Potrzebuję...

wykrywaj i inwentaryzuj wszystkie elementy sieci

Lepszy obraz, więcej widzisz, lepiej działasz
Uzyskaj lepszy wgląd w zasoby IT, aby uzyskać lepsze wyniki biznesowe.
Darmowa Biała Księga
Ivanti Neurons for Discovery
Dokładne i przydatne informacje o zasobach w kilka minut.
Zobacz, Jak To Działa
Uzyskaj dokładny obraz zasobów
Niezbędny jest pełny widok posiadanych zasobów IT.
Dowiedz Się, Dlaczego

Ivanti Neurons do wykrywania

Dokładne i przydatne informacje o zasobach w kilka minut

Odkrywaj i inwentaryzuj w czasie rzeczywistym wszystkie zasoby informatyczne łączące się z Twoją siecią. Teraz możesz mieć dokładny i praktyczny wgląd w cały sprzęt i oprogramowanie, środowisko chmurowe i brzegowe oraz nakładające się aplikacje w kilka minut.

Oparty na chmurze silnik normalizacji i uzgadniania w połączeniu z aktywną i pasywną technologią wykrywania i mapowania usług pomaga poprawić czas działania, zwrot z aktywów, czas rozwiązania, bezpieczeństwo i ogólną wydajność zasobu.

Zawsze wiesz, co jest w Twojej sieci

Koniec ze śledzeniem arkuszy kalkulacyjnych i zasobów-widm. Ivanti Neurons for Discovery udostępnia jedno źródło prawdziwych informacji w ciągu zaledwie kilku minut, a nie dni, zapewniając dokładne i przydatne informacje. Zawsze wiesz, kiedy nowe lub nieznane urządzenia dołączają do Twojej sieci.

Zawsze włączony

Szybko odkrywaj urządzenia i połączenia aplikacji w czasie rzeczywistym w dowolnym segmencie sieci.

Znajdowanie wszystkich zasobów oprogramowania
Możliwość korzystania z obszernej listy całego oprogramowania oraz szczegółowych informacji na temat jego użycia.
Inwentaryzowanie urządzeń podłączonych do Internetu
Inwentaryzowanie systemów i urządzeń znajdujących się w odległych lokalizacjach, gdy łączą się za pośrednictwem Internetu. Nie jest wymagana sieć VPN.
Wizualizowanie danych i generowanie niestandardowych raportów
Narzędzia do eksploracji zinwentaryzowanych danych, ich wizualizacji lub tworzenia na ich podstawie niestandardowych raportów pozwalają na podejmowanie przemyślanych decyzji.
Obraz połączeń

Graficzna prezentacja powiązań między urządzeniami, programami, zasobami i użytkownikami, którzy z nich korzystają.

Nawet mysz się nie prześlizgnie
Ciągła obserwacja sąsiedztwa sieci — jeśli coś się pojawi, nawet na chwilę, zostaje przechwycone i zinwentaryzowane.
Wykrywanie nieautoryzowanych punktów dostępu
Automatyczne wyznaczenie po jednym punkcie końcowym w każdej podsieci w celu identyfikowania wszystkich bezprzewodowych punktów dostępu pojawiających się w sieci.
Zrozumieć dane
Uzyskaj dane z wielu zewnętrznych lub innych źródeł. Harmonizacja informacji poprzez uzgadnianie i normalizację, aby wszystkiemu nadać sens.

Lepiej zarządzaj, wspieraj i chroń swoje zasoby

Funkcje wykrywania zasobów i inwentarza są podstawą skutecznego zarządzania punktami końcowymi, zasobami, usługami i zabezpieczeniami.

Ivanti Neurons
Platforma hiper-automatyzacji
Ivanti Neurons for ITSM
Modernizuj dostarczanie usług informatycznych i innych
Ivanti Neurons for ITAM
Kompleksowe zarządzanie zasobami
Ivanti Endpoint Manager
Ujednolicone zarządzanie punktami końcowymi dla wszystkich urządzeń użytkowników

Wykrywanie zasobów, na którym możesz polegać

Widoczność zasobów w czasie rzeczywistym dzięki aktywnemu i pasywnemu skanowaniu, skanowaniu sieci i złączom firm trzecich w celu zapewnienia znormalizowanej inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania, użytkowania oprogramowania i przydatnych informacji w celu dostarczenia danych do CMDB i AMDB.

Zawsze włączone, wykrywanie pasywne i aktywne
Zawsze włączone, wykrywanie pasywne i aktywne

Wykrywanie pasywne i aktywne wykrywa wszystkie urządzenia zarządzane lub niezarządzane. Wykrywa urządzenia podłączone do sieci w czasie rzeczywistym, nawet jeśli znajdują się za zaporą.

Usługa szczegółowej inwentaryzacji
Usługa szczegółowej inwentaryzacji

Po wykryciu urządzenia usługa szczegółowej inwentaryzacji bada każde podłączone do sieci IP urządzenie lub usługę, pozyskując wszystkie dostępne informacje, w tym informacje na temat połączenia sieciowego, szczegółowe informacje o sprzęcie, producencie oraz oprogramowaniu działającym na urządzeniu. Podczas zarządzania, inwentaryzacja dostarcza również informacje o użytkowaniu oprogramowania, aby pomóc w zarządzaniu zasobami oprogramowania.

Wykrywanie i inwentaryzowanie w dowolnym miejscu
Wykrywanie i inwentaryzowanie w dowolnym miejscu

Oprogramowanie Cloud Services Appliance stanowi bramę zarządzania, która umożliwia dostęp z możliwością bezpiecznego zarządzania do wszystkich zdalnych urządzeń, które łączą się za pośrednictwem Internetu. Inwentaryzowanie systemów w chmurze bez konieczności wykorzystania kosztownego połączenia VPN.

Uzgadnianie i normalizacja danych
Uzgadnianie i normalizacja danych

Wyczyść dane, które widzisz, i zmniejsz liczbę nazw używanych do opisania tych samych rzeczy. Konwertuj wszystkie dane IT na standardowe nazwy, struktury mapowania i klasyfikacje.

Łączniki danych
Łączniki danych

Zbierz dane z wielu źródeł, które nie byłyby przesyłane za pośrednictwem skanowania zabezpieczeń sieciowych. Łączniki mogą zawierać dane B2B, takie jak informacje o gwarancji na sprzęt, zasady licencjonowania dostawcy lub informacje o zakupach od sprzedawców. Łączniki mogą również łączyć bazę danych inwentaryzacji IT z innymi danymi, takimi jak CMDB w celu zarządzania usługami.

Wizualizacja danych i tablice wskaźników
Wizualizacja danych i tablice wskaźników

Wizualizuj wszystkie zebrane dane wraz z danymi z innych biznesowych baz danych. Twórz biznesowe tablice wskaźników lub po prostu przeglądaj trendy, anomalie lub dane na bieżąco w raportach wizualnych.