pogorszenie obsługi użytkownika.

Infrastruktura VDI musi być łatwa w użytku. Kluczem do tego jest ograniczenie jej złożoności i ulepszenie środowiska użytkownika.

Oddzielenie informacji o użytkowniku od systemu operacyjnego

Gdy informacje specyficzne dla użytkownika są oddzielone od bazowego systemu operacyjnego i aplikacji, implementacja infrastruktury VDI i zarządzanie nią są łatwiejsze, a ponadto zwiększa się ich akceptacja ze strony użytkowników.

Optymalizacja akceptacji przez użytkowników
Zachowywanie ustawień osobistych między sesjami, by zwiększyć możliwości użytkowników i podnieść poziom ich akceptacji infrastruktury VDI.
Akceptacja na długo
Szybkie logowanie, drukowanie z użyciem konkretnych drukarek oraz spójny interfejs użytkownika niezależnie od urządzenia i lokalizacji.
Szybsze wdrażanie infrastruktury VDI
Automatyczne oddzielenie informacji o użytkowniku od informacji o systemie operacyjnym zmniejsza ilość ręcznej pracy, którą trzeba wykonać przy wdrażaniu projektów wirtualizacji pulpitu.
Uproszczenie zarządzania obrazami
Możliwość modyfikowania wzorcowego obrazu w trakcie przesyłania pozwala zmniejszyć obsługiwane obrazy, ale mimo to zaspokaja potrzeby użytkowników w miejscu pracy.
Ograniczenie liczby zgłoszeń do pomocy technicznej
Zapewnienie spójności ustawień pulpitu, systemów operacyjnych i aplikacji pozwala maksymalnie wykorzystać pulpity i ogranicza liczbę zgłoszeń kierowanych do pomocy technicznej.
Niższe koszty serwerów
Zmniejszenie liczby obrazów systemów operacyjnych i aplikacji prowadzi do maksymalizacji liczby użytkowników przypadających na serwer.
Wymuszona zgodność i zabezpieczenia
Odebranie uprawnień administracyjnych oraz możliwość podnoszenie uprawnień użytkownika w zależności od aplikacji lub składnika systemu Windows stanowią podstawę korporacyjnej strategii zmniejszania ryzyka.
Łatwa wymiana pulpitu
Gdy ustawienia i pliki podążają za użytkownikami, wymiana pulpitu i obsługa użytkowników mobilnych nie sprawia trudności.

Jakie produkty są mi potrzebne?

Dzięki wyodrębnieniu i scentralizowaniu aplikacji, ustawień oraz plików użytkowników oraz stosowaniu mechanizmów pozwalających zabezpieczyć punkty końcowe infrastruktury VDI i zwiększyć jej wydajność rozwiązania firmy Ivanti ograniczają nakłady pracy wykonywanej ręcznie oraz zasoby potrzebne do wdrożenia infrastruktury VDI i zarządzania nią. Użytkownicy końcowi uzyskują dostęp do zasobów, których potrzebują, by wydajnie pracować, w dowolnym miejscu i przy użyciu dowolnego urządzenia, a zarządzanie rozproszonymi użytkownikami i pulpitami odbywa się w jednej centralnej lokalizacji. Taka metoda gwarantuje, że punkty końcowe są chronione, a użytkownicy korzystają z doskonałego środowiska pracy.

Application Control
Umożliwia zachowanie kontroli nad punktami końcowymi, a jednocześnie pozwala użytkownikom precyzyjnie zarządzać uprawnieniami oraz dostępem do aplikacji. Zapobiega nieautoryzowanemu wykonywaniu kodu bez konieczności stosowania skomplikowanych białych i czarnych list, jak również wymusza egzekwowanie licencji na oprogramowanie.
Environment Manager
Umożliwia personalizowanie pulpitów na żądanie oraz stosowanie kontekstowych zasad w celu zapewnienia ochrony punktów końcowych. Wydajny i prosty w obsłudze silnik zasad przyjmuje konfigurację pulpitu konkretnego użytkownika, co radykalnie skraca czasy logowania.
Performance Manager
Umożliwia korzystanie z elastycznego pulpitu, zapewnia spójne działanie aplikacji oraz zwiększa liczbę obsługiwanych użytkowników przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów sprzętu i wydłużeniu cyklu jego życia.

Gwarancja powodzenia wdrożenia infrastruktury VDI

Zapewnienie akceptacji ze strony użytkowników oraz ograniczenie związanych z tym zadań informatycznych i kosztów pozwala zabezpieczyć infrastrukturę VDI i dobrze wykorzystać zainwestowane środki.

Większa akceptacja przez użytkowników

Dostarczanie spersonalizowanego pulpitu dla każdego użytkownika i na każde żądanie oraz zachowywanie zmian ustawień między sesjami.

Mniejsza złożoność i krótsze czasy logowania

Ograniczenie złożoności skryptów logowania i obiektów zasad grupy firmy Microsoft przez zastosowanie zaawansowanego i łatwego w użyciu aparatu zasad, który przyjmuje konfigurację pulpitu w kontekście konkretnego użytkownika.

Łatwa obsługa użytkowników mobilnych

Zastąpienie powolnych i podatnych na uszkodzenia profili mobilnych szybką i wyjątkowo niezawodną technologią personalizacji użytkowników na żądanie.

Wymuszanie zgodności

Istniejące mechanizmy bezpieczeństwa i zarządzania zostają uzupełnione o kontrolę aplikacji, zarządzanie uprawnieniami, funkcje blokowania oraz automatyczną samonaprawę i bardzo szczegółowe narzędzia kontrolne.

Poprawa wydajności aplikacji

Inteligentne zarządzanie zasobami procesorów i pamięci eliminuje szkodliwe procesy oraz aplikacje nadmiernie wykorzystujące pamięć i zasoby.

Zachowanie danych przedsiębiorstwa

Udostępnienie prostego, niemal nieograniczonego środowiska dostępu do plików sprawi, że użytkownicy nie będą mieli potrzeby korzystania z konsumenckich usług w chmurze.