POTRZEBUJĘ... wykrywaj i inwentaryzuj wszystkie elementy sieci

Uzyskaj dokładny obraz zasobów

Niezbędny jest pełny widok posiadanych zasobów IT.

Dokładne i przydatne informacje o zasobach w kilka minut.

Lepszy obraz, więcej widzisz, lepiej działasz

Uzyskaj lepszy wgląd w zasoby IT, aby uzyskać lepsze wyniki biznesowe.

Ivanti Neurons do wykrywania

Dokładne i przydatne informacje o zasobach w kilka minut

Odkrywaj i inwentaryzuj w czasie rzeczywistym wszystkie zasoby informatyczne łączące się z Twoją siecią. Teraz możesz mieć dokładny i praktyczny wgląd w cały sprzęt i oprogramowanie oraz środowisko chmurowe i brzegowe w kilka minut.

Oparty na chmurze silnik normalizacji i uzgadniania w połączeniu z aktywną i pasywną technologią wykrywania pomaga poprawić zwrot informacji na temat zasobów, czas rozwiązania, bezpieczeństwo i ogólną wydajność zasobu.

Zawsze wiesz, co jest w Twojej sieci

Koniec ze śledzeniem arkuszy kalkulacyjnych i zasobów-widm. Ivanti Neurons for Discovery udostępnia jedno źródło prawdziwych informacji w ciągu zaledwie kilku minut, a nie dni, zapewniając dokładne i przydatne informacje. Zawsze wiesz, kiedy nowe lub nieznane urządzenia dołączają do Twojej sieci.

Zrozumieć dane
Uzyskaj dane z wielu zewnętrznych lub innych źródeł. Harmonizacja informacji poprzez uzgadnianie i normalizację, aby wszystkiemu nadać sens.
Wykrywanie nieautoryzowanych punktów dostępu
Automatyczne wyznaczenie po jednym punkcie końcowym w każdej podsieci w celu identyfikowania wszystkich bezprzewodowych punktów dostępu pojawiających się w sieci.
Nawet mysz się nie prześlizgnie
Ciągła obserwacja sąsiedztwa sieci — jeśli coś się pojawi, nawet na chwilę, zostaje przechwycone i zinwentaryzowane.
Obraz połączeń
Graficzna prezentacja powiązań między urządzeniami, programami, zasobami i użytkownikami, którzy z nich korzystają.
Wizualizowanie danych i generowanie niestandardowych raportów
Narzędzia do eksploracji zinwentaryzowanych danych, ich wizualizacji lub tworzenia na ich podstawie niestandardowych raportów pozwalają na podejmowanie przemyślanych decyzji.
Inwentaryzowanie urządzeń podłączonych do Internetu
Inwentaryzowanie systemów i urządzeń znajdujących się w odległych lokalizacjach, gdy łączą się za pośrednictwem Internetu. Nie jest wymagana sieć VPN.
ZNAJDOWANIE WSZYSTKICH ZASOBÓW OPROGRAMOWANIA
Możliwość korzystania z obszernej listy całego oprogramowania oraz szczegółowych informacji na temat jego użycia.
Zawsze włączony
Urządzenia można wykrywać w czasie rzeczywistym w dowolnym segmencie sieci.

Lepiej zarządzaj, wspieraj i chroń swoje zasoby

Funkcje wykrywania zasobów i inwentarza są podstawą skutecznego zarządzania punktami końcowymi, zasobami, usługami i zabezpieczeniami.

Platforma hiper-automatyzacji
Service Manager
Modernizuj dostarczanie usług informatycznych i innych
Asset Manager
Kompleksowe zarządzanie zasobami
Unified Endpoint Manager
Ujednolicone zarządzanie punktami końcowymi dla wszystkich urządzeń użytkowników

Wykrywanie zasobów, na którym możesz polegać

Widoczność zasobów w czasie rzeczywistym dzięki aktywnemu i pasywnemu skanowaniu, skanowaniu sieci i złączom firm trzecich w celu zapewnienia znormalizowanej inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania, użytkowania oprogramowania i przydatnych informacji w celu dostarczenia danych do CMDB i AMDB.

Wykrywanie pasywne i aktywne wykrywa wszystkie urządzenia zarządzane lub niezarządzane. Wykrywa urządzenia podłączone do sieci w czasie rzeczywistym, nawet jeśli znajdują się za zaporą.

Po wykryciu urządzenia usługa szczegółowej inwentaryzacji bada każde podłączone do sieci IP urządzenie lub usługę, pozyskując wszystkie dostępne informacje, w tym informacje na temat połączenia sieciowego, szczegółowe informacje o sprzęcie, producencie oraz oprogramowaniu działającym na urządzeniu. Podczas zarządzania, inwentaryzacja dostarcza również informacje o użytkowaniu oprogramowania, aby pomóc w zarządzaniu zasobami oprogramowania.

Oprogramowanie Cloud Services Appliance stanowi bramę zarządzania, która umożliwia dostęp z możliwością bezpiecznego zarządzania do wszystkich zdalnych urządzeń, które łączą się za pośrednictwem Internetu. Inwentaryzowanie systemów w chmurze bez konieczności wykorzystania kosztownego połączenia VPN.

Wyczyść dane, które widzisz, i zmniejsz liczbę nazw używanych do opisania tych samych rzeczy. Konwertuj wszystkie dane IT na standardowe nazwy, struktury mapowania i klasyfikacje.

Zbierz dane z wielu źródeł, które nie byłyby przesyłane za pośrednictwem skanowania zabezpieczeń sieciowych. Łączniki mogą zawierać dane B2B, takie jak informacje o gwarancji na sprzęt, zasady licencjonowania dostawcy lub informacje o zakupach od sprzedawców. Łączniki mogą również łączyć bazę danych inwentaryzacji IT z innymi danymi, takimi jak CMDB w celu zarządzania usługami.

Wizualizuj wszystkie zebrane dane wraz z danymi z innych biznesowych baz danych. Twórz biznesowe tablice wskaźników lub po prostu przeglądaj trendy, anomalie lub dane na bieżąco w raportach wizualnych.

CHCESZ DOKŁADNIE POZNAĆ WŁASNĄ SIEĆ

Z NAMI TO BARDZO ŁATWE