POTRZEBUJĘ...wykrywać i inwentaryzować wszystkie elementy sieci.

Przygotuj się teraz

Zapoznaj się z 10-etapowym planem audytu oprogramowania.

Dowiedz się, co pojawia się w Twojej sieci, co po niej wędruje i co ją opuszcza

RAPORT GARTNERA

Przewodnik rynkowy Gartnera — narzędzia do zarządzania klientami To po prostu Gartner. Im można zaufać.

Przejrzystość Sieci

Skuteczność jest taka, jak możliwości wykrywania i inwentaryzowania środowiska informatycznego

Nie można czymś zarządzać ani tego zabezpieczać, jeśli się o tym nie wie. Bez skutecznego systemu wykrywania i inwentaryzacji infrastruktury informatycznej nie można zapewnić należytej ochrony sieci, zarządzać urządzeniami, demonstrować zgodności zasobów i licencji, kontrolować kosztów ani tworzyć strategicznych planów.  

U jednego z producentów szczegółowa znajomość sieci oraz mechanizm automatycznego usuwania nieużywanych programów pozwoliły oszczędzić 958 000 USD na opłatach licencyjnych. Z kolei u innego klienta dokładne informacje miały decydujące znaczenie dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa. Gdy wiceprezes działu zapytał, ile będzie kosztować aktualizacja wszystkich komputerów do najnowszej wersji systemu operacyjnego, zespół informatyczny miał gotową odpowiedź.  

Poznaj swoje środowisko informatyczne

Funkcje zarządzania inwentarzem dostępne w oprogramowaniu Ivanti umożliwiają wykrycie wszystkich urządzeń w sieci. Możliwe jest śledzenie urządzeń w dowolnym miejscu w Internecie oraz poszczególnych aplikacji na każdym urządzeniu. Pozyskane informacje gwarantują pomyślne zakończenie każdego audytu oprogramowania.  

Wykrywanie nieautoryzowanych punktów dostępu
Automatyczne wyznaczenie po jednym punkcie końcowym w każdej podsieci w celu identyfikowania wszystkich bezprzewodowych punktów dostępu pojawiających się w sieci.
Nawet mysz się nie prześlizgnie
Ciągła obserwacja sąsiedztwa sieci — jeśli coś się pojawi, nawet na chwilę, zostaje przechwycone i zinwentaryzowane.
Obraz połączeń
Graficzna prezentacja powiązań między urządzeniami, programami, zasobami i użytkownikami, którzy z nich korzystają.
Wizualizowanie danych i generowanie niestandardowych raportów
Narzędzia do eksploracji zinwentaryzowanych danych, ich wizualizacji lub tworzenia na ich podstawie niestandardowych raportów pozwalają na podejmowanie przemyślanych decyzji.
Inwentaryzowanie urządzeń podłączonych do Internetu
Inwentaryzowanie systemów i urządzeń znajdujących się w odległych lokalizacjach, gdy łączą się za pośrednictwem Internetu. Sieć VPN nie jest wymagana.
ZNAJDOWANIE WSZYSTKICH ZASOBÓW OPROGRAMOWANIA
Możliwość korzystania z obszernej listy całego oprogramowania oraz szczegółowych informacji na temat jego użycia.
NIC NIE ROBI SIĘ RĘCZNIE
Ręczne procedury zarządzania zostają zastąpione procesami automatycznymi. Urządzenia można wykrywać w czasie rzeczywistym w dowolnym segmencie sieci.

Wiedza i dostęp do informacji

Działania zmierzające do modernizacji infrastruktury informatycznej, tak by spełniała oczekiwania użytkowników i kierownictwa przedsiębiorstwa, są zależne od możliwości skutecznego wykrywania i inwentaryzowania zasobów sprzętowych oraz oprogramowania. Rozwiązania firmy Ivanti przeznaczone do zarządzania systemami, zabezpieczeniami punktów końcowych, zasobami informatycznymi i usługami obejmują podstawowe obszary obsługi informatycznej, w których dla zapewnienia lepszego wglądu w posiadaną infrastrukturę wykorzystywane są szczegółowe dane inwentaryzacyjne.  

Unified Endpoint Manager
Ujednolicone zarządzanie punktami końcowymi dla wszystkich urządzeń użytkowników.
Endpoint Security for Endpoint Manager
Praktyczne wdrażanie procedur bezpieczeństwa
Kompleksowe zarządzanie zasobami.

Niezawodna obsługa danych

Sprawne narzędzia do wykrywania i inwentaryzowania stanowią podstawę skutecznego zarządzania systemami informatycznymi, zasobami i bezpieczeństwem.  

Wizualizacja danych i tablice wskaźników

Wszystkie zebrane informacje wraz z danymi pochodzącymi z innych biznesowych baz danych można prezentować w formie graficznej. Umożliwiają tworzenie biznesowych tablic wskaźników i można je wykorzystać do przedstawiania trendów, anomalii lub bieżących danych w raportach wizualnych.

Łączniki danych

Dane można pozyskiwać z wielu źródeł, które nie zostałyby wykryte podczas skanowania sieci. Dzięki łącznikom można uzyskać dostęp do informacji dotyczących gwarancji na sprzęt, do reguł licencjonowania stosowanych przez dostawców lub do informacjo o zakupach pochodzących od sprzedawców. W ramach zarządzania usługami można te łączniki wykorzystać do łączenia bazy danych zasobów informatycznych z innymi, na przykład z bazą danych zarządzania konfiguracją (CMDB).

Normalizacja danych

Czyszczenie dostępnych danych i ograniczanie liczby nazw używanych do opisania tego samego obiektu.

Wykrywanie i inwentaryzowanie w dowolnym miejscu

Oprogramowanie Cloud Services Appliance stanowi bramę zarządzania, która umożliwia dostęp z możliwością bezpiecznego zarządzania do wszystkich zdalnych urządzeń łączących się za pośrednictwem Internetu. Umożliwia inwentaryzowanie systemów w chmurze bez użycia kosztownych połączeń VPN.  

Usługa szczegółowej inwentaryzacji

Po wykryciu urządzenia usługa szczegółowej inwentaryzacji bada każde podłączone do sieci IP urządzenie lub usługę, pozyskując wszystkie dostępne informacje, w tym informacje na temat połączenia sieciowego, szczegółowe informacje o sprzęcie, producencie oraz oprogramowaniu działającym na urządzeniu. Usługa inwentaryzacji udostępnia również informacje o użyciu oprogramowania, które ułatwiają zarządzanie zasobami oprogramowania.

Obserwacja sąsiedztwa

Dzięki wykorzystaniu aktywnych i pasywnych technologii wykrywania obserwacja sąsiedztwa umożliwia wyszukanie wszystkich zarządzanych i niezarządzanych urządzeń. Wykrywa w czasie rzeczywistym urządzenia podłączone do sieci, nawet gdy znajdują się za zaporą.  

CHCESZ DOKŁADNIE POZNAĆ WŁASNĄ SIEĆ

Z NAMI TO BARDZO ŁATWE